سایت دانلودها کتاب اشعار بوستان سعدی را برای موبایل تهیه نموده است که این کتاب شامل کلیه ی اشعار موجود در کتاب گلستان می باشد.این کتاب با فرمت جاوا تهیه شده است و می توانید از آن بر روی گوشی های موبایل دارای پلنتفرم جاوا استفاده کنید.

 

کتاب الکترونیکی گلستان سعدی برای گوشی های موبایل با فرمت جاوا- جاوا

گلستان سعدی با فرمت جاوا برای موبایل