ازدواج آسان! / گسترش ..." id=yui_3_5_1_4_1427530890247_1186 style="HEIGHT: 336px; WIDTH: 378px" alt="" src="http://tehranpress.com/images/news/5754/thumbs/5754.jpg" data-xwidt=378 data-xheight=336>

1- اگر قرار است دوباره ازدواج کنید باید جوانب روابط همسر و خانواده اش و خودتان و خانواده تان را بسنجید.

 

2 - با فرزندان قاطعانه صحبت کنید و به آنها بفهمانید شما صاحب این زندگی و چیزی که از آن به عنوان میراث یاد می کنند هستید و تا وقتی زنده اید میراثی در کار نیست.

 

3 - به زن یا شوهری که قرار است با شما زندگی کند به عنوان مرد یا زن زندگی تان نگاه کنید. همه چیزهایی که وقتی جوان بودید برای همسرتان به کار می بستید سعی کنید اکنون برای او در نظر بگیرید. آدم ها وقتی پیر می شوند عاطفی تر شده و هیچ زنی برای جمع و جور کردن یک پیرمرد با او ازدواج نمی کند.

 

4 - از موقعیت های ضعیف هم سوء استفاده نکنید زیرا با این کار خیلی زود انگشت نمای خانواده می شوید و بچه ها شما را به عنوان الگوی بد و ناسازگار می شناسند.

 

5 - هر شخصی از سال ها زندگی با زن و مرد دیگر خاطرات زیادی دارد که خیلی از آنها خوش است. سعی کنید به خانواده هم احترام بگذارید و همسران سابق هم را دستمایه تحقیر و آزار قرار ندهید.

 

6 - اگر می خواهید زندگی تان پا بگیرد باید جذاب تر از همیشه باشید. گرچه بیمار هستید، اخلاق خوشی داشته باشید و هرگز اگر پرستار می خواهید زن نگیرید و اگر در راه مانده اید شوهر نکنید و تحت هر شرایطی به یک ازدواج نامناسب تن ندهید. گاهی خانه سالمندان خوشایندتر از خانه همسری است که تمام اعضای خانواده اش به شما با تحقیر نگاه می کنند.

 

7 - البته شما سنی را پشت سرگذاشته اید و کار کشته تر از آن هستید که حرف کسی را بشنوید اما به عنوان آخرین سخن معیارهای اولیه ازدواج خود را دوباره به خاطر بیاورید و همه چیز را یک بار دیگر مرور کنید. اگر همان چیزی است که می خواستید بله را بگویید.

گردآوری توسط بخش عشاق موفق سایت آکاایران
تبلیغات