بیایید کمی قشنگ تر نگاه کنیماز هم پاشیدن روابط همسران، گاه به علت نکاتی ظریف و جزئی به وجود می آید که ناشی از بی اطلاعی طرفین و یا عدم توجه کافی در به کارگیری کلمات و حتی لحن مناسب است.

بیایید کمی قشنگ تر نگاه کنیم - آکادر مقاله قبل با اشاره به نحوه بیان کلمات و الفاظ، اهمیت بهبود کیفیت روابط را در 10 جمله مورد بررسی قرار دادیم، در ادامه، مطالب مرتبط دیگری را پی گیری می کنیم.1- کوتاه نیامدن به هیچ قیمتی، و کشاندن مجادله تا جایی که همسر از خانه بگریزد.2- هیچگاه رها نکردن گذشته، و بازگویی و باز آفرینی آن به کرات.3-ابراز وابستگی شدید به همسر خود،وادعای آنکه بی وی و یا در صورت بی‌اعتنایی وی بی‌شک خواهد مرد.4-در صورت عدم وابستگی شدید، فاصله گرفتن از لحاظ فیزیکی و احساسی تا حد بی اعتنایی کامل.5-قول دادن، وهیچگاه عمل نکردن.6- تا حدی متظاهر و دو رو بودن که همسر نمی‌داند شما چه زمان جدی هستید.7-عذرتراشی همیشگی برای عادات ناپسند خود.8- پافشاری براین عقیده که همواره مطلبی که شما میخواهید بیان کنید مهمتر از مطلبی است که همسرتان میخواهد بگوید، بنابراین حرف وی را قطع میکنید.9-وانمود می‌کنید که حرفهای بیان شده همسرتان را کاملا متوجه شده‌اید، ولو آنکه هیچ چیزی از صحبتهای وی را نفهمیده‌اید.10-به گونه‌ای رفتار میکنید که گویی شما مرتکب هیچکدام از اشتباهات ذکر شده نگردیده‌اید و این شریک شماست که باید تغییر کند .


منبع:اینترنت

گردآوری توسط بخش عشاق موفق سایت آکاایران
تبلیغات