loading...

نقش ها و وظایف همسران در به وجود آوردن خانواده ای شاد و سالم ( قسمت اول )

برای پاسخ به این سؤال باید به توضیح دو نکته اساسی بپردازیم . یکی شناخت نقش و جایگاه هر یک از دو همسر و دیگر الگوهای ارتباطی در میان اعضای خانواده .

 نقش ها و وظایف همسران در به وجود آوردن خانواده ای شاد و سالم ( قسمت اول ) - آکا

برای پاسخ به این سؤال باید به توضیح دو نکته اساسی بپردازیم . یکی شناخت نقش و جایگاه هر یک از دو همسر و دیگر الگوهای ارتباطی در میان اعضای خانواده .

منظور از نقش ، وظایف و مسئولیت هایی است که زن و شوهر در زندگی خانوادگی بر عهده دارند . جایگاه عبارت است از مقام و شأنی که هر یک از دو همسر در زندگی مشترک دارند . نقش و جایگاه لازم و ملزوم یکدیگرند و هر یک در ارتباط با دیگری است . ما برای این که بتوانیم از موقعیت متناسب و مورد نیاز خود در خانواده برخوردار باشیم  باید وظایف و مسئولیت هایمان را بشناسیم و به آنها عمل کنیم و در مقابل،وقتی با وظیفه شناسی زندگی خانوادگی را ادامه می دهیم ، باید آن طور که شایسته ماست مورد احترام و تکریم قرار گیریم .

دو ویژگی که برای برخورداری زن و شوهر از جایگاه مناسب اهمیت دارد :

1-    احساس ارزشمندی و احترام

2-    در نظر داشتن تفاوتها

ارزشمندی و احترام حالتی است که هم زن و شوهر بایستی در خویشتن احساس کنند و هم آن را دروجود دیگری بپذیرند و رعایت نمایند . احساس ارزش و عزت نفس تا حدودی ناشی از نحوه تربیت گذشته و خصوصیات شخصیتی زوج های جوان است و بستگی به این دارد که پدر و مادر و خانوادهیهر یک از آنها با وی چگونه رفتار کرده اند و آیا زمینه های ایجاد چنین احساس را در وجود او فراهم کرده اند یا خیر. این احساس می تواند تا حدی در زندگی زناشویی به دست آید یا تقویت شود . زن و شوهر باید نسبت به یکدیگر احترام ، صمیمیت و اعتماد داشته باشند و در مواردی که اختلاف نظری بین آنان پیش می آید ، حفظ احترام و ارزش همسر سر لوحه رفتارها و برخوردهای آنان باشد.

تفاوت های فیزیکی و روانی بین زن و شوهر نیز باید در روابط خانوادگی رعایت شود . هر چند این تفاوت ها نباید مساوات و عدالت بین زن و شوهر را تحت الشعاع قرار دهد ، لیکن باید باعث تفاوت هایی در مسئولیت ها و انتظارات هر کدام نسبت به دیگری گردد . ازدواج امری است که برای زن و مرد به عنوان یک نیاز مشابه فطری است . لیکن در زندگی مشترک ، هر کدام از این دو بایستی تفاوت های خود را با دیگری مد نظر داشته باشد . وضع مطلوب یک زندگی مشترک آن است که هم زن و هم شوهر احساس خوشایندی از این زندگی داشته باشند و در عین حال هر یک از آنان خود را در جایگاه کاملاً مساوی با همسرش حس نکند و بر حسب نیازها و احساس های خاص خود ( بر حسب جنسیت ) از طرف همسرش با او رفتار نماید.

برای آنکه در زندگی زناشویی،هم شأن و احترام زن و شوهر حفظ شود و هم بر حسب تفاوت ها و تشابهات ، روابط معقول و متعادلی بین آنان به وجود آید ، بایستی هر یک از آنها نقش ها و و ظایف خود را بشناسد و به آنها عمل کند . نقش هایی که در اینجا از آنها صحبت می کنیم به سه گروه عمده قابل دسته بندی است :

1-    نقش های مشترک زن و شوهر

2-    نقش هایی که برای شوهر در اولویت است یا خاص اوست .

3-    نقش هایی که برای زن در اولویت است یا خاص اوست .
1- 
نقش های مشترک :این نقش ها یا وظایف ، آنهایی هستند که انسجام عاطفی و معنوی بیشتری در خانواده ایجاد می کنند. عمده ترین این وظایف عبارت است از :

1-  1: مهر ورزی دو همسر نسبت به یکدیگر ـ زن و شوهر باید نسبت به هم مهر و محبت داشته باشند و به ویژه این احساس را به یکدیگر ابراز کنند .

2-  1 :احترام و تکریم یکدیگر – همسران بایستی خود را عادت دهند در هر شرایطی ، رفتارشان از چارچوب احترام و حفظ حرمت طرف مقابل خود خارج نشود .

3-  1 :بردباری و شکیبایی در برابر ناملایمات – زندگی خانوادگی ، به ویژه در اوایل آن همراه با مشکلات و مسائل بسیاری است . برای مقابله با این مشکلات ، زوجین بایستی تدابیر لازم را بیندیشند و به کار ببرند . یکی از اقدامات اساسی که در برابر همه مشکلات لازم است ، برخورداری از روحیه بردباری و صبر در مقابل محرومیت ها و سختی هاست . ظرفیت روحی زوجین باید در حدی باشد که حتی به رغم ناتوانی در حل بعضی از آنها ، تعادل روحی و رفتاری خود را از دست ندهند . هر یک از دو همسر باید در مواقعی که احساس می کنندطرف مقابلشان در برابرمسائلی دچار اضطراب و نگرانی است ، او را به صبر و شکیبایی دعوت کند . چنین رویه ای برای جمع کردن قوای روانی و فکری تازمان یافتن راه حل های مناسب برای مشکلات ، ضروری است .

4- 1 :احترام به وابستگان همسر : هر زن و شوهر جوانی قبل از ازدواج،با آشنایان و نزدیکان زیادی ارتباط و وابستگی فامیلی و عاطفی دارند . این روابط بعد از ازدواج به صورت های مختلف حفظ می شود و ادامه می یابد . بخشی از روابط خانوادگی زوج های جوان در ارتباط با بستگان آنها تنظیم می شود و به صورت سنت ها و آداب و رسوم اجتماعی ، احترامات متقابل ، پذیرایی ها ، دعوت ها و دید و بازدیدها نمود می یابد . از وظایف بسیار مهم همسران آن است کهوابستگان همسرخود را احترام کنند و آنها را در نظر داشته باشند . بعضی مواقع دیده می شود که مردی اظهار می کند زن خود را دوست دارد یا زن اظهار علاقه به شوهر می کند ، ولی در مقابلِ بستگان وی واکنش منفی و حاکی از عدم استقبال و محبت نشان می دهد و توجه ندارد که همسرش به خاطر دارا بودن این روابط فامیلی ممکن است در مقابل هر نوع بی توجهی و یا توهین احتمالی نسبت به آنان ، حتی اگر از طرف همسرش باشد ، آزرده دل و ناراحت شود .

ادامه دارد ...
در قسمت بعد به  نقش های شوهر نسبت به زن خواهیم پرداخت .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

وظایف مرد و زن در قبال هم , صبر و شکیبایی خانواده , وظایف ما نسبت به شهید

گردآوری توسط بخش عشاق موفق سایت آکاایران
تبلیغات