چرا خداوند حس حسادت را در زن بیشتر از مرد قرار داده و از طرفی به مرد اجازه ازدواج و گرفتن چهار زن را داده است و این دو با هم در یک جا جمع نمی شود؟

درپاسخ به این سوال توجه به چند امر شایسته است:
الف) حس حسادت
حسادت، نوعى خشم درونى است که مرتبه هایى از آن در همه افراد وجود دارد ولى ممکن است در بعضى کمتر و در برخى بیشتر دیده شود . به گزارش ایونا حسادت و هم چشمى جهالتى است که با سعادت و خوشبختى فاصله بسیار دارد . حسادت شکل ها و ظواهر مبدل بسیارى دارد ؛ حسادت مى تواند خود را در رقابتى پایدار یا در کنارگیرى از همه رقابت ها آشکار سازد ، حسادت در شهرت طلبى یا در فروتنى در بخشش ، بى پروایى و یا در طمع ظالمانه نیز خود را ابراز مى کند و ثمرات تلخ هم چشمى هاى دوران کودکى در سال هاى بعد ما را احاطه مى کنند. هم چشمى هاى دوران کودکى اگر جدى گرفته نشود به طور دائمى بر فرد اثر گذاشته و صفات شخصیتى او را غیر طبیعى مى سازد و بایستى افزود : گاه اختلافات سنى و جنسى بین فرزندان یک خانواده باعث حسادت مى شود. در همین خصوص برخى از بانوان معتقدند : زن ها به جهت روحیه حساس خود گاه دچار حسادت هاى بچگانه مى شوند و یا حسادت در مردان نیز وجود دارد ولى در خانم ها بارزتر است .
حسادت هاى زنانه بیشتر به زرق و برق هاى دنیایى است که گاهى باعث از هم پاشیدن خانواده ها مى شود و زنان حسود فکر مى کنند که خودشان به جایى نمى رسند و نمى توانند موفق شوند به همین خاطر تمام زندگیشان را به خاطر حسادت نابود مى کنند و رفتارشان در خانه و خانواده به قدرى تغییر مى کند که سایر جوانب زندگیشان کم کم نابود مى شود .
یکى از کارشناسان امر روانشناسى در مورد حسادت هاى زنانه معتقد است : تفاوت هاى بین زن و مرد و تحول اجتماعى متفاوت در دختران و پسران در دوره هاى مختلف موجب برخى مسائل در بزرگسالى مى گردد و حسادت ها نیز ریشه در کودکى دارند. وى اظهار داشت : بین مردان حسادت بیشتر جنبه رقابت دارد و رقابت آن ها در مسائل خارج از مالکیت بیشتر مشاهده مى شود . حسادت هاى زنانه از یک سرى رفتارهاى بد آموخته شده نشأت مى گیرد که گاهى بر عملکرد خانوادگى ، تحصیلى و شغلى او نیز تأثیر مى گذارد و در بعضى موارد زن ها به مردان نیز به خاطر آزادى هایشان ممکن است حسادت کنند. زن ها به لحاظ باورهاى جامعه از حساسیت بیشترى برخوردارند و زن حسود اغلب فکر مى کند که ندارم ولى دیگرى دارد و خودباورى خود را از دست مى دهد و راه غلط را انتخاب مى کند و آرام آرام دچار بى ارزشى شخصیت مى شود که حسادت نیز در وجودش بیشتر رخنه مى کند .
بنابراین حسادت ذاتی زنان نیست بلکه ازنگرش های غلط وبد آموزی های محیطی وخانوادگی به وجود می آیدودربستر جامعه به اوج خودمی رسد. لذا قابل درمان است وبا فرهنگ سازی، برنامه ریزی ومدیریت صحیح می توان آن را کاهش داد.
ب) فلسفه تعددزوجات
اسلام تعدد زوجات را بدون قید و شرط و نامحدود قبول ندارد. با بررسى وضع محیطهاى مختلف قبل از اسلام به این نتیجه مى‏رسیم که تعدد زوجات به طور نامحدود، امر عادى بوده و قبل از اسلام جریان داشته؛ تعدد زوجات از ابتکارات اسلام نیست، بلکه دین آن را در چارچوب ضرورت‏هاى زندگى انسان محدود ساخته و براى آن قید و شرایط سنگین قرار داده است.
قوانین اسلام براساس نیازهاى واقعى بشراست، نه احساسات، زیرا ممکن است هر زنى از آمدن رقیب (در زندگى ناراحت بشود، ولى وقتى مصلحت تمام جامعه درنظر گرفته شود و احساسات را به کنار بگذاریم، فلسفه تعدد زوجات روشن مى‏شود. هیچ کس نمى‏تواند انکار کند که مردان در حوادث گوناگون زندگى، بیش از زنان در خطر مرگ قرار دارند و در جنگ‏ها و حوادث دیگر، قربانیان اصلى را آن‏ها تشکیل مى‏دهند.
نیز نمى‏توان انکار کرد که بقاى غریزه جنسى مردان از زنان طولانى‏تر است، زیرا زنان در سن معینى، آمادگى جنسى خود را از دست مى‏دهند، در حالى که در مردان چنین نیست.
هم چنین زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتى از دوران حاملگى، عملاً ممنوعیت آمیزش دارند، در حالى که در مردان این ممنوعیت وجود ندارد.
از همه گذشته زنانى هستند که به علل گوناگونى همسران خود را از دست مى‏دهند و اگر تعدد زوجات نباشد، آن‏ها باید براى همیشه بدون همسر باقى بمانند.
با درنظر گرفتن این واقعیت‏ها در این گونه موارد (که تعادل میان مرد و زن به هم مى‏خورد) ناچاریم یکى از سه راه ذیل را انتخاب کنیم.
أ) مردان تنها به یک همسر در همه موارد قناعت کنند و زنان بیوه تا پایان عمر بدون همسر باقى بمانند و تمام نیازهاى فطرى و خواسته‏هاى درونى و احساسى خود را سرکوب کنند.
ب) مردان فقط داراى یک همسر قانونى باشند، ولى روابط آزاد و نامشروع جنسى را با زنانى که بى شوهر مانده‏اند، به شکل معشوقه برقرار سازند.
ج) کسانى که قدرت دارند بیش از یک همسر را اداره کنند و از نظر جسمى و مالى و اخلاقى مشکلى براى آن‏ها ایجاد نمى‏شود، نیز قدرت بر اجراى کامل عدالت میان همسران و فرزندان دارند، به آن‏ها اجازه داده شود که بیش از یک همسر انتخاب کنند.
حال اگر بخواهیم راه اول را انتخاب کنیم، باید گذشته از مشکلات اجتماعى که به وجود مى‏آید، با فطرت و غرائز و نیازهاى روحى و جسمى بشر به مبارزه برخیزیم. هم چنین عواطف و احساسات این گونه زنان را نادیده بگیریم اما این مبارزه‏اى است که پیروزى در آن نیست. به فرض که این طرح عملى بشود، جنبه‏هاى غیر انسانى آن بر هیچ کس پوشیده نیست.
تعدد همسر را در موارد ضرورت نباید تنها از دریچه چشم همسر اول مورد بررسى قرار داد، بلکه از دریچه چشم همسر دوم و مصالح و مقتضیات اجتماعى باید مورد مطالعه قرار داد. آن‏ها که مشکلات همسر اول را در صورت تعدد زوجات عنوان مى‏کنند، کسانى هستند که یک مسئله سه زاویه‏اى را تنها از یک زاویه نگاه مى‏کنند، زیرا تعدد همسر هم از زاویه دید مرد و هم از زاویه دیدهمسر اول، نیز از زاویه دید همسر دوم باید مطالعه شود، آن گاه با توجه به مصلحت مجموع در این باره قضاوت کنیم.
اگر راه دوم را انتخاب کنیم، باید فحشا را به رسمیت بشناسیم. تازه زنانى که به عنوان معشوقه مورد بهره بردارى جنسى قرار مى‏گیرند، نه تأمین دارند و نه آینده‏اى. چنان که شخصیت آن‏ها پایمال شده است. این‏ها امورى نیست که انسان آگاه آن را تجویز کند.
بنابراین تنها راه سوم مى‏ماند که هم به خواسته‏هاى فطرى و نیازهاى غریزى زنان پاسخ مثبت داد و هم از عواقب شوم فحشا و نابسامانى زندگى این دسته از زنان برکنار ماند و جامعه را از گرداب گناه بیرون برد.

چرا مردها باعث حسادت زنان می شوند؟

حسادت زنان,حسادت همسر

 

ریشه اصلی این آداب، این است که این مردها از مشکل کمبود توجه رنج می برند. آنها از درون قصد اذیت کردن شما را ندارند، شاید اگر بدانند که چه قدر شما را ناراحت می کنند، هیچ وقت این کار را نکنند.

 

وقتی مردی باعث حسادت همسر خود می شود، در واقع هیچ منظور و هدف خاصی ندارد. تنها دلیل اصلی آن، عدم احساس امنیت نسبت به رابطه خود و همسرش است. در این حالت، مرد به حد انفجار می رسد، شاید اگر با عوامل این معضل آشنا شوید، بتوانید کمی آنها را درک کنید!!

 

احساس عدم امنیت

آنها در روابط خود با همسرشان، از اعماق درون، احساس عدم امنیت می کنند. با این کار می خواهند امنیت خود را نشان دهند، با خودنمایی، فشار حس عدم امنیت آنها کمتر می شود. تصور مردها بر این است که هر چقدر همسرشان نسبت به اعمال و رفتار وی، حسودی کنند، نزد وی، جذابتر و خواستنی تر جلوه می کنند، اگر با این طرز فکر آنها آشنا شوید، کمتر از این اخلاقشان ناراحت می شوید.

 

در صورتی که از ابتدا نیز یک عدم اطمینان خفته در زندگی آنها باشد و در این بین مرد به زنی دیگر توجه یا نگاه کند، آن وقت است که این حس خفته در زن نیز بیدار و مشکلات خطرسازی را به دنبال دارد.

 

در واقع آنها هیچ منظوری ندارند

مردها بدون منظور این کار را می کنند. آنها با زنان دیگر اطراف خود صحبت کرده و جلب توجه می کنند. این مرد در نظر دیگران تنها یک مرد چشم چران و هوس ران است.

 

ریشه اصلی این آداب، این است که این مردها از مشکل کمبود توجه رنج می برند. آنها از درون قصد اذیت کردن شما را ندارند، شاید اگر بدانند که چه قدر شما را ناراحت می کنند، هیچ وقت این کار را نکنند. در این بین زن به شدت عصبی شده، اگر زندگی خود را دوست داشته باشد، با روش خاص زنان! به مرد خود توجه بیشتری کرده و روابط زندگی را مستحکم تر می کند، در غیر این صورت، مطمئناً تنها نظاره می کند و منتظر متلاشی شدن رابطه خود می شوند.

 

قدرت درک این مردها

دانستن علل اصلی ایجاد این حالات در مردها، به شما قوت قلب می دهد و تا حدی قادرید آنها را درک کنید، بدانید که این مردها هنوز به استحکام رابطه خود شک داشته و با این حس و احساس خطر و تزلزل در رابطه ی خود، دست به این کارها می زنند.

 

در آخر توصیه ما را جدی بگیرید، واقعاً مردها از این کار نیت خاصی ندارند، این شما هستید که با روشی زنانه و اقتدار خود می توانید اوضاع را دوباره تحت اختیار بگیرید!


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

حسادت زنان به هم , حسادت زن و شوهر , حسادت زن داداش , حسادت در زنان , حسادت زنها , حسودی زنان

گردآوری توسط بخش دانستنیهای قبل از ازدواج سایت آکاایران
زندگی مشترک

حسادت ویران کننده زندگی مشترک همسران

حسادت ویران کننده زندگی مشترک همسران حسادت ویران کننده زندگی مشترک همسران  حسادت در زندگی مشترک می تواند آغازی باشد بر بر هم خوردن تفاهم و هموار شدن راه جدایی زن و شوهرها که وا
حسادت میتواند زندگی زناشویی را از بین ببرد

حسادت میتواند زندگی زناشویی را از بین ببرد

حسادت میتواند زندگی زناشویی را از بین ببرد حسادت در زندگی زناشویی ممنوع   کلا اگر حسادت در زندگی چندان باشد سبب افراط ودر نهایتا جدایی میشود ، پس همه ی وقت سعی کنید با همسر خو
زندگی مشترک

حسادت در زندگی مشترک خطرناک است

حسادت در زندگی مشترک آدم حسود, حس حسادت, حسادت برآمده از احساساتدر این مطلب از ابرتازه ها درباره حسادت در زندگی مشترک توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما ه

"حسادت جنسی " چیست ؟!

"حسادت جنسی " چیست ؟! آکا ایران-شاید به جرات بتوان گفت، اکثر زنان و مردانی که در حال تجربه زندگی مشترک هستند، نسبت به همسر خود حساسیتهای ویژه ای دارند.برا
توصیه هایی برای حسادت های عاشقانه

توصیه هایی برای حسادت های عاشقانه

توصیه هایی برای حسادت های عاشقانه توصیه هایی برای حسادت های عاشقانه توصیه هایی برای حسادت های عاشقانه در اولین روزهای نامزدی و ازدواج زوج های زیادی
وجود حسادت در روابط بین زن و مرد

وجود حسادت در روابط بین زن و مرد

در روابط بین زن و مرد همیشه کمی عامل حسادت را می توان تشخیص داد اما این نشانه ها دقیقاً چه هستند و چه کار می توان در برابر آن ها انجام داد.
چگونه حسادت همسرم را درمان کنم ؟

چگونه حسادت همسرم را درمان کنم ؟

چگونه حسادت همسرم را درمان کنم ؟ چگونه حسادت همسرم را درمان کنم ؟   حسادت چیزی که باعث میشود مشکلاتی را در زندگی زناشویی شما بوجود بیاورد و باید حتما نسبت به حسادت های
چگونه به حسادت های نامزدم پایان دهم ؟

چگونه به حسادت های نامزدم پایان دهم ؟

چگونه به حسادت های نامزدم پایان دهم ؟ در ابتدای ازدواج یا آشنایی، زیاد پیش می آید که نامزدها دچار احساس حسادت شوند. این حسادت که همزمان با حس مالکیت و «ما شدن» به
چرا آقایان باعث حسادت خانم ها می شوند!

چرا آقایان باعث حسادت خانم ها می شوند!

چرا آقایان باعث حسادت خانم ها می شوند! وقتی که مردی باعث حسادت همسرش میشود، در واقع هیچ منظور و هدف خاصی ندارد. تنها دلیل اصلی آن، عدم احساس امنیت نسبت به رابط
حسادت جنسی در زندگی زناشویی

حسادت جنسی در زندگی زناشویی

حسادت جنسی در زندگی زناشویی شاید به جرات بتوان گفت، اکثر زنان و مردانی که در حال تجربه زندگی مشترک هستند، نسبت به همسر خود حساسیتهای ویژه ای دارند. به گزارش سلامت نیوز برای مث
حسادت با رابطه شما چه می کند؟

حسادت با رابطه شما چه می کند؟

حسادت با رابطه شما چه می کند؟ آیا خود را کامل و لایق نمی دانید؟ همیشه فکر می کنید چیزی کم دارید و دیگران بهتر از شما هستند؟ فکر می کنید  توانایی ها و قابلیت های بیشتری از ش
شوهرم به موفقیتهای من حسادت می کند !

شوهرم به موفقیتهای من حسادت می کند !

شوهرم به موفقیتهای من حسادت می کند ! گفته‌های زن: روی چه کسی می‌توانم حساب کنم ؟ نرگس می‌گوید: گاهی از خواب با ناراحتی عجیبی بیدار می‌شوم و خیلی
 همسران و حسادت؛ چرا و به چه علت

همسران و حسادت؛ چرا و به چه علت

طبیعی است که زندگی مشترک فراز و نشیب های زیادی دارد و در طول زمان ممکن است دچار تغییرات زیادی شود که گاهی مثبت است، گاهی منفی. گهگاه به دلایل مختلفی ممکن است بین همسران حس های نا
زندگی مشترک

حس حسادت در زندگی مشترک و پیامدها

حس حسادت در زندگی مشترک و پیامدها حسادت در زندگی مشترک بین همسرها امری معمول است و مخصوصا اگر همسر فردی اجتماعی باشد و اطراف وی شلوغ باشد این حس بیشتر هم می شود.  و
تبلیغات