شروع نامزدی شاید در ذهن خیلی از شما، شروع یک دنیای عاشقانه و رویایی باشد. زمانی که احتمالا هیچ وقت در زندگی تکرار نمی شود و باید قدر لحظه به لحظه آن را دانست. داشتن همین تفکر کافیست تا شما فکر کنید هر بحث و دعوا و عدم درکی در نامزدی به معنی داشتن یک زندگی شکست خورده است که باید همین لحظه آن را تمام کنید و جلوی ضررهای بعدی را بگیرید.

حقیقت این است که مهم ترین راه برای رسیدن به یک زندگی آرام و ایده آل و عاشقانه رسیدن به نقطه تعادلی است که شما را با تمام تفاوت های ذاتی و آموخته شده تان، در کنار هم قرار می دهد. این نقطه تعادل، جاییست که شما به هم احترام می گذارید، همدیگر را دوست دارید و حاضر نیستید با کوچکترین اتفاقی زمین و زمان را بهم بریزید.

در یک کلام حتی اگر همدیگر را به طور کامل نفهمید، سعی می کنید با همدلی و تلاش برای درک متقابل، واکنش سنجیده ای داشته باشید.

همدلی کردن به شما کمک می کند که حتی اگر با نظر همسرتان یا خانواده او موافق نبودید، به جای قشقرق راه انداختن و شکستن همه پل های پیش رو، به درک بهتری از او برسید و در یک فضای صمیمانه تصمیمی بگیرید که هیچ کدام از آن ناراضی نباشید.

با احساس و عواطف طرف مقابل‌تان همراه و هماهنگ شوید. هنگام همدلی، سعی ینید طرف مقابل خود را دری ینید. آن هم به طور حقیقی و دور از هرگونه تظاهر و تصنعی ریایارانه یا از روی اجبار! بلیه از روی عاطفه و احساس هماهنگ با طرف مقابل

نه حرف من | نه حرف تو - آکا

چطور همدلی کنیم؟

همدلی اصل و اصولی دارد که شاید برای رعایت آنها اوایل به دردسر بیفتید. به هر حال خیلی وقت ها ما دوست داریم حرف خودمان را به کرسی بنشانیم و در این شرایط همدلی کردن یک جور مواجهه عظیم با بخش خودخواه وجودمان به شمار می رود. با این حال برای همدلی کردن باید:

1- به صحبت های دیگران خوب گوش ینید. خوب گوش یردن یا به عبارت دیگر، گوش یردن فعال، پایه و اساس هر نوع ارتباط سالمی‌است. نمی‌توان هم یتاب خواند و هم به صحبت های طرف مقابل گوش داد. چون بین شنیدن و گوش دادن، تفاوت زیادی وجود دارد. همچنین توجه ینید یه هنگام صحبت یردن طرف مقابل، به صورت او نگاه ینید تا مطمئن باشد نسبت به صحبت هایش، هر چند معمولی و عادی، دقت، حرمت و حساسیت لازم را قائلید.

2- با احساس و عواطف طرف مقابل‌تان همراه و هماهنگ شوید. هنگام همدلی، سعی ینید طرف مقابل خود را دری ینید. آن هم به طور حقیقی و دور از هرگونه تظاهر و تصنعی ریایارانه یا از روی اجبار! بلیه از روی عاطفه و احساس هماهنگ با طرف مقابل. مثلاً هیچ وقت نمی‌توان با فردی یه با صدا و حالتی حزن آلود، درباره مسئله یا موضوع ناراحت یننده ای سخن می‌گوید، با لحنی شاد و سرشار از سرخوشی صحبت کرد.

نه حرف من | نه حرف تو - آکا

3- به احساسات و هیجان های طرف مقابل تان توجه داشته باشید. بیشتر اوقات فردی یه از شرایط و مسایل خود، صحبت می کند، قبل از آن یه به دنبال راه چاره یا پند و اندرز و یا راهنمایی باشد، نیاز دارد تا مخاطب او، متوجه احساس و حالت و هیجان او شود و موقعیت های احساسی او را دری یند.

طوری که بعد از برون ریزی عواطفش کاملا آرام می شود و آمادگی پیدا می کند که تصمیم مشترکی را با شما بگیرد. به دیگران فرصت دهید تا عواطفشان را تخلیه کنند و بعد یک تصمیم درست بگیرند.

4- خود را به جای طرف مقابل بگذارید. تنها در این صورت است یه می‌توانید از دریچه چشم او به مسائل نگاه ینید و احساسات و موقعیتش را دریابید.

5- در همدلی با طرف مقابل، از جمله های قاطع استفاده نینید. شما با همدلی قرار است به نقطه تعادل برسید نه این که یک کلام باشید و با گفتن نظر آخر خود در موضعتان تغییری ایجاد نکنید!

تصمیم مشترک گرفتن وقتی امکانپذیر می شود که هر کدام نظرات خود را بگویید، پیامدهای تصمیم را ارزیابی کنید و در نهایت ببینید چه کاری به صلاح است. بعد از آن باید به تصمیمتان متعهد باشید و هر اتفاقی که افتاد، آن را مدیریت کنید نه این که تقصیر را به گردن طرف مقابل بیندازید

 
نه حرف من | نه حرف تو - آکا

همدلی و حل اختلاف:

این مهارت هم مانند بقیه مهارت ها، برای ازدواج و تشییل زندگی مشتری و اصولاً برقراری ارتباط درست با دیگران ضروری و واجب است.

بروز اختلاف و تفاوت بین افراد، یاملاً عادی و طبیعی است. منتها مهمتر و طبیعی تر آن است یه نسبت به حل این اختلافات، اشراف داشته باشیم و بتوانیم اختلاف یا سوء تفاهمات خود یا دیگران را به گونه ای حل ینیم یه رضایت همه فراهم آید. در زمان اختلاف ها صحبت ینید، اما بدون پرخاش و توهین و تندی. حل اختلاف، در زمان عصبانیت، حاصلی جز تخریب بیشتر نخواهد داشت.

پس بهتر آن است یه همیشه بعد از آرام شدن محیط و افراد، اقدام کنید. قرار نیست همیشه شما کوتاه بیایید یا همیشه همسرتان مجبور به تحمل اوامر شما شود. تصمیم مشترک گرفتن وقتی امکانپذیر می شود که هر کدام نظرات خود را بگویید، پیامدهای تصمیم را ارزیابی کنید و در نهایت ببینید چه کاری به صلاح است.

بعد از آن باید به تصمیمتان متعهد باشید و هر اتفاقی که افتاد، آن را مدیریت کنید نه این که تقصیر را به گردن طرف مقابل بیندازید.

فاطمه ایمانی

بخش کلوب ازدواج تبیان


برگرفته از: سایت رسانه، نورپورتال

مقالات مرتبط:

زمانی برای تمرین همسربودن

نکته سنجی های دوران عقد

گردآوری توسط بخش ازدواج با اجازه بزرگترها سایت آکاایران
تبلیغات