بازی Memorize Toy for Playmobil Fan برای اندروید - کارت
بازی Memorize Toy for Playmobil Fan

موضوع: cart
نام پکیج: کارت
ورژن: 1.0
حجم فایل: 6,7M
تاریخ بروزرسانی: 31 janvier 2015
امتیاز: 3,0 امتیاز
تعداد رای: 109 نفر
تعداد نصب: Entre 10 000 et 50 000 بار

Memorize Toy for Playmobil Fan - screenshot thumbnailMemorize Toy for Playmobil Fan - screenshot thumbnailMemorize Toy for Playmobil Fan - screenshot thumbnailMemorize Toy for Playmobil Fan - screenshot thumbnailMemorize Toy for Playmobil Fan - screenshot thumbnailMemorize Toy for Playmobil Fan - screenshot thumbnailMemorize Toy for Playmobil Fan - screenshot thumbnailMemorize Toy for Playmobil Fan - screenshotMemorize Toy for Playmobil Fan - screenshotMemorize Toy for Playmobil Fan - screenshotMemorize Toy for Playmobil Fan - screenshotMemorize Toy for Playmobil Fan - screenshotMemorize Toy for Playmobil Fan - screenshotMemorize Toy for Playmobil Fan - screenshot
توضیحات

Let’s play Playmobil Memory Game with your Kids. Are you ready to challenge this game with Playmobil toys? This is interesting brick toy like Lego.

Memorize Toy for Playmobil Fan is a free game with below features:
- Memorize and match pairs of cards
- Different levels including Princess, Prince, Knight and Mix
- The cards are frozen. Just click and release the card
- Colorful images of cartoon icon to be easily remembered

A free memory game is for all kids and adults. Let’s enjoy and havewww. The app is developed by ClickStartApp (clickstartapp).

Mémorisez jouet pour Playmobil Fan est un jeu gratuit avec des caractéristiques ci-dessous:
- Mémorisez et faire correspondre les paires de cartes
- Différents niveaux y compris la princesse, le prince, Knight et Mix
- Les cartes sont gelés. Il suffit de cliquer et de libérer la carte
- Images colorées de l""icône de bande dessinée pour être facilement rappelés

Un jeu de mémoire libre est pour tous les enfants et les adultes. Disons profiter et se amuser. Le soft est développé par ClickStartApp (clickstartapp).

دسترسی‌ها
تبلیغات