عشق جهانی
 
ما در جهانی بسیار عاشق زندگی می کنیم . اگر به دقت به اطراف بنگرید ، مشاهده می کنید که هر کس یا هر چیزی که برای خلق دنیای فیزیکی مسئولیت دارد با عشق زیادی کار می کند ...

 طبیعت از نظر نقش و جزئیات ، جسور و متنوع است و اشاره ای است به ما که هنرپیشه ی کمدی در پشت صحنه هایی هستیم که عشق ، اشتیاق و شادی لازم داریم .
درباره اش فکر کنید که آیا در آنجا هزاران گل متنوع در هر شکل قابل تصور، در هر پرده ی رنگی و دوست داشتنی ، در هر رایحه ی مست کننده ای لازم است ؟ خدا ، تنها می تواند گلی خلق کند که برای حشرات مفید باشد . واقعا لزومی ندارد که یک نمایش خیالی و طبیعی داده شود . توصیف این رنگین کمان زیبا که در باغمان می بینیم ، چیست ؟ عشق! عشق ، شعوری خلق شده است که به تنهایی بیانگر زیبایی و مایه ی نشاط و دوست داشتن خودمان است .
هر جایی در دنیای فیزیکی ما ، اثر مشابه عشق را می بینیم . هر روز یک نمایش دیدنی در آسمان ارغوانی ها ، نارنجی ها ، صورتی ها و قرمزها شروع و پایان می یابد . همان طوری که خورشید طلوع و غروب می کند . هر شب ، قادریم که درخشش میلیون ها ستاره مانند الماس های دوری که آسمان ها را آذین می بندند را شاهد باشیم .
به نوبت با نسیم های دل انگیز ، بادهای قوی ، طوفان های شدید ، گرمای بخارآلود ، دانه های سرد برف و باران دلچسب ، سرگرم ، شاد و وحشت زده و آرام می شویم . دو ابر هرگز کاملا شبیه هم نیستند . دو درخت حتی کاملا مثل هم رشد نمی کنند . حتی دو موج هرگز در نقطه ی مشابه مانند هم بالا و پایین نمی روند . هر کوه با ابهتی ، هر رودخانه ی پر پیچ و خمی ، هر انسانی خصوصیات منحصر به فرد خود را دارد که نمی تواند مشابه داشته باشد زیرا هر موجود زنده ای از دیگری متفاوت است . هر لحظه حقیقتا غیر قابل پیش بینی است و همیشه جالب و هرگز و هرگز خسته کننده نیست .
دنیای عاشق ، ما را به زندگی با عشق دعوت می کند تا با هر تجربه ی جدیدی آن را با عشق ببینیم و با هر شخص نا آشنایی روبرو شویم ، عجایب اطرافمان را با عشق درک کنیم . ما دائما با یادآوری مخلوقات معجزه آور شاهد هویدا شدن عشق هستیم . همان طوری که طبیعت دوست داشتنی است و با رقص زندگی عاشقانه به ما ملحق می شود .
منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران