طبق قوانین فیزیک انرژی از بین نمی رود بلکه تبدیل می شود.البته ممکن است زمانی هم ذخیره شده و بعدها آزاد شود.

سرمایه گذاری عاطفی برای سالهای آینده - آکا

رفتارها و گفتار های ما همگی مولد انرژی هستند این انرژی گاهی با عکس العمل های فوری تبدیل به انرژی های دیگری می شود مثل انرژی خشم که به واسطه فریاد زدن تبدیل به انرژی صوتی و ... می شود و گاهی با تحمل فرد در وجود او ذخیره شده و بعدها آزاد می گردد.

وقتی کسی را آزار می دهید و انرژی منفی به او منتقل می کنید باید بپذیرید که این انرژِی از بین نخواهد رفت .شاید با انتقام گیری او به خودتان منتقل شود ،شاید آن را بر سر دیگران فرو بریزد ،شاید با پناه بردن به درگاه خدا و دعا و نیایش آن را به انرژی مثبت تبدیل کند...

 شاید هم به دلایلی چون ضعف و عجز یا ترس از شما به هیچ شکلی آن را بروز ندهد بلکه خشمش را در خود فرو برده و به قول معروف کینه ای را در دل خود نگاه دارد یا به اصطلاح علمی ،یک پتانسیل عاطفی، البته منفی در خودش ذخیره کند ؛تا کجا سر باز کند.

اگر در زندگی ،مجبور به فداکاری و گذشت های زیادی هستید ،اگر زیاد محبت می کنید اما  کسی قدرتان را نمی داند ،یا چنانچه (برعکس) ،همسری صبور و پر تحمل دارید و خواه و ناخواه از صبر او سوء استفاده می کنید ،اگر عادتهای بدی دارید که به دلیل سکوت همسرتان ،از اصلاح خود باز مانده اید و هیچ نگرانی به دل ندارید؛تنها به یک نکته توجه داشته باشید :پتانسیل انرژی های ذخیره شده ،آینده را طور دیگری رقم خواهد زد .

 

رفتارهای شما در "جویبار گذشت زمان" رسوباتی را بر زندگی شما به جای خواهد گذاشت.این رسوبات بر چگونگی مسیر زندگیتان در آینده تاثیر اساسی خواهد داشت.

 هر رفتاری که انجام می دهیم خوب یا بد ،از خود انرژی صادر می کند انرژی ها، یا به هم تبدیل شده و یا مدتی ذخیره می شوند و یک پتانسیل قوی و آماده به کار تولید می کنند .این پتانسیلها در چگونگی زندگی خانوادگی بعد از گذشت سالهای اولیه، نقش مهمی دارند .اگر می بینید زندگی بسیاری از زن و شوهر ها بعد از گذشت پانزده الی بیست سال سیری منفی پیدا می کند و ناسازگاری ها، بیش از گذشته و به صورتی غیر قابل کنترل به زندگی آنها حمله می کند توجه داشته باشید که پتانسیل های ذخیره شده ی خودشان ،که در سالهای قبل اندوخته بودند در حال آزاد شدن است .درست مثل پتانسیل آبی که پشت سدی ذخیره شده اما اکنون از سد بالا زده یا آنکه سد را شکسته و در زندگی جاری شده است .

گاهی می بینید زن و شوهری با گفتن یکی دو کلمه حرف معمولی، عصبانی شده و دعوا می کنند .این کلمات برای شما معمولی اند، برای آنها رمز آزاد کردن پتانسیلی است که از انرژی های منفی بگو مگو های قبلی ایجاد شده است

 فرض کنید زن می خواهد راجع به شغل شوهرش حرف بزند با گفتن کلمه اول ،مرد به صورتی غیر منطقی عصبانی شده و از کوره در می رود .البته غیر منطقی به نظر می رسد چنانچه گذشته ای پشت آن نباشد اما اگر تحقیر و کنایه های قبلی زن را راجع به شغل همسرش در دراز مدت لحاظ کنید متوجه می شوید که مرد از یک انرژی ذخیره شده ی منفی در این خصوص لبریز است .لذا با یک کلمه ،ذهن او تمام عواطف منفی مربوطه اش را ،حاضر می کند.

همین قضیه مثال مثبت هم می تواند داشته باشد شاید شما هم سراغ داشته باشید مردی که در جوانی به همسرش زیاد ستم کرده و او را تحت فشار قرار داده اما در کهنسالی  نسبت به او وابستگی و عاطفه ی زیادی پیدا کرده است .مهربانی ها و فداکاری های زن، پتانسیلی از انرژی های مثبت را در وجود او ایجاد کرده وسپس انرژی خود را آزاد کرده است .

سرمایه گذاری عاطفی برای سالهای آینده - آکا

بنابراین :وقتی سخن می گوئید مواظب انرژی های کلامتان باشید .چنانچه عادتی خاص در شیوه گفتار و رفتار خود دارید ،بررسی کنید ببینید چه انرژیهایی را برای آینده زندگیتان ذخیره می کنید.اگر دیگرانی هستند که برخی از رفتارهای شما را دوست ندارند و تحمل می کنند ،به اندازه ای که در زندگی شما اهمیت دارند، نگران باشید.مبادا عشق و علاقه همسر،مغرورتان کند تا در اصلاح رفتارهای بد خود کوتاهی کرده یا نسبت به وظایفتان سستی کنید.بشر در تملک قوانینی قرار دارد که بنابر آن آفریده شده است .شما حتی از خودتان هم نمی توانید مطمئن باشید و چگونگی رفتار و طرز فکر خودتان را در ده سال آینده حدس بزنید.پس چگونه از محبت و تحمل همسرتان در سالهای آینده اطمینان به دست آورده اید.

شاید برخورد کرده باشید با کسانی که می گویند دیگر خسته شده ام .اگر راه اصلاحی هم وجود داشته باشد باز هم من نمی خواهم آن را امتحان کنم چون دیگر خسته شده ام .این یعنی پتانسیل های منفی وجود من آزاد شده است دیگر نمی توانم بر خلاف جریان احساسات خودم قدمی بردارم : این را دیگران درک نمی کنند تنها خود او می فهمد.

خشم های فرو خورده ،امیال بی جهت سرکوب شده ،ناراحتی های پنهان شده و...همه مولد همین پتانسیل های منفی ای هستند که جهت زندگی شما را در آینده تعیین خواهند کرد.

البته این سکه روی سفید هم دارد .صبرو تحمل و فداکاری شما ،محبتهایی که در عوضِ بدیها می کنید و... به مرور زمان مرواریدی در شکم ماهی خونسرد زندگی شما خواهد پرورانید

پس خود را به هیچ وجه فدا شده نبینید و به تلافی طبیعت ایمان داشته باشید .فرضا اگر همسرتان مدام از زیر بار مسئولیت فرزندان فرار می کند و به شما می سپارد در آینده خواهید دید که برای ارتباط با فرزندان خودش به وساطت شما نیاز مند است وقتی در تصمیم گیری های مهم زندگی کنار زده شد و شما در مرکز، قرار گرفتید می فهمد که چقدر آن مسئولیت پذیری برای او ضروری بوده است .چه بسا بارها و بارها نسبت به علاقه فرزندانتان به شما حسادت کند و ... این حساب و کتاب طبیعت است.

انسیه نوش آبادی

بخش خانواده ایرانی تبیان


مقالات مرتبط :

رنجیده ام اما هنوز دوستت دارم

نسخه ای برای روزمرگی زناشویی

گوینده و شنونده های جذاب

مهارتهای ارتباطی همسران

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش عشاق موفق سایت آکاایران
تبلیغات