اهداف تشکیل یک خانواده ی سالم چیست ؟


در قسمت چهارم مطلبی در مورد الگوهای ارتباطی غلط در خانواده مطرح شد اینک در ادامه می خوانیم ...

پایه ارتباط صحیح در خانواده دو چیز است :

1- ارزیابی و سنجش رفتارهای زوجین توسط یکدیگر و تلاش برای رشد و کمال زندگی خانوادگی .

2- وجود معیارها و اهداف صحیح و متعالی .

 اهداف تشکیل یک خانواده ی سالم چیست ؟ - آکا

( قسمت پنجم )

در قسمت چهارم مطلبی در مورد الگوهای ارتباطی غلط در خانواده مطرح شد اینک در ادامه می خوانیم ...

پایه ارتباط صحیح در خانواده دو چیز است :

1- ارزیابی و سنجش رفتارهای زوجین توسط یکدیگر و تلاش برای رشد و کمال زندگی خانوادگی .

2- وجود معیارها و اهداف صحیح و متعالی .

همسران جوان برای ایجاد همدلی با یکدیگر نیاز به فرصت هایی در ابتدای زندگی زناشویی دارند ، لیکن به موازات ایجاد این همدلی و حتی برای به وجود آوردن آن،باید برای یکدیگر در حکم آینه ای باشند که هم خوبی ها و هم نارسایی ها را نشان دهند و برای بهتر زیستن خود تلاش مشترک داشته باشند .

زندگی مشترک بدون وجود ارزش ها و اهداف متعالیبادوام نیست . لذا همسران جوان بایستی اساس تشکیل خانواده را رسیدن به چنین اهدافی قرار دهند . حتی اگر بدون توجه به چنین اهدافی زندگی خانوادگی را آغاز کردند ، باز هم تلاش کنند در برنامه ها و رفتارهای خود آنها را حاکمیت بدهند .
این اهداف عبارت اند از :
1- احساس بزرگ منشی و عزت نفس ـ دو همسر در زندگی باید از عزت نفس و احترام برخوردار  باشند . هیچ  پسر و دختر جوانی نمی تواند با انگیزه توجه به خود و احساس برتری نسبت به همسر به زندگی مشترک وارد شود و انتظار شیرین کامی و موفقیت داشته باشد . ممکن است در ابتدای زندگی مشترک این نحوه رفتار بین دو همسر وجود نداشته باشدو هر کدام سعی کند با احترام به دیگری حرمت نفس او را حفظ کند ، لیکن چنین رویه ای باید به مرور در روابط متقابل آنان به وجود آید . مرد و زن جوان در صورتی می توانند چنین رویه ای را در رابطه با یکدیگر در پیش گیرند که خود بزرگ منش و دارای عزت نفس باشند و یا همزمان،آن را در خود تقویت نمایند .

از آنجا که زوج های جوان قبل از ازدواج،هر کدام در خانواده پدری روابط خانوادگی و اجتماعی متعددی داشته اند ، این روابط  تا مدتها بر رابطه مشترک آنان اثر می گذارد و لذا هر کدام از آنان باید مراقب باشد تا همراه با احترام به دیگری ، فامیل و اطرافیان او را نیز مورد احترام قرار دهد .

2- خوش بینی و رضایت خاطر ـ هر یک از ما باید بتوانیم بین گذشته ، حال و آینده رابطه معقول و متعادلی ایجاد کنیم . پسر و دختر جوان ممکن است قبل از ازدواج خاطرات ، تجربیات و آرزوهایی داشته باشند که متفاوت از شرایط فعلی آنان باشد . این احتمال وجود دارد که آثار وقایع گذشته در زندگی زناشویی احساس شود و چه بسا باعث مشکلاتی گردد . مثلاً ممکن است زمینه های ازدواج با شخص دیگری برای شوهر یا زن پیش آمده و بدون نتیجه مانده باشد ، یا شرایط زندگی در خانواده پدری با آسایش و رفاهی توأم بوده که در وضع فعلی بهره ای از آن نیست . در چنین مواردی اگر زن یا مرد مسائل گذشته را وسیله اعتراض یا تحقیر دیگری قرار دهد و یادرحسرت گذشته باشد ، نمی تواند امید به زندگی خانوادگی شیرین و سالمی داشته باشد . زندگی مشترک محتاج روحیه رضایت نسبت به حال ، فراموش کردن مشکلات و تلخی های گذشته و طرح و برنامه برای ایجاد شرایط خوش و موفقیت آمیز در آینده است .

3- پویایی ، انعطاف و انطباق پذیری ـ در یک خانواده نباید اندیشه ها و احساس های زوجین حالت راکد و منجمد داشته باشد . خشکی ، سرسختی و تغییر ناپذیری در روحیات با ایجاد حالت تعادل و استحکام در خانواده سازگاز نیست ، چون راه را بر هر گونه بازنگری نسبت به افکار و اعمال نادرست می بندد . زن و مرد در عین حال که دارای اصول و اهداف ثابت و معینی هستند باید در روابط با یکدیگر انعطاف و بردباری داشته باشند . دارابودن روحیه انعطاف در بسیاری مواقع می تواند تنش ها و سختی های پیش آمده در فضای خانواده را کاهش دهد . مثلاً هنگامی که همسر شما خشمگین و عصبانی است ، خونسردی شما می تواند در فروکش کردن این عصبانیت مؤثر باشد و در وقتی دیگر اتخاذ چنین رویه ای توسط او نیز می تواند خشم احتمالی شما را فرو نشاند .

4- فداکاری کردن برای همسر ـ زن و شوهر  هنگامی که یکی از آنها در فشار و سختی قرار می گیرد باید بتوانند نقش کمک و یار رابرای یکدیگر ایفا کنند . این روحیه،هم برای مرد لازم است و هم برای زن. برای زن ، شوهر داری به معنای مصطلح ، گاهی از اوقات همدلی و همراهی با شوهر در سختی ها و مشکلات است که در حُسن رفتار و مدیریت خانواده تجلی می یابد و یک مرد نیز می تواند با مشارکت جدی در کارهای همسر خود ، هنگامی که امور خانه،او را دچار خستگی می کند ، چنین نقشی را ایفا نماید .

5- میل به آگاهی و اندیشه های نوـ محیط خانواده باید به فضایی برای افکار و اندیشه های نو برای زندگی بهتر ، روابط شیرین تر و آینده درخشان تر و سازنده تر تبدیل شود . زن و شوهر بایداین روحیه را در خود تقویت کنند که به طور دائم و با شور و نشاط در جستجوی راههای بهتر برای ایجاد یک زندگی متعالی و بالنده باشند . چنین روحیه ای می تواند حتی از مسائل ساده و اولیه زندگی نظیر باورهای عادی نسبت به مسائل ، نظریات و قضاوت ها شروع شود و به طور روزمره و هفتگی ، زوجین دیدگاه های خود را مطرح ، ارزیابی و اصلاح کنند و به دیدگاه های نو و مفید دست یابند . خانواده هایی که برای قبول افکار و اندیشه های تازه آمادگی ندارند ، به مرور از رشد و کمال  باز می مانند و ضمن آنکه در درون،گرفتار ارتباط های قالبی ، خشک و تغییر ناپذیر می شوند ، در مناسبات اجتماعی نیز به تدریج دچار نوعی رکود و عقب افتادگی خواهند شد .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

در قرآن هدف از تشکیل خانواده چیست؟

گردآوری توسط بخش عشاق موفق سایت آکاایران
تبلیغات