خانم ها هرگز این 4 جمله را به شوهرتان نگویید

آکاایران: خانم ها هرگز این 4 جمله را به شوهرتان نگویید

آکاایران: خانم ها هرگز این 4 جمله را به شوهرتان نگویید 

تعداد زیادی از خانمها هستند که با بر زبان آوردن حرف های غلط دل همسر خودرا آزرده خاطر می کنند و منجر به ایجاد کدورت میشوند. بعضی روان شناسان معتقدند، زن باید از بعضی از سخنان راست که شوهرش را آزرده خاطر می کند بپرهیزد. ۴ مورد از این راست های شوهر اذیت بدین قرار است.

در زندگی زناشویی هرگز نباید زن و شوهر به یک دیگر دروغ بگویند و همیشه ودر همه ی حال باید با یک دیگر رو راست باشند. ولی با این حال یکسری موارد هستند که اگر راست آنها رابه همسرتان بگویید می تواند به رابطه زناشویی تان آسیب وارد کند. این جمله به معنای آغاز دروغگویی در زندگی زناشویی تان نیست، بلکه ما بشما میگوییم لزومی ندارد این موارد رابه همسرتان بگویید.

در زندگی زناشویی هم، مثل همه ی موارد دیگر، فاقد شک راست باید گفت و جز راست نباید گفت. این درست؛ اما هر راست را باید گفت؟ بنا بر این گزارش، بعضی روان شناسان معتقدند، زن باید از بعضی از سخنان راست که شوهرش را آزرده خاطر می کند بپرهیزد. ۴ مورد از این راست های شوهر اذیت بدین قرار است.

از مادرت منتفرم

ممکن است به علت یکسری اختلاف نظرهایی که همیشه بین عروس و مادر شوهر وجوددارد شما میانه خوبی با مادر همسرتان نداشته باشید. اما علت ندارد این جمله را بر زبان آورید. گفتن این جمله مثل زدن تیری به قلب همسرتان است. هر چه باشد آن زن مادرش است. این چالش تقریباً در مورد تمام خانواده درجه یک مردان صدق می کند.

از ازدواج با تو پشیمانم

پستی و بلندی در هر زندگی زناشویی ای وجوددارد و عاشق ترین زوجین هم مممکن است اختلافاتی با یک دیگر دارا باشند. اگر شما هم با همسرتان دعوا کرده اید، حتی در بدترین شرایط این جمله را بر زبان نیاورید، زیرا در آن لحظه شما فقط خشمگین هستید. « مگر در مواردی که همسرتان مشکلی جدی و بزرگی مثل خیانت، اعتیاد و … داشته باشد. که دراین موارد هم باز مشکل حل شدنی است »

فلان پسر را می بینی، او قبلا خواستگار من بود

گفتن این جمله به شوهرتان مثل این حرف است که شما هنوز هم می خواهید با آن پسر ازدواج کنید و این بدترین چیز برای یک مرد است. فراموش نکنید شما دیگر یک زن متاهل هستید و باید یکسری موارد را دیگر فراموش کنید

خواستگار قبلی من حالات مالی خوبی داشت

این جمله هم مثل جمله قبلی یکی از جمله های سمی در زندگی زناشویی است که میتواند اعتماد به نفس همسرتان را ویران کند. بازهم می گوییم که شما وقتی ازدواج کرده اید دیگر نباید به رویدادها گذشته فکر کنید.

.

منبع : parsnaz.ir

تبلیغات