چگونه خانواده ای دارید؟ ,خانواده، بالنده یا آشفته-قسمت اول

خانواده، کارخانه آدم سازی است. خانواده جایی است که در آن می توان به عشق ، تفاهم  و حمایت دست یافت، حتی اگر همه چیز دیگر از میان رفته باشد. جایی که در آن می توان، نفس تازه کرد و برای مقابله با دنیای پیرامون نیروی تازه گرفت، تا آنچه را ممکن است تغییر دهیم و برای زیستن با آنچه قابل تغییر نیست، راه های خلاق بیابیم.

خانواده شما چگونه است؟ بالنده یا آشفته؟

انواع خانواده ها

ویژگی های خانواده بالنده

- در خانواده بالنده در هر لحظه می توان نشاط، سرزندگی، محبت و علاقه را حس کرد.

- از خطر کردن نمی ترسند چون می دانند: «اشتباه کردن نشانه ای است از رشد کردن».

- برای راحتی و لذت خود برنامه ریزی می کنند اما اگر چیزی مزاحم برنامه شان شد می توانند به آسانی خود را با آن تطبیق دهند. به این طریق آنان می توانند مسائل زندگی را با آسودگی خیال بیشتری حل کنند.

- زمانی که سکوت برقرار است، سکوتی است آرام بخش و هرگاه که سروصد است، صدا فعالیتی پرمعنی است.

- افراد خانواده بالنده آزادانه با هم درد دل می کنند و اگر کسی هنوز فرصت صحبت کردن پیدا نکرده باشد به دلیل تنگی وقت است نه کمی محبت.

- در خانواده های بالنده می توان دریافت که زندگی آدمی و احساسات بشری از هر چیز دیگر مهمتر است.

- بین رفتار و گفتار والدین هماهنگی و مطابقت وجود دارد. آنان خود را رهبر می دانند، نه ارباب و سعی می کنند در هر موقعیتی «انسان واقعی بودن» را به فرزندشان بیاموزند. آنان از آموزش، به جای تنبیه استفاده می کنند.
در خانواده های پریشان، تمام نیرو صرف تلاش بیهوده جهت جلوگیری از بروز مشکلات می شود نه برای مقابله صحیح با مشکلات.

- پدر و مادر، مراقب زمان هستند و می کوشند در فرصت هایی که فرزندشان آمادگی شنیدن دارد با او صحبت کنند و با حمایت سالم کمک می کنند که فرزندشان بر احساس ترس و گناه خود فائق آید تا از آموزش ها حداکثر بهره را ببرد زیرا بچه، وقتی آمادگی یادگیری دارد که خود را با ارزش بداند.

- یکی از خصائص ممتاز پدر و مادر بالنده این است که می دانند، تغییر اجتناب ناپذیر است و توجه دارند که مشکلاتی پیش می آید که لازمه زندگی است و تلاش می کنند راه حل های خلاق برای حل مشکل بیابند.

- افراد خانواده بالنده توجه دارند که هرچه در گذشته اتفاق افتاده بهترین کاری بوده است که می توانسته اند در آن زمان انجام دهند. دلیلی ندارد که کسی خود را گناهکار بشمارد یا دیگران را سرزنش کند.

ویژگی های خانواده آشفته

- در خانواده پریشان، جو منفی را خیلی سریع و آسان می توان احساس کرد.

- بیشتر اعضای خانواده دچار واکنش های بدنی بیمارگونه هستند.

- نشانه دوستی در میان افراد خانواده کم است و شادی از وجود یکدیگر ناچیز. گویی همبستگی خانوادگی نوعی وظیفه است و افراد خانواده صرفا یکدیگر را تحمل می کنند.

- در محیط خارج از خانه چنان به کار یا فعالیت های دیگر می پردازند که به ندرت با افراد خانواده تماس واقعی دارند.

- در خانواده های پریشان، تمام نیرو صرف تلاش بیهوده جهت جلوگیری از بروز مشکلات می شود نه برای مقابله صحیح با مشکلات. لذا زمانی که چنین مشکلی رخ دهد فاقد آمادگی لازم برای رویارویی با آن هستند.

پرسش

1 - آیا در حال حاضر از زندگی در خانواده خود احساس خوبی دارید؟

2 - آیا احساس می کنید که در حال حاضر با افرادی که دوستشان دارید زندگی می کنید و به آنان اعتماد می کنید و آنها نیز متقابلاً شما را دوست دارند؟

3 - آیا عضوی از خانواده شما بودن خوشایند و هیجان انگیز است؟

اگر پاسخ شما به هر سه سؤال بالا، «بلی» است شما در خانواده بالنده زندگی می کنید. اگر پاسخ شما «نه» باشد احتمالاً در خانواده ای زندگی می کنید که کم و بیش دچار آشفتگی است.

هر خانواده آشفته می تواند به خانواده ای بالنده تبدیل شود، برای این منظور:

الف) باید تشخیص دهید که آیا خانواده تان، خانواده ای آشفته است یا نه؟

ب) امیدوار باشید که همه چیز ممکن است تغییر کند.

ج) برای تغییر کردن اقدام کنید.

د) عینک بدبینی را برداشته، به هرچه که باعث شادی و یا رنج خانواده می شود درست و بی پرده بنگرید.

همشهری

گردآوری توسط بخش عشاق موفق سایت آکاایران
تبلیغات