loading...


زن و شوهر قبلاً یا تنها زندگى مى کردند یا عضو خانواده هاى دیگرى بودند، اما پس از ازدواج، خانواده جدیدى را بـه وجود مى آورند و زنـدگى نـوین و مشترکى را آغاز مى کنند. زندگى مشترکى که دو عضو مؤسس آن پیمان بسته اند در همه حال با هم باشند و با تعاون و تشریک مساعى زندگى جدید را سامان دهند.


گرچه دو عضو اساسى خانواده جدید ازجهت اخلاق، استعدادهاى جسمانى و روانى، تربیت هاى خانوادگى، افکار و تمایلات، غالباً در شرایط یکسانى نیستند، بلکه کم یا زیاد داراى تفاوت هایى هستند، ولى به هر حال پیمان بسته اند و ناچارند زندگى جدید را ادامه دهند. شاید یک زن و شوهر در آغاز چنین بیندیشند که مى توانند خواسته ها و تمایلات خود را برطرف دیگر تحمیل کنند و بر طبق دل خواه خود، او را بسازند، ولى اشتباه مى کنند; زیرا چنین امرى نه تنها تحقق پیدا نمى کند، بلکه جز نزاع و لج بازى و احیاناً آثارسوء بدتر، نتیجه دیگرى در برندارد.

راه عاقلانه تر این است که زن و شوهر در آغاز زندگى سعى کنند با تمایلات و استعدادها و شرایط جسمانى و روانى یک دیگر آشنا شوند و با همین حال هم دیگر را بپذیرند و تحمل کنند، تصمیم بگیرند با مذاکره و تفاهم، برنامه منسجم و قابل عملى را براى خود تنظیم نمایند. در آغاز با توجه به امکانات جسمانى و شرایط شغلى، با رعایت انصاف و واقع نگرى، کارهاى مربوط به زندگى را بین خودشان تقسیم نمایند تا وظیفه هر یک از آنان مشخص شود. البته تقسیم وظایف به این معنا نیست که در شرایط استثنایى به یارى یک دیگر نشتابند. با همین کیفیت یک یک امورمربوط به زندگى را به بحث و گفتگو بگذارند تا به تفاهم دوستانه و منصفانه برسند و اگردر جایى به تفاهم نرسیدند مى توانند موضوع را با یک شخص خیر اندیش و آگاه، از خویشان یا غیرخویشان، در میان بگذارند و از او نظر خواهى کنند و به این صورت مى توانند براى زندگى آینده خویش برنامه منصفانه و قابل عملى تهیه کنند، و متعهد شوند که به آن عمل نمایند. البته بهتر آن است که برنامه توافق شده را بر کاغذى بنویسند.

زن و شوهر ، در آغاز با توجه به امکانات جسمانى و شرایط شغلى، با رعایت انصاف و واقع نگرى، کارهاى مربوط به زندگى را بین خودشان تقسیم نمایند تا وظیفه هر یک از آنان مشخص شود.

 

به علاوه تصمیم بگیرند که درباره حوادث پیش بینى نشده آینده و یا براى تجدید نظر در مسائل تدوین شده سابق، با بحث و گفتگو و مشاوره به تفاهم برسند. توصیه مى شود طرح و تنظیم این برنامه، در آغاز زندگى و پیش از شروع دعوا و کشمکش ها انجام بگیرد. با تنظیم چنین برنامه اى مى توان از بیش ترِ اختلافات خانوادگى جلوگیرى کرد، و زندگى را قرین آرامش، آسایش، خوش بختى، مودت، محبت، صفا و زیبایى قرار داد.

در کسب استقلال بکوشید

شما قبلاً وابسته بودید و در اداره زندگى، تعهد و مسئولیتى نداشتید، پدر هزینه خانواده را تأمین مى کرد و مادر خانه را اداره مى نمود; اما پس از ازدواج، بر آن شدید که مستقل و آزاد زندگى کنید. و بدین رو مسئولیت هایى را نیز پذیرفته اید. دختر دیروز اکنون خانم شده، باید آماده شوهردارى و خانه دارى شود. باید بکوشد وابستگى خود را از خانواده اش کم کند و در انجام امور خانه، مستقل شود.

 انجام کارهاى خانه دشوار است، ولى باید آن را تحمل کند. این درست نیست که پس از ازدواج هم، از پدر و مادرش انتظار داشته باشد آن وظایفى را که بر عهده وى است انجام دهند. البته مى تواند در امور مهم و دشوار که به تنهایى قدرت حل آن ها را ندارد از راهنمایى ها و کمک هاى پدر و مادر استفاده کند، ولى در این موارد هم باید سعى کند که به حداقل قناعت نماید.

پسر هم که پس از ازدواج مرد شده، و مسئولیت سرپرستى و تأمین مخارج خانواده را پذیرفته است، باید بکوشد خود را از وابستگى به پدر و مادر، آزاد کند و در اداره زندگى، مستقل باشد. باید براى زندگى برنامه ریزى کند و به طور جدى وارد عمل شود. البته چون از تجربه کافى برخوردار نیست، باید از اطلاعات پدر و مادر و دیگر خیراندیشان استفاده نماید، لیکن سعى کند مسئولیت اجراى عمل را خود بر عهده گیرد، مگر در آن امور و مشکلات مهمى که خود به تنهایى نمى تواند آن ها را انجام دهد که در این موارد مى تواند از پدر، مادر و دیگران کمک بگیرد. در چنین مواردى خانواده عروس و داماد وظیفه دارند به یارى خانواده جدید بشتابند.

بخش خانواده ایرانی تبیان


کتاب همسر داری آیت الله امینی

مقالات مرتبط :

باید‌ها و نباید‌ها در اقتصاد خانواده

چگونه همسرم را جذب کنم؟

آرامش و خوشبختی در کنار هم

جلسه ی برای تخلیه احساسات

یادداشتی برای زوجین بی توجه

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش عشاق موفق سایت آکاایران
تبلیغات