این مطلب مال آقایان است


زنان دنیایى پر از راز و رمز دارند که بیشتر مردان از این پیچیدگى ها ناآگاه هستند. بسیارى از اختلافاتى که زنان با شوهران خود دارند به خاطر همین ناآشنایى است. اگر دوست دارید زندگى آرام و لذت بخشى داشته باشید به نکاتى که در اینجا پیشنهاد مى شود، توجه کنید. زنانى که زندگى شان را دوست دارند در فرصتى مناسب این مطلب را در جایى قرار دهند تا شوهرشان آن را ببیند!

ورود خانمها ممنوع

 

شیوه هایی براى همسردارى

زنان دنیایى پر از راز و رمز دارند که بیشتر مردان از این پیچیدگى ها ناآگاه هستند. بسیارى از اختلافاتى که زنان با شوهران خود دارند به خاطر همین ناآشنایى است. اگر دوست دارید زندگى آرام و لذت بخشى داشته باشید به نکاتى که در اینجا پیشنهاد مى شود، توجه کنید. زنانى که زندگى شان را دوست دارند در فرصتى مناسب این مطلب را در جایى قرار دهند تا شوهرشان آن را ببیند!

مقایسه بى مقایسه

هیچ وقت همسرتان را با هیچ زن دیگرى مقایسه نکنید حتى اگر آن زن مادرتان باشد. اگر این کار را کردید امنیت و آرامش را از خانه برده اید. مردى که با خاطرات گذشته زندگى مى کند، در جاده ناامنى و دردسر قدم گذاشته است.

هر زنى دوست دارد براى شوهرش نخستین باشد و هیچکس جایگاه او را نداشته باشد. هر زنى یا انسانى دوست دارد با توانایى هاى خودش مورد احترام و تحسین قرار گیرد.

باید به همسرتان این فرصت را بدهید تا شایستگى هایش را نشان دهد.

مرخصى بگیرید

هر روزى را که او دوست دارد به خاطر او مرخصى بگیرید. به او بگویید این مرخصى را صرفاً به خاطر او گرفته اید و تمام آن روز به او اختصاص دارد. هر کارى را که دوست دارد انجام دهید؛ این کار شما باعث مى شود تا او احساس کند از صمیم قلب دوستش دارید و هر کارى که مى خواهد را برایش انجام دهید. در این روز خوش اخلاقى تان را حفظ کنید.

مردانى که این کار را انجام مى دهند به هسمرشان ثابت مى کنند که او بیش از کار برایشان ارزشمند است.

هدیه بخرید

بدون هیچ مناسبتى براى همسرتان یک سبد گل یا کادو بخرید. این کار از نظر زنان رؤیایى است. اگر پول خرید هدیه را ندارید این کار را با خریدن یک کارت تبریک هم مى توانید انجام دهید. پیام زیبایى که پشت کارت تبریک مى نویسید براى او خیلى باارزش خواهد بود.

تلفن بزنید

گاهی در محل کارش- یا در خانه- به او تلفن بزنید و حالش را بپرسید. اگر هم روزى خواستید به محل کار همسرتان بروید حتماً به او بگویید تا خودش آن طور که دوست دارد از شما استقبال کند.

 

با کمک هم غذا بپزید

در هفته سعى کنید یکبار هم شده با برنامه ریزى براى پختن غذا در آشپزخانه به او کمک کنید. اگر ناشى هستید مى توانید با خریدن یک کتاب آشپزى غذایى را انتخاب کنید و سپس همراه با همسرتان براى خریدن مواد مورد نیاز به فروشگاه بروید. در تمام مراحل پختن غذا او را همراهى کنید، حتی در چیدن میز غذا.

گردآوری توسط بخش عشاق موفق سایت آکاایران
تبلیغات