مردها یا زن ها ، کدام مقصرند؟


گاهی اوقات تصور می‌شود که مردها یا زن ها روابط را به بن بست می‌کشانند در صورتی که این طور نیست. تخریب رابطه صرف نظر از جنسیت با خودخواهی در اشکال گوناگون انجام می‌شود.

 

مردها یا زن ها | کدام مقصرند؟ - آکا

از آنجایی که افراد با داشتن مشکل در روابط خانوادگی، احساسی و عاطفی در دیگر روابط شغلی و تحصیلی نیز به مشکل برمی‌خورند. در روابط زن وشوهر ها ، الزاما مردها یا زن ها مقصر نیستند ، بلکه عادت های رفتاری دو طرف رابطه را تخریب می کند. و برای تخریب یک رابطه دو مقصر نیاز است .  در این مقاله می‌خواهیم چند نمونه از اشکالات خودخواهی که منجر به تخریب رابطه می‌شود را به شما یاد آور شویم:عذرخواهی نکردن

برخی افراد در هر مورد چه مثبت و چه منفی باشد و نیاز به همدردی، درک یکدیگر و بیان محبت و صمیمیت و چه مواردی مانند عذرخواهی و پشیمانی از ناراحتی یکدیگر منتظر می‌مانند تا طرف مقابل اقدام کند و تازه احساس شکایت نیز می‌کنند که چرا طرف مقابل دیر و ناقص اقدام می‌کند و در مواردی اقدامی نمی‌کند. البته این عادات تا حد زیادی وابسته به شرایط اجتماعی و تربیت خانوادگی است. برای مثال افرادی که در خانواده خود هرگز ندیده‌اند که والدین خود با یکدیگر صمیمانه و با محبت گفتگو کنند و یا از یکدیگر عذر خواهی کنند، در زندگی خود نیز تا حد زیادی این کار را نمی‌کنند.
اگر شما در مورد روابط و احساسات خود به طور واضح با طرف مقابل صحبت نکنید و خواسته ها و اهداف خود یا حتی مواردی که آزارتان می‌دهد را عنوان نکنید و این موارد را از طرف مقابل نیز نپرسید انتظار موفقیت در رابطه‌تان را نداشته باشید.

عدم برقراری ارتباط موثر

گاهی اوقات برخی افراد در هیچ مورد خاصی صحبت نمی‌کنند و انتظار دارند همه چیز هم طبق میل‌شان انجام شود. در صورتی که این امر در بلند مدت محال است. اگر شما در مورد روابط و احساسات خود به طور واضح با طرف مقابل صحبت نکنید و خواسته ها و اهداف خود یا حتی مواردی که آزارتان می‌دهد را عنوان نکنید و این موارد را از طرف مقابل نیز نپرسید انتظار موفقیت در رابطه‌تان را نداشته باشید.بی‌تفاوتی

این رفتار عموما در دهه 20 تا 30 سالگی افراد اتفاق می‌افتد و فرد با دیدن رفتاری بهتر از شخص دیگر و یا هر چیز دلپذیر دیگری ممکن است نسبت به رابطه خود با همسر، خواهر و برادر و با والدینش بی‌تفاوت شود. چنین افرادی عموما افرادی زود باور و وابسته هستند و با مشاهده هر امتیاز مثبتی از رابطه خود دلسرد می‌شوند. به طرف مقابل بی توجهی می کنند و نیاز هایش را ندیده می گیرند و برای این رفتار کاملا به خود حق می دهند.


توقعات غیر معقول

شما در هر نوع رابطه‌ای که با انسان‌ها دارید اعم از عاطفی، شغلی، تحصیلی، دوستی و... اگر توقعات خود را کنترل نکنید و توقعاتی که از طرف مقابل‌تان دارید بیش از حد و یا نشدنی باشد، کم کم این رابطه آزاردهنده شده و به شکست می‌انجامد.

لازم به ذکر است که این توقعات غیر معقول فقط شامل آنچه شما می‌خواهید نمی‌شود بلکه شامل دخالت در امور شخصی طرف مقابل نیز می‌باشد.

برای مثال برخی افراد از طرف مقابل می‌خواهند غذای مورد علاقه‌اش را دوست نداشته باشد زیرا آنها دوست ندارند و برخی دیگر نیز از طرف مقابل می‌خواهند از مسیر دیگری سر کار برود و یا کتاب خاصی بخواهد و برای تفریح فعالیت خاصی انجام دهد که کاملا با روحیه اش متضاد است.
منبع :راه موفقیت
ویرایش و تلخیص: آکاایران

گردآوری توسط بخش عشاق موفق سایت آکاایران
تبلیغات