بازی Boyaa Texas Poker برای اندروید - کارت
بازی Boyaa Texas Poker

موضوع: cart
نام پکیج: کارت
ورژن: 3.4.3
حجم فایل: 16M
تاریخ بروزرسانی: 17 avril 2015
امتیاز: 4,3 امتیاز
تعداد رای: 44 315 نفر
تعداد نصب: Entre 1 000 000 et 5 000 000 بار

Boyaa Texas Poker - screenshot thumbnailBoyaa Texas Poker - screenshot thumbnailBoyaa Texas Poker - screenshot thumbnailBoyaa Texas Poker - screenshot thumbnailBoyaa Texas Poker - screenshot thumbnailBoyaa Texas Poker - screenshot thumbnailBoyaa Texas Poker - screenshot thumbnailBoyaa Texas Poker - screenshot thumbnailBoyaa Texas Poker - screenshot thumbnailBoyaa Texas Poker - screenshot thumbnailBoyaa Texas Poker - screenshot thumbnailBoyaa Texas Poker - screenshot thumbnailBoyaa Texas Poker - screenshot thumbnailBoyaa Texas Poker - screenshot thumbnailBoyaa Texas Poker - screenshot thumbnailBoyaa Texas Poker - screenshot thumbnailBoyaa Texas Poker - screenshot thumbnailBoyaa Texas Poker - screenshot thumbnailBoyaa Texas Poker - screenshot thumbnailBoyaa Texas Poker - screenshot thumbnailBoyaa Texas Poker - screenshot thumbnailBoyaa Texas Poker - screenshot thumbnailBoyaa Texas Poker - screenshot thumbnailBoyaa Texas Poker - screenshot thumbnailBoyaa Texas Poker - screenshotBoyaa Texas Poker - screenshotBoyaa Texas Poker - screenshotBoyaa Texas Poker - screenshotBoyaa Texas Poker - screenshotBoyaa Texas Poker - screenshotBoyaa Texas Poker - screenshotBoyaa Texas Poker - screenshotBoyaa Texas Poker - screenshotBoyaa Texas Poker - screenshotBoyaa Texas Poker - screenshotBoyaa Texas Poker - screenshotBoyaa Texas Poker - screenshotBoyaa Texas Poker - screenshotBoyaa Texas Poker - screenshotBoyaa Texas Poker - screenshotBoyaa Texas Poker - screenshotBoyaa Texas Poker - screenshotBoyaa Texas Poker - screenshotBoyaa Texas Poker - screenshotBoyaa Texas Poker - screenshotBoyaa Texas Poker - screenshotBoyaa Texas Poker - screenshotBoyaa Texas Poker - screenshot
توضیحات

***The World’s Best Texas Poker App!***
***Millions of players are waiting for you! Play Now!***

Play LIVE against millions of players with Boyaa Texas Poker- there’s always a game waiting for you.
Join your Facebook friends or challenge people from all over the world.
Play just for fun or hone your skills and become a real card shark!
The more you play, the more it pays! More bonuses more often!

- Join Now and get 3500 Bonus Chips to start!
- Win More FREE Chips! Get Daily Bonuses Everyday and Earn More while you Play!
- My Friends List: Add Friends from all over the world and Challenge them any time!
- Take your Poker game Anywhere! Join the same game across your Android device!
- Join the Tournaments for bigger Rewards!
- Jump in: Get into the game faster, with one tap!
- Free Gifts! Get up to 1 million poker chips!

Play for FREE today and Start Winning!

Keep up with the Boyaa Texas Poker community!
Have great ideas? We want to hear from you!
android.en@boyaa.com

Jouez en direct avec des millions de joueurs avec Boyaa Texas Poker-il ya toujours un jeu qui vous attendent.
Rejoignez vos amis sur Facebook ou les personnes défi de partout dans le monde.
Jouez pour le fun ou perfectionner vos compétences et devenir un véritable requin de la carte!
Plus vous jouez, plus c""est payant! Plus de bonus plus souvent!

- Joignez-vous maintenant et obtenez 3500 Jetons Bonus pour commencer!
- Gagner des jetons gratuits! Obtenir des bonus quotidiens tous les jours et gagner plus pendant que vous jouez!
- Ma liste d""amis: Ajouter des amis de partout dans le monde et leur défi tout moment!
- Prenez votre jeu de poker n""importe où! Rejoignez le même jeu sur votre appareil Android!
- Joignez-vous aux tournois pour les grandes récompenses!
- Aller à: Entrez dans le jeu plus rapide, avec un robinet!
- Cadeaux gratuits! Obtenez jusqu""à 1 million de jetons de poker!

Jouer gratuitement dès aujourd""hui et commencez à gagner!

Tenez-vous avec la communauté Boyaa Texas Poker!
Avoir de grandes idées? Nous voulons avoir de vos nouvelles!
android.en @ boyaa.com

دسترسی‌ها
تبلیغات