معمولاً هر فردی در ازدواج، معیارها و ملاک های خاصی برای انتخاب همسر خود در نظر می گیرد. برخی از آدم های ساده و بی شیله پیله خوششان می آید و برخی دیگر از افراد پیچیده و باهوش. عده ای به افراد مذهبی علاقه دارند و عده ای دیگر انگار میانه خوبی با مذهب ندارند. گروهی سراغ ورزشکاران، افراد فعال یا جنبشی ها می روند و گروه دیگر بیشتر افراد آرام و گوشه گیر را می پسندند و... اما علت این همه تفاوت سلیقه در انتخاب همسر چیست؟
انتخاب همسر بر چه اساسی باشد؟

طبق نظر روان شناسان دو نظریه مهم در انتخاب همسر وجود دارد: نظریه «همسان همسری» و نظریه «ناهمسان همسری».

 

- نظریه همسان همسری: بر طبق این نظریه آنچه در انتخاب همسر اولویت اصلی افراد می باشد شباهت ها است. یعنی هر چه شباهت ها و همانندی های دختر و پسر بیشتر باشد، دو طرف بیشتر مایل به ازدواج با یکدیگر هستند. معمولاً افراد این گروه همانندی های قومی، فرهنگی، اجتماعی، ارزش های مشترک مذهبی ، سن و سال نزدیک به هم، سطح تحصیلاتی مشابه، علایق مشترک و... توجه کرده و آنها را بنیان و پایه استواری برای انتخاب همسر و شروع زندگی مشترک قرار می دهند.

البته آن‌چه گفته شد به این معنی نیست که اگر دو نفر در برخی از حوزه ها و امور با یکدیگر متفاوت باشند، حتماً ازدواجشان ناموفق و ناپایدار خواهد بود. زیرا افرادی هستند که علیرغم تفاوت در برخی زمینه های جزئی، ازدواج موفقی داشته اند. پس به طور عام هر چه مشترکات میان طرفین بیشتر  و تفاوت هایشان در جزئیات باشد ازدواج و زندگی راحتتر و آسانتری خواهد داشت. به همین دلیل متخصصان اکثراً معتقدند که اگر می خواهید ازدواجی موفق، باثبات و شادمان داشته باشید باید به سراغ فردی بروید که خصوصیات وکیفیاتی نزدیک به شما دارد.

 

فرض اصلی نظریه ناهمسان همسری این است که برخی برای ازدواج به دنبال افرادی می روند که دارای چیزهایی هستند که آنها ندارند ولی مایلند که آنها را داشته باشند

-نظریه ناهمسان همسری: براساس این نظریه برخی از افراد بیشتر مایلند با افرادی ازدواج نمایند که نه تنها عیوب و نواقص آنها را ندارند بلکه با ویژگی هایشان قادر به تکمیل ضعف آنها می باشند. به بیان دیگر افرادی را برای ازدواج انتخاب می کنند که نواقص آنها را جبران می نمایند. مثلاً برخی از افراد خجالتی از افراد جسور خوششان می آید، یا افراد اجتماعی و اهل رفت و آمد، فرد اهل مطالعه و منزوی را جذب خود می کنند. پس فرض اصلی نظریه ناهمسان همسری این است که برخی برای ازدواج به دنبال افرادی می روند که دارای چیزهایی هستند که آنها ندارند ولی مایلند که آنها را داشته باشند.

برطبق نظر روان شناسان و هم چنین آنچه تحقیقات نشان می دهد، ازدواج گروه اول یا افرادی که بر طبق نظریه همسان همسری ازدواج می کنند موفق‌تر بوده و در رسیدن به خانواده ای پایدار سربلندتر می باشند.

 

تمرین: زهرا می خواست بداند که در انتخاب همسر آینده اش جزء گروه همسان همسری است یا گروه ناهمسان همسری. به همین دلیل تمرین ذیل را انجام داد.

اگر شما هم مانند زهرا مایلید بدانید جزء کدام دو دسته هستید جدول ذیل را  در مورد خود تکمیل نمایید.

 

ویژگی ها و مشخصات من

 

ویژگی ها و مشخصات همسر آینده ام

نتیجه

من فرد با ایمانی هستم

دوست دارم همسرم هم مانند من با ایمان باشد

همسان همسری

بسیار با احساس و با محبتم

انتظار دارم همسرم احساس مرا درک کرده و به من محبت بسیار کند.

همسان همسری

اجتماعی و اهل رفت و آمدم

همسرم هم مانند من باشد.

همسان همسری

 

 

اکرم اشرفی نژاد

بخش کلوب ازدواج تبیان

قدم اول برای ازدواج این است که خودتان را درست بشناسید و مطمئن باشید که واقعا تصمیم دارید ازدواج کنید یا نه و اگر پاسخ مثبت است به چه دلیل؟

مشابه یا مکمل؟ مسئله این است

هیچ دوتا آدمی توی دنیا نیستند که کاملا شبیه هم باشند؛ مخصوصا وقتی که ازدو جنس مخالف هم باشند. پس یک‌ طرف قضیه شباهت نسبتا زیادی داریم و طرف‌ دیگر قضیه تفاوتی نسبتا عمیق.

نیمه های مشابه یا مکمل؟

ازدواج فقط پیوند دو نفر با یکدیگر نیست. ازدواج یعنی گره خوردن با فرهنگ ها، ارزش ها، اخلاقیات، روحیات و آداب و رسوم متفاوت. آنچه ازدواج را به سمت جاده خوشبختی سوق می دهد، همتایی طرفین در امور متفاوت زندگی است
گردآوری توسط بخش ازدواج با اجازه بزرگترها سایت آکاایران
تبلیغات