برای آن‌ها که عشق می‌وزند زمان را آغاز و پایانی نیست          
 
گذشت زمان بر آن‌ها که منتظر می‌مانند بسیار کند، بر آن‌ها که می‌هراسند بسیار تند، بر آن‌ها که زانوی غم در بغل می‌گیرند بسیار طولانی و بر آن‌ها که به سرخوشی می‌گذرانند بسیار کوتاه است...

زمان

 اما بر آن‌ها که عشق می‌وزند، زمان را آغاز و پایانی نیست.
آنکه می‌تواند؛ انجام می‌دهد؛ آنکه نمی‌تواند؛ انتقاد می‌کند. مصمم به نیک‌بختی باش، نیک‌بخت می‌شوی. بیشتر کسانی موفق شده‌اند که کمتر تعریف شنیده‌اند.
▪ خوش‌بین باشید، اما خوش بین دیر باور...
▪ آزادی حقیقی آن نیست که هرچه میل داریم انجام بدهیم، بلکه آن است که آنچه را که حق داریم انجام دهیم.
▪ هرگز در مسیر پیموده شده گام برندارید، زیرا این راه تنها به همان جایی می‌رسد که دیگران رسیده‌اند.
▪ در هر سرنوشتی، رازی مهم فرو نهفته است. کلید آینده، رشد مداوم شخصی و حرفه‌ای شماست. 
منبع:خبرگزاری ایسنا
ویرایش وتلخیص:آکاایران

 

گردآوری توسط بخش عشق سایت آکاایران
پربازدیدها
تبلیغات