loading...

آقایان، در حضور خانم ها مؤدب باشید!


از سال های دور، رعایت بعضی از اصول آداب معاشرت امری بدیهی شمرده می شد اما با ایجاد تغییراتی در جوامع ، رعایت این اصول دیگر به اندازه سابق مرسوم نیست و هر کس به فراخور اوضاع و احوال ، این نکته ها را رعایت می کند؛ اما شاید بد نباشد که بعضی از آنها را برای نوعروسان و نودامادها و زوج های جوان یادآوری کنیم ( به شرطی که نگویید این از اصول «زن ذلیل» بودن است!)

آقایان | در حضور خانم ها مؤدب باشید! - آکا

از سال های دور، رعایت بعضی از اصول آداب معاشرت امری بدیهی شمرده می شد اما با ایجاد تغییراتی در جوامع ، رعایت این اصول دیگر به اندازه سابق مرسوم نیست و هر کس به فراخور اوضاع و احوال ، این نکته ها را رعایت می کند؛ اما شاید بد نباشد که بعضی از آنها را برای نوعروسان و نودامادها و زوج های جوان یادآوری کنیم ( به شرطی که نگویید این از اصول «زن ذلیل» بودن است!)

1 -همیشه در را برای همسرتان باز کنید.

این شـایـد مـهـمتـرین قـانون آداب مـعـاشرت برای مردان باشد. خواه همسرتان در حـین ورود بـه خودرو شما ، رستوران، باشگاه و یا هر جای در دار باشد، باید همیشه در را برایش باز نگاه دارید تا او عبور کند. هرگاه چندین در وجود داشت یک به یک آنها را برایش بگشایید.

هرگاه بسته ای به همراه دارد آن را برایش حمل کنید.

ایـن کـار به او نشان می دهد که شما برایش احترام قائل هستید و آسایش و راحتی وی را خواستارید.

2 - کمک کنید کت، مانتو یا بارانی اش را بپوشد.

همواره به همسر خود در تـن کـردن پالتو یـا بارانی اش کـمک کنـید. این عمل ساده و در عین حال در جلب محبت او مؤثر است.

3 - در رستوران و مجامع عمومی ، هنگام نشستن به او کمک کنید.

هرگاه او خـواسـت کنـار شـما بـنـشیـند، با بیرون کشیدن صندلی و بازگرداندن آن به سمت جلو ( الـبـته وقـتـی وی کاملاً روی صندلی نشست) به او در نشستن روی صندلی کمک کنید.

4 -دست او را بگیرید.

وقتی بر روی سطح ناهمـوار قدم می زنید دست خود را به همسرتان تقدیم کنید ؛ این کار باعث کمک به وی می شود خصوصاً زمانی که او کفش پاشنه بلند به پا کرده باشد.

5 - در اجتماعات و میهمانی ها ، نیازهای او را جویا شوید.

با آنکه این کار را اکثر مردان انجام می دهند، امـا بـاز کـمـک زیـادی به متشخص بودن ما می کند. هنگامی که در اجتماعات حضور دارید ، هـمـواره از وی بـپرسید که آیا نـوشیـدنـی یـا غـذا میل دارد که برایش بیاورید. به او نـشـان دهـیـد کـه بـه آسـایـش و نیازهای وی اهمیت می دهید.

6 - در راه پله، کنار ِ وی راه بروید.

«هیچگاه در راه پله پشت یک خانم حرکت نکنید». بهتر است کنار و یا اندکی جلوتر از وی حرکت کنید. ایـن قـانـون در هنـگـام عبـور از پیاده رو نیز باید رعایت شود.

7 - وقتی با هم قدم می زنید، شما از قسمت بیرونی پیاده رو حرکت کنید.

این به همسرتان اجـازه می دهـد که از رفـت و آمـد خـودروها دور باشد. اگر اتومبیلی نـاگهان از کنـار شـما عبور کند و آب کنار خیابان را به سمت شما بپاشــد، ایـن شما هستید که خیس خواهید شد و نه خانمتان!

خیلی سخت است؟ بلی ،اما این بهایی است که شما باید برای متشخص بودن بپردازید.

8 - هرگاه بسته ای به همراه دارد آن را برایش حمل کنید.

ایـن کـار به او نشان می دهد که شما برایش احترام قائل هستید و آسایش و راحتی وی را خواستارید.

9  – هنگام عبور از خیابان «او» را جا نگذارید! سعی کنید پا به پای او راه بروید و هر دو با هم به آن طرف خیابان برسید.

* شما چه نکته ی خاصی را به موارد بالا اضافه می کنید؟

گردآوری توسط بخش عشاق موفق سایت آکاایران
تبلیغات