در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد سنجش اعتماد به نفس شما ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تربیت نوجوانان از سایت نوجوان آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

سنجش اعتماد به نفس شما

مخصوص نوجوانان

اگر می خواهید از میزان اعتماد به نفس خود آگاه شوید ، ببینید نمره ی شما در موارد "الف" بیشتر است یا "ب " ؟  بعد از آن جهت افزایش احتمالی اعتماد به نفس تان سری به رهنمودهای کلی انتهای مقاله بزنید !

الف: نوجوانی که اعتماد به نفسش زیاد است :

سنجش اعتماد به نفس شما
سنجش اعتماد به نفس شما  - آکا

1. مستقل عمل می کند . در مسائلی چون استفاده از پول ،وقت ، حرفه ، لباس و مانند این ها ، خود دست به انتخاب می زند . او دوستان و سرگرمی هایش را شخصا پیدا می کند .

2. مسئولیت پذیر است ، سریع و با اطمینان عمل می کند . گاهی مسئولیت کارهای عادی روزانه را به عهده می گیرد ، یا بی آن که از او خواسته شود به کمک دوستانش می شتابد .

3.به پیشرفت هایش افتخار می کند ، هنگامی که از پیشرفت های او حرفی به میان می آید با مسرت تصدیق می کند و حتی به سبب آنها گاه گاهی از خویش تعریف می کند .

4.دامنه های وسیعی از هیجان ها و احساسات را نشان می دهد . می تواند قهقهه بزند ، بخندد ، فریاد بکشد ، گریه کند و به گونه ای خود به خودی محبتش را بروز دهد ، به طور کلی ناخود آگاهانه هیجانات مختلفی را ابراز می کند .

5.ناکامی را به خوبی نشان می دهد و تحمل می کند . هنگام روبرو شدن با ناکامی ها می تواند واکنش های مختلف نظیر شکیبایی ، خندیدن ، بلند حرف زدن و غیره از خودش نشان دهد و قادر است از آنچه موجب ناکامی اش شده است سخن بگوید .

6.احساس می کند که می تواند دیگران را تحت تاثیر قرار دهد . از نفوذی که بر افراد خانواده ، دوستان و غیره دارد ، مطمئن است .

 

ب: نوجوانی که اعتماد به نفسش کم است

1.احساس می کند که دیگران ارزشی برایش قایل نیستند ، در محبت و پشتیبانی والدین و دوستانش تردید دارد و یا احساس می کند که آنها اصلا به او علاقه ندارند و از او حمایت نمی کنند .

2. احساس ناتوانی می کند . عدم اطمینان یا حتی احساس درماندگی بر بیشتر نگرش هایش سایه می افکند . با مسایل و مشکلات قدرتمندانه مقابله نمی کند .

3.به آسانی تحت تاثیر دیگران قرار می گیرد . اندیشه ها و رفتارهایش غالبا متأثر از کسانی است که اوقاتش را با آنها می گذارند و اغلب تحت نفوذ آدم های  قوی تر قرار می گیرد .

4. دامنه های محدودی از عواطف و احساسات را نشان می دهد و به طور مکرر فقط رفتارهای خاصی چون بی قیدی ، خشونت ، هیستری و بدخلقی را بروز می دهد .

5.از موقعیتهای اضطراب آور می گریزد . در برابر فشارهای روانی ، به ویژه ترس و خشم و شرایطی که موجب آشفتگی اش می شود کم تحمل است .

6.بهانه جویی می کند و زود ناامید می شود . نمی تواند انتقاد و یا درخواست های غیره منتظره را بپذیرد و برای انجام ندادن آن درخواست ها ، عذر و بهانه می آورد .

 

رهنمود های کلی

سنجش اعتماد به نفس شما  - آکا

به منظور بالا بردن اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان ،رهنمودهای زیر می تواند موثر باشد

1.در برخورد با کودکان و نوجوانان ، ملایم و منطقی باشید .

2.اجازه ی ابراز وجود را به کودکان خویش بدهید و به نظرات آنها احترام بگذارید .

3.از مقایسه کردن کودکانتان با هم یا با دیگران جدا بپرهیزید .

4.هیچگاه نظریات خویش را به کودکان تحمیل نکنید .

5.همواره سعی کنید توانمندی های کودکان و نوجوانان را مد نظر قرار دهید ، نه ضعف ها و ناتوانی های آنها را .

6.به کودکان خود در حد توانمندی هایشان مسئولیت دهید .

7.تجارت موفقیت آمیز کودک و نوجوان را افزایش دهید تا از این طریق اعتماد به نفس بالایی در آنها شکل گیرد .

8. به کودک خود در حد لزوم اجازه ی فعالیت و بازی دهید .

9. مهارت های اجتماعی ، کودک و نوجوان کمرو و دارای اعتماد به نفس پایین را تقویت می کند.

10.همیشه در برخورد با کودک حالت پذیرندگی داشته باشند نه طرد کنندگی .

11.از بیش از حد وابسته کردن کودک به خودتان بپرهیزید .

12. کودک یا نوجوان خود را با الگوهای رفتاری مطلوب آشنا کنید .

13.نسبت به احساسات و عواطف کودکان یا نوجوانان خود بی تفاوت نباشید ، آنها را به گرمی بپذیرید و تا حد امکان یاری شان کنید .

14. تحمل کودک یا نوجوان را برای مواجه شدن با ناکامی های احتمالی افزایش دهید .

15. در محبت کردن به کودکان راه افراط و تفریط را در پیش نگیرید ، محبت متوسط توأم با صمیمیت ، اثر فراوان تری دارد .

16. توقعات کودک را در حد معقول و درست برآورده کنید .

17. هیچ گاه کودکان را با القاب نامناسب صدا نزنید و از مسخره کردن آنها جدا خودداری کنید .

18. معلمان و مربیان باید در شرایط آموزشی ، برفعالیت دانش آموزان در یادگیری تأکید کنند نه بر نمره های آنان ، زیرا برفعالیت یادگیری به جای تأکید بردرستی و نادرستی پاسخ ، مشوق کوشش های دانش آموزان است .

19. هم چنین رقابت میان دانش آموزان برای کسب نمره کاهش یابد .تحقیقات نشان داده است در موقعیت های آموزشی که میان دانش آموزان رقابت وجود دارد ، حتی دانش آموزانی که اعتماد به نفس بالایی دارند با شکست روبه رو می شوند و به دنبال آن انتقاد از خود در آنها افزایش می یابد.

 

سرور حاجی سعید

بخش خانواده ایرانی تبیان

سنجش اعتماد به نفس شما گردآوری توسط بخش اصول تربیتی نوجوان سایت آکاایران
تبلیغات