وقتی گره ، کور می شود


زن:مـن دیگر یک لحظه هـم حاضر نیستـم با ایـن مرد زندگى کنـم.
مردد:دیگـر جـانـم به لبـم رسیـده است. او زن زنـدگـــى نیست.
هر زن و مردى, به هنگام ازدواج بالاتریـن انگیزه شان برخـوردارى از آسایـش, امنیت و دستیابى به خـوشبختى است. چرا برخى از زن و شـوهرها به جاى آنکه لحظات زنـدگـى شان صـرف چشیـدن طعم سعادت شـود, به مرحله ناسازگاری مى رسند؟

وقتی گره | کور می شود - آکا
زندگـى مشترک به دلیل بافت خانـوادگـى, سـرشار از ایثار و گذشت زن و مرد نسبت به همـدیگـر است.
همسـران نبایـد نسبت به اشتباهات یکـدیگر یا عملکردى که مـورد تـأییـدشـان نیست, واکنـش فـورى نشـان مـى دهند.
عده اى از همسـران گلایه هایشان از یکـدیگـر را مطـرح و به دنبال رفع آن مـى رونـد. عده اى دیگر, مدتـى طـولانـى صبر و مـدارا پیشه مى کنند و ایـن باعث مى شود تا طرف مقابل متوجه ی اشکالات رفتارى یا گفتـارى خـود نشـده و نسبت به رفع آنها اقـدام نمـى کنـــــد.
روى هـم انباشته شدن رنجشها, زندگـى مشترک را با بحران روبه رو خواهد کرد.
همسـران اگـر تعمق کننـد, همسـران اگـر در رفتـار و اعمالشان تأمل بکنند, به ایـن نتیجه خـواهند رسید که لجاجت هیچ خاصیتـى جز پیچیـده تـر کـردن مشکلات و کـور کـردن گـره هـا ندارد.
همسـران بایـد بـداننـد گاهى یک عذرخـواهـى صمیمانه و تلاش جهت جبران گذشته ها مـى تـواند صفاى از دست رفته را به زنـدگـى مشترک برگرداند.مطلب بالا که قسمتی از یک مبحث طولانی است ،  هرچند کوتاه ، به معضلی اشاره دارد که اگر همسران عزیز از اهمیت آن با خبر شوند ، اکثر مشکلاتشان حل می شود  و آن چیزی نیست جز ، لجاجت . آنچه آتش بر آتش می افزاید و شعله ی دامن گیرش ، بر هم میزند هرآنچه بوی آرامش می دهد . بر هم می زند آسایش روزها و ساعت هایی که می توانست صرف کارهایی بس  مفیدتر از لج بازی های بچگانه شود .


خانواده و زندگی

گردآوری توسط بخش عشاق موفق سایت آکاایران
تبلیغات