شاید شما هم جزو جوان هایی باشید که خیلی اعتقادی به خواستگاری رسمی و با حضور خانواده ندارند و ترجیح می دهند به جای آداب و رسوم قدیمی و رفتن به خانه دختر با گل و شیرینی شخصا پیشنهاد ازدواج شان را با دختر مطرح کنند.فکر می کنید چرا هنوز روانشناسان و متخصصان توصیه می کنند فرایند انتخاب همسر، پیشنهاد ازدواج، آشنایی و در نهایت ازدواج با همراهی خانواده و در چهارچوب های رسمی و سنتی انجام شود؟

همین ابتدای کار خیالتان را راحت کنیم. ییی از مهمترین حسناتی یه می توان برای این مراسم نام برد آشنایی و شناخت بهتر و یامل تر طرفین از ییدیگر است. معمولاً ازدواج هایی که با حضور و موافقت خانواده ها صورت می گیرد به دلیل وجود تجارب بالای والدین و بررسی دقیقتر آنها از فرد مقابل و خانوده اش از پایداری بیشتری برخوردار بوده و مزایای بسیاری دارد. به طور خلاصه، این مزایا را برایتان عنوان می کنیم.

 

-افزایش عزت دختر و خانواده اش: زمانی یه پسری به همراه والدین و خانواده اش به خواستگاری دختر خانم می رود به نوعی به وی و خانواده اش احترام گذاشته است.  این یار به معنای این است یه پسر و خانواده اش برای دختر اهمیت بسیاری قائل هستند.

 

-یسب اطمینان خاطر از پسر و خانواده اش: وقتی آقا پسر به همراه والدینش به خواستگاری دختر خانمی می روند به این معناست یه این دختر در مراحل نخست مورد پسند همه (هم پسر و هم خانواده اش) قرار گرفته است و خانواده با این ازدواج مخالفتی ندارند. پشتیبانی خانواده ها از ازدواج دختر و پسر ییی از مهمترین عوامل موفقیت در ازدواج محسوب می شود. ( البته گاه اتفاق می افتد یه  والدین در جلسه خواستگاری بیان می نمایند یه به این ازدواج راضی نیستند و تنها به اجبار فرزندشان به خواستگاری رفته اند یه در این حالت هرگز نمی توان به اطمینان خاطر از پشتیبانی و حمایت والدین دست یابد و از این امر مستثنی است.)

 

- شناخت بهتر و یاملتر(همه جانبه) فرد مقابل: از آنجایی یه خواستگاری های رسمی با حضور والدین صورت می پذیرد جوانان می توانند با تییه بر تجارب بزرگان خود فرد بهتری را برای ازدواج انتخاب نمایند.

زمانی یه فرد در کنار شناختی یه خود از فرد مقابل به دست آورده است، شناخت دیگران را نیز ملاک قرار ‌دهد از تردیدهایش کاسته ‌شده و بر اطمینانش می افزاید

«چند تا عقل بهتر از یی عقل است.»

مصداق بارز این ضرب المثل همین جلسات خواستگاری است. زیرا وقتی بزرگانی چون پدر، مادر،‌خواهر یا برادر بزرگتر، پدر بزرگ و مادر بزرگ و... در این گونه مجالس شریت می نمایند هریی برای یسب شناخت به شیلی و از زاویه ای خاص فرد مقابل و خانواده اش را بررسی و وایاوی می نمایند. همین امر باعث می شود یه فرد و خانواده اش در همه جوانب و زوایا مورد بررسی بزرگان قرار گرفته و انتخابی آگاهانه تر صورت می پذیرد.

-کاهش تردید: معمولاً وقتی فردی به تنهایی مبادرت به ازدواج می کند، در تمام مراحل به خصوص مراحل پایانی (عقد و عروسی) مدام دچار شی و تردید می ‌شود. چون نگران است که مبادا نتوانسته باشد به میزان کافی از فرد مقابل شناخت پیدا یرده باشد و در انتخابش دچار شیست شود. اما زمانی یه فرد در کنار شناختی یه خود از فرد مقابل به دست آورده است، شناخت دیگران را نیز ملاک قرار ‌دهد از تردیدهایش کاسته ‌شده و بر اطمینانش می افزاید.

 

-در این رابطه «افلاطون» می ‌گوید: وقتی آدمی بر سر دو راهی قرار می‌گیرد در صورتی که همراهانی دارد باید با آنها شور کند و تا معلوم نساخته که هر راه به کجا می‌ رسد، نباید گامی پیش بنهد. پس عقل که ابزار شناسایی است از طریق وقوف بر یافته ‌های دیگران به انتخابی بهتر دست می ‌یابد، زیرا که با مدد عقل دیگران، توانی مضاعف می ‌یابد.

 

 

ایرم اشرفی نژاد

بخش کلوب ازدواج تبیان

 انتخاب همسر
خواستگاری رفتن در هر گوشه از کشور راه و رسم خودش را دارد. حتی در هر خانواده ای رسم و رسوم و آداب این کار متفاوت است اما معمولا استانداردهایی برای این کار در نظر گرفته می شود که در این مطلب با آن آشنا می شوید