بازی Dragon Village TCG برای اندروید - کارت
بازی Dragon Village TCG

موضوع: cart
نام پکیج: کارت
ورژن: 1.23
حجم فایل: 28M
تاریخ بروزرسانی: 23 juillet 2015
امتیاز: 4,1 امتیاز
تعداد رای: 3 561 نفر
تعداد نصب: Entre 100 000 et 500 000 بار

Dragon Village TCG - screenshot thumbnailDragon Village TCG - screenshot thumbnailDragon Village TCG - screenshot thumbnailDragon Village TCG - screenshot thumbnailDragon Village TCG - screenshot thumbnailDragon Village TCG - screenshot thumbnailDragon Village TCG - screenshot thumbnailDragon Village TCG - screenshot thumbnailDragon Village TCG - screenshot thumbnailDragon Village TCG - screenshot thumbnailDragon Village TCG - screenshot thumbnailDragon Village TCG - screenshot thumbnailDragon Village TCG - screenshot thumbnailDragon Village TCG - screenshot thumbnailDragon Village TCG - screenshot thumbnailDragon Village TCG - screenshotDragon Village TCG - screenshotDragon Village TCG - screenshotDragon Village TCG - screenshotDragon Village TCG - screenshotDragon Village TCG - screenshotDragon Village TCG - screenshotDragon Village TCG - screenshotDragon Village TCG - screenshotDragon Village TCG - screenshotDragon Village TCG - screenshotDragon Village TCG - screenshotDragon Village TCG - screenshotDragon Village TCG - screenshotDragon Village TCG - screenshot
توضیحات

Dragon Village is BACK! This time with an action-packed card game!
Cast spells, summon monsters and dragons on an epic card duel!
Collect hundreds of unique cards to create and strategize your deck!
Become the Legendary Card Master!


FEATURES

◆ Massive Collection of Cards
5 different grades - Basic, Normal, Rare, Epic, Legendary cards!
Each card has its own base stats and special powers!

◆ Dragon Tamers with Distinct Battle Styles
4 types of dragon tamers, each with a special element - Fire, Earth, Wind, Water.
Each dragon tamer has a pool of unique dragons and spell cards to choose from.

◆ Assemble your Deck
Create a deck of 30 cards based around a dragon tamer.
Strategize a winning deck by combining the right cards with the right abilities.
Higher cost cards won""t guarantee you victory!

◆ Strategic Gameplay
Witness the dynamic animation and effects of unique monster and dragon abilities.
Evolve dragons during the battle to give them additional stats and abilities.
Expect the unexpected chain of actions of each play on the battlefield!

◆ Endless Fun in Various Playing Modes
New to TCG? Hone your skills dueling an AI in Practice Mode!
Test your strategies on real players in Normal Mode!
Become the legendary card master in the Ranking Mode!

Languages Supported:
English, 한국어

Customer Support:
send us an email at support@highbrow-inc.com

Highbrow Inc. Website:
http://www.highbrow-inc.com

Follow us!
twitter.com/highbrowad

Like us on Facebook!
www.facebook.com/highbrow.inc


CARACTÉRISTIQUES

◆ collection massive de cartes
5 catégories différentes - Basic, Normal, rares, Epic, cartes légendaires!
Chaque carte possède ses propres statistiques de base et des pouvoirs spéciaux!
 
◆ dragon dompteurs avec Distinct Styles de combat
4 types de dresseurs de dragons, chacun avec un élément spécial - Feu, Terre, Vent, eau.
Chaque dompteur de dragon a un pool de dragons uniques et cartes de sorts à choisir.

◆ Assemblez votre Deck
Créer un jeu de 30 cartes basées autour d""un dompteur de dragon.
Strategize une plate-forme gagnante en combinant les bonnes cartes avec les bonnes compétences.
Cartes de coûts plus élevés ne seront pas vous garantir la victoire!

◆ Gameplay stratégique
Témoin de l""animation et des effets de monstres et dragons capacités uniques dynamique.
Evolve dragons lors de la bataille de leur donner des statistiques et des capacités supplémentaires.
Attendez-vous à la chaîne inattendue des actions de chaque jeu sur le champ de bataille!

◆ un plaisir sans fin dans pers modes de jeu
Nouveau sur TCG? Aiguisez vos compétences de duel une IA en mode pratique!
Testez vos stratégies sur les vrais joueurs en mode normal!
Devenez le maître légendaire de la carte dans le mode de classement!

Langues prises en charge:
Anglais, 한국어

Soutien à la clientèle:
envoyez-nous un courriel à support@highbrow-inc.com

Highbrow Inc. Site Web:
http://www.highbrow-inc.com

Suivez-nous!
twitter.com/highbrowad

Aimez-nous sur facebook!
www.facebook.com/highbrow.inc

دسترسی‌ها
تبلیغات