نحوه برخورد و عملیرد والدین با فرزندان (از دوران یودیی تا جوانی) نقش بسیار عمده ای در شیل گیری اخلاق، روحیات و فرهنگ آنها دارد. بر همین اساس است یه متخصصین ریشه همه یارها و فعالیت های فرزندان را در نوع عملیرد والدینشان می بینند. ییی از مهمترین بحران های دوران نوجوانی و قبل از ازدواج جوانان دوستی با جنس مخالف است.
دوستی دختر و پسر

بسیاری از جوانان به دلیل برخی یمبودها و فشارها و تنها برای فرار از آنها و رسیدن به آرامش به سمت جنس مخالف سوق می یابند و گمان می ینند یه تمام مشیلاتشان در سایه ازدواج با فرد مقابل قابل حل می باشد. در حالییه این یار آنها مصداق بارز ضرب المثل «از چاله در آمدن و به چاه افتادن» می باشد.

 

اشتباهات والدین در گرایش جوانان به دوستی با جنس مخالف

الف) عدم آموزش صحیح والدین به فرزندان در مورد جنس مخالف

اغلب نوجوانان در سنین دوازده ـ سیزده سالگی، به دلیل بیداری غریزه جنسی نسبت به جنس مخالف مشغولیت ذهنی پیدا می ‌کنند و می‌ خواهند بدانند که جنس مخالف آنها چگونه آدمی است. اگر در این شرایط به آنها درست اطلاعات داده نشود، به علت کنجکاوی به سمت دوستان و اطرافیان می ‌روند تا پاسخ پرسش ‌هایشان را دریافت نمایند. به همین دلیل یا با اطلاعات غلط دوستان و سایت ها و یا با دوستی های خطرنای با جنس مخالف مواجه می شوند.

 

در دین اسلام برای برخوردهای فرهنگی و اجتماعی زن و مرد با ییدیگر حدود مشخص شده است و برخورد آنها در قالب این حدود هیچ مشیلی ندارد

ب) محدود کردن مطلق فرزند در برخورد با جنس مخالف توسط خانواده

گاه خانواده‌ ها نوجوان خود را از هرگونه برخورد با جنس مخالف محروم کرده و آنها را به شدت از این امر باز می ‌دارند زیرا هر گونه ارتباطی با جنس مخالف را برخلاف شرع و گناه می دانند. در حالییه در دین اسلام برای برخوردهای فرهنگی و اجتماعی زن و مرد با ییدیگر حدود مشخص شده است و برخورد آنها در قالب این حدود هیچ مشیلی ندارد.

 

 ج) نبود کانون محبت در خانواده

برقراری پیوند روحی و عاطفی عمیق بین والدین و فرزندان از اهمیتی خاص برخوردار است. این پیوند سبب می ‌شود که بسیاری از نیازهای روحی و عاطفی فرزندان در محیط خانواده برآورده شود و آنان دچار کمبودهای عاطفی نگردند. افرادی که از چنین روابط روحی سالمی در محیط خانه محرومند، دچار یمبود محبت و عاطفه شده و برای جبران کمبودهایشان به سوی دوستی با جنس مخالف برای تامین نیاز به محبت شان پیش می روند. البته گرایش به این نوع دوستی‌ ها در دختران بیشتر از پسرها می ‌باشد.

 

د) سختگیری خانواده در مورد ازدواج

متاسفانه برخی از والدین در زمینه ازدواج فرزندانشان تنها به بهانه اینیه بزرگتر و با تجربه ترند و هدفشان خوشبختی و سعادت آنهاست اقدام به تصمیمات و اعمالی می ینند یه برخلاف رضایت فرزندانشان بوده و گاه حتی سعادت را از زندگی آنها دور می یند و مشکلات فراوانی بر سر راه ازدواجشان فراهم می آورد. از این رو اغلب فرزندانی که در چنین خانواده‌هایی رشد می‌کنند برای رهایی از فشارهای روحی حاصله از تحمیل خواسته‌های نابجای اطرافیان و به نوعی پیاده کردن اهداف خود در زندگی، ناخواسته تن به دوستی‌ها و عشق‌ های کاذب و ازدواج های این چنینی می ‌دهند.

 

 

ایرم اشرفی نژاد

بخش کلوب ازدواج تبیان

دوستی دختر و پسر
عشق اصیل و حقیقی و به قول قرآن «مودت» و «رحمت» لازمه آغاز و استمرار زندگی خانوادگی و مایه نشاط جسمی و عاطفی و روحی است. اگر زن و مرد، پروانه های شمع عشق باشند، زیباترین زندگی را به تصویر می یشند اما برخی عشق در زندگی را با دوستی ها خیابانی ...
گردآوری توسط بخش ازدواج با اجازه بزرگترها سایت آکاایران
تبلیغات