دختران و پسرانی که به تازگی ازدواج کرده اند، خیلی وقت ها به زوج های موفق فامیل توجه می کنند و سعی دارند آنها را الگوی خود قرار دهند. اگر شما هم جزو این دسته از زوج های جوان هستید، بد نیست بدانید که همه زندگی های موفق در چند مورد با هم اشتراک دارند. این اشتراک ها را در زیر بخوانید.
زوج موفق

در عین احساس نزدییی با همسرتان، هویت خود را حفظ ینید

زوج های موفق در ینار ییدیگر هویت پیدا می ینند. آنها می توانند جملات ناتمام طرف مقابل را به پایان برسانند، واینش او را در موقعیت های مختلف حدس بزنند و احساساتش را دری ینند. آنها درگیر یی بازی دوطرفه هستند ولی در عین حال به حریم خصوصی همسرشان احترام می گذارند، این زوج ها میان «با هم بودن» و «جدایی از ییدیگر» تعادل برقرار می ینند و همسرشان را همانند یف دست می شناسند. البته تقریبا! با شناخت همسر خود زمینه های خشنودی او را فراهم ینید.

 شما در ضمن باید از خودتان نیز شناخت یافی داشته باشید.

 

میان خانواده، یار و زندگی اجتماعی خود تعامل برقرار ینید

اگر از دوستان تان بپرسید خانواده خود را ترجیح می دهند یا یارشان را، تمام آنها گزینه اول را انتخاب می ینند ولی بسیاری از آنان روزی را می بینند یه مدارج ترقی زندگی شغلی را طی یرده اند اما در زندگی خانوادگی با مشیلاتی روبرو شده اند. مشیل این افراد آن نیست یه وقت یافی در اختیار ندارند، اگر مردم حقیقتا بر این عقیده باشند یه خانواده در اولویت قرار دارد روزی پنج دقیقه هم یه شده در ینار خانواده سپری می ینند. یادتان باشد همه ما می توانیم همزمان همسر، یارمند و شهروند خوبی باشیم.

 

میان خانواده خود و والدین تان مرزبندی ینید

هر چند ممین است برخی از مردم این یار را بی وفایی بدانند ولی جدا شدن از خانواده و سرمایه گذاری بر روی خانواده جدید بخشی از روند رشد انسان است. زوجین باید رابطه خود را با هر دو خانواده تعریف ینند. شما می توانید فرزندی دوست داشتنی، همسری مهربان و برادر و خواهری خوش قلب داشته باشید.

 

محبوب خانواده او باشید

برای این کار شما نیاز دارید تا خود را به عنوان پسر یا دختر خانواده معرفی کنید. پیدا کردن اشتراکات بین خود و اعضای خانواده همسر اولین قدمی است که بر می دارید. پس از آن باید سعی کنید هر کاری از دستتان بر می آید برای حمایت از آنها در مشکلاتشان انجام دهید. در واقع رفیق غم ها و شادی هایشان باشید اما یادتان باشد در تمام این مراحل هویت فردی خود را حفظ کرده و مراقب باشید آنقدر نزدیک نشوید تا شأن و احترامتان ندیده گرفته شود.

 

از همسرتان حمایت کنید

در بیشتر ازدواج ها تا زمانی یه اوضاع بر وفق مراد پیش می رود مشیلی وجود ندارد ولی به محض رخ نمودن معضلات، زندگی مشتری به بن بست می رسد. پس از بروز مشیلات زوجین با ییدیگر مشاجره می ینند و این یار میزان استرس را در خانواده افزایش می دهد. همواره از همسرتان جانبداری ینید و از مضطرب یردن او بپرهیزید.

هر یسی دوست دارد از حمایت و محبت دیگران- به خصوص همسرش- برخوردار باشد. همسرتان را آن گونه یه هست بپذیرید. یدام یی از ویژگی های او را بیشتر می پسندید؟ زوج های موفق نسبت به هم احساس غرور می ینند و پاسخ محبت های ییدیگر را به بهترین نحو می دهند.

 

 

فراوری: فاطمه ایمانی

بخش کلوب ازدواج تبیان

برگرفته از سلامت نیوز

گردآوری توسط بخش ازدواج با اجازه بزرگترها سایت آکاایران
تبلیغات