چگونه روابطمان را فرو بپاشیمآیا میدانید ما به راحتی میتوانیم باعث فروپاشی روابطمان با همسر مورد علاقه خود باشیم اگر... .

چگونه روابطمان را فرو بپاشیم - آکادر مواقع نزاع و اختلاف نظرات، نحوه بیان عقائد و گفتگو ها  نقش بسیار کلیدی و مهمی در پیشبرد اهداف و رسیدن به توافق دارد. ما در این مقاله به 10 راهکار در این زمینه اشاره میکنیم، و در مقاله بعد ادامه این مبحث را دنبال میکنیم.۱- سرسختانه همواره خود را حق بجانب دانستن، حتی زمانی که ادله کافی در اختیار نداشته باشید .۲- هیچگاه عذرخواهی نکردن، حتی زمانی که تقصیر کار بودن شما اثبات گردیده باشد.۳-بی‌رحمانه خطاهای شریک زندگی خود را بازگو کردن.۴-ادعای متعصبانه از آگاهی داشتن از انگیزه‌های شریک زندگی بهتر از خود وی.۵-تصور آنکه شریک شما می‌باید نیازهای شما را درک کرده و فورا بدون درخواست شما آنها را برآورده سازد.۶-نادیده گرفتن کامل اولویتهای شریک زندگی و پافشاری بر اولویتهای خود.7- عدم اقرار به رنجش و بلافاصله ابراز خشم کردن.8- شناسایی عیوب و کاستیهای شخصیتی همسر و اسرار خانوادگی وی، و بهره گیری از آنها برای پیروزی در مشاجرات، زمانی که منطق در میماند.
9- بهره‌گیری از عذاب وجدان و حس گناه کار بودن برای به بازی گرفتن، دستیابی به اهداف و یا مجازات همسر.10- در شناسایی و یافتن بدیها و معایب همسر چیره دست بودن، اما هیچگاه خوبیها و محاسن وی را بزبان نیاوردن.


تا توانی دلی بدست آور
دل شکستن هنر نمی باشدمنبع:اینترنت

گردآوری توسط بخش عشاق موفق سایت آکاایران
تبلیغات