loading...
شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

آکاایران: شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی نوین

آکاایران: متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی نوین

بهترین متن برای کارت عروسی و همچنین مدل های کارت عروسی و نامزدی برای دعوت میهمانان عزیز به مجلس عروسی و نامزدی را دراین مجموعه نفیس قرار دادیم. همچنین نکات مهم در مورد خرید کارت عروسی و موارد دیگر در آخر برای شما توضیح دادیم.

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

مدل کارت عروسی شیک

ای از عشق پاک من همیشه مست

من تو را اسان نیاوردم به دست

بارها این کودک احساس من

زیر باران های اشک من نشست

من تو را اسان نیاوردم به دست

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

مدل کارت عروسی فانتیزی

بچه ها این متن کارت منه:
سخن از پیوند سست دو نام و
هم آغوشی در اوراق کهنه ی یک دفتر نیست
سخن از گیسوی خوشبخت من است
سخن از دستان عاشق ماست

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

کارت عروسی به همراه لیوان

خانه کوچک مارویائیست
که دران خاطرها رنگارنگ
یادان روز که با هم باشیم
شاداز آن لحظه با هم بودن
پای کوبان وگل افشان درراه
چشم داریم که شماهم باما

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

کارت عروسی گل دار

از دورترین فاصله ها به هم رسیدیم و تا اوج بودن با همیم
بهای عشق چیست بجز عشق
به هم رسیدن یعنی آغاز
با هم ماندن یعنی زندگی
زندگی با عشق یعنی کامیابی

پایان هر رفتن رسیدن است

و ما اکنون به نقطه ای رسیده ایم که آغاز یک رفتن است

دراین آغاز همسفر ما باشید

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

مدل کارت عروسی طرح چوب

عشق بهانه آغاز بود آغاز قشنگترین صبحدمان زندگی
عشق بهانه سبز با هم زیستن بود
و اینک وصال…
بارش خوشبختی است بر آشیان عاشق ترین دست ها
رونق بهاری ترین ثانیه های زندگی ما باشید

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

کارت عروسی لوکس جعبه دار

خانه ای میسازیم در بلندای بهار

بر درخت احساس روی گلبرگ گل نسترنی که ازآن عشق خدا می روید

از احساس گل سرخ مدد میگیریم.

و دل کوچکمان خشنود ز دیدار شما می گردد.

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

مدل کارت عروسی قلبی دلپذیر

” باز کن پنچره را من تو را خواهم برد

به سر رود خروشان حیات

آب این رود به سرچشمه نمی گردد باز

بهتر آن است که غفلت نکنیم از آغاز “

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

مدل کارت عروسی دلپذیر

دل نشان شدسخنم تا تو قبولش کردی

آری آری سخن عشق نشانی دارد

در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز

هرکسی بر حسب فکر گمانی دارد

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

مدل کارت عروسی دلپذیر

سخن از پیوند سست دو نام
و هم آغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست
سخن از گیسوی خوشبخت من است
سخن از دستان عاشق ماست
که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم
بر فراز شب ها ساخته اند

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

یک نفر آمده دنیای مرا سبز کند
خواب و بیداری و رویای مرا سبز کند
و به یمن نفس سبز و اهورایی عشق
از سرا تا به ثریای مرا سبز کند

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

ای از عشق پاک من همیشه مست

من تو را راحت نیاوردم بدست

بارها این کودک احساس من

زیر باران های اشک من نشست

من تو را راحت نیاوردم بدست

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

مدل کارت عروسی ساده

بادا مبارک در جهان سور و عروسیهای ما سور و عروسی را خدا ببرید بر بالای ما

زهره قرین شد با قمر طوطی قرین شد با شکر هر شب عروسیی دگر از شاه خوش سیمای ما

در گردن افکنده دهل در گردک نسرین و گل کامشب بود دف و دهل نیکوترین کالای م

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

مدل کارت عروسی فانتیزی

آری آغاز دوست داشتن است

گر چه پایان راه ناپیداست

من به اتمام دگر نیندیشم

که همین دوست داشتن زیباست

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

خدا هدیه ای به ادم داد
و مهر حوا رابه دل او انداخت
باید آسمان را آذین می بست
ستاره ها را برق می انداخت
خدا لبخند زد
تنهایی فقط زیبنده خودش بود!
در جشن پیوند آسمانیمان، همه ی فرشته ها دعوت دارند!


حتما بخوانید:   جملات و متن های دلپذیر برای کارت عروسی


شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

آغاز زندگی نوین خودرا جشن میگیریم
با تشریف فرمایی خود دراین جشن خاطره شیرین این پیوند را
باشکوهتر فرمایید

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

زیباترین کارت های عروسی

و حالا ما در اغاز سفریم….
سفری تا بینهایت….سفری تا انتهای زندگی…..
به امید با هم رفتن و با هم ماندن….
تا جاییکه هیچ اشکی از چشمی نبارد جز به شوق….
در اغاز این سفر همراهیمان کنید….

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

مرا به رجعت خورشید باور است هنوز

دل بسته ایم به صبح سپید، به سپیدی بلندترین تیله خورشید

دل بسته ایم به زندگی، با ما باشید

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

معاشران گره از زلف یار باز کنید
شبی خوش است بدین قصهاش دراز کنید
حضور خلوت انس است و دوستان جمعند
و ان یکاد بخوانید ودر فراز کنید

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

بوی بهار می آید
صدای باران می آید
ترانه ی عاشقانه قلبمان
با خاطرات نگاهمان می آید
این وصال عاشقانه ما
تا رسیدن به ستاره ها
میماند.

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

آمده ایم تا باز کنیم، دفتر عشقمان را
آمده ایم آغاز کنیم، ره جاودانمان را
دراین گیتی
کنار هم
عاشقانه با هم می سراییم
شعر وصالمان را

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

روزگار به ما آموخت که عشق ما هدیه آسمانی ست
کنار هم ماندن وفای آسمانی ست
عهد ما تا ابد کنار پرتو ستاره ها
با یاد عشق،
جاودانی ست.

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

بارش عشق بود بر روح ما بارید..
خورشید عشق بود بر جان ما تابید…
اینک سایه ی آرام وصال، چه عاشقانه مارا در برمیگیرد..

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

کنار اشیانه ی تو اشیانه می کنم
فضای اشیانه را پر از ترانه می کنم
کسی سوال می کند به خاطر چه زنده ای؟
و من برای زندگی تو را بهانه می کنم.

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

مدل کارت عروسی طلایی

 

گل در بر و مِی در کف و معشوق به کام است
سُلطان جهانم به چنین روز غلام است
گو شمع میارید دراین جمع که امشب
در مجلس ما ماهِ رُخ دوست تمام است

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

چه دلپذیر گره خورد بخت من با تو..خدایا کورش کن…با دست که هیچ با دندان هم باز نشود……

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

دعوت کن از سرچشمه ها،گلپونه هارو
از دشت ها از دره ها،بابونه هارو
بسپار بارون رو سر ما گل بریزه
“بادا مبارک” از لب بلبل بریزه
خورشید باشه،ابر باشه،ماه باشه
هر غنچه ای با جشن ما همراه باشه
بفرست این شعرو به هر کس آشناته
باید پر شادی کنیم این خونه هارو

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

خانه ای میسازیم در بلندای بهار..
بر درخت احساس، روی گلبرگ گل یاسی که ازآن عشق خدا می روید..
ز احساس گل سرخ مدد میگیریم و دل کوچکمان خشنود ز دیدار شما میگردد.

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

الهه عشق به انسانها آموخت که عاشقانه زندگی کنند و با پیوند همیشه پایداری که سوگندش را در قلبهایشان جاودانه کرده اند به هم در آمیزند و یکی شوند،چه شادمانه است تکرار فریاد گونه ی این قسم!

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

متن کارت عروسی نوین و رمانتیک

کنارآشیان تومن آشیانه می کنم
فضای آشیانه راپرازترانه می کنم
کسی سوال میکندبه خاطر چه زنده ای
ومن برای زندگی تورابهانه می کنم

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

یک نفر آمده دنیای مرا سبز کند
خواب و بیداری و رویای مرا سبز کند
تا به یمن نفس سبز و اهورایی عشق
از سرا تا به ثریای مرا سبز کند
با حضورتان شادیمان را دوچندان کنید

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

عشق بهانه آغاز بود
آغاز قشنگترین صبحدمان زندگی
عشق بهانه با هم زیستن بود
واینک وصال…..
بارش خوشبختی است بر آشیان عاشقانه ترین دست ها
رونق بهاری ترین ثانیه های زندگی ما

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

خانه کوچک ما رویائیست
ودرآن خاطره ها رنگارنگ
یاد آن روز ها که با هم باشیم
شاد ازآن لحظه با هم بودن
پای کوبان و گل افشان در راه
چشم داریم که با شما باشیم

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

متن کارت عروسی نوین و رمانتیک

بهای عشق چیست بجز عشق؟
بهم رسیدن یعنی آغاز
با هم ماندن یعنی زندگی
زندگی با عشق یعنی کامیابی
مارا دراین آغاز همراه باشید

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

به سنت عشق گرد هم می آئیم
آنجا که دوست داشتن تنها کلام زندگیست

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

پیوندمان نسیم تفاهم و دوستی را
برعرصه ی مصفای زندگی می پراکند
ما آغازین با هم زیستن را
جشن میگیریم.
حضور شما عطر صفا و مهربانی محفل ماست

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

الهه عشق به انسانها آموخت که عاشقانه زندگی کنند
وبا پیوند همیشه پایداری که سوگندش را در قلبهایشان
جاودانه کرده اند بهم در آمیزند ویکی شوند
چه شادمانه است فریاد گونه این قسم.

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

هم قسم شدیم به معراج عشق سفر کنیم
آنجا که نور مهربانی نوید رقص پروانه ها باشد
با مهر حضور خویش درخشش محفل ما باشید…

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

کنار اشیانه ی تو اشیانه می کنم
فضای اشیانه را پر از ترانه می کنم
کسی سوال می کند به خاطر چه زنده ای؟
و من برای زندگی تو را بهانه می کنم.

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

بارش عشق بود بر روح ما بارید..
خورشید عشق بود بر جان ما تابید…
اینک سایه ی آرام وصال، چه عاشقانه مارا در برمیگیرد..

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

متن کارت عروسی نوین و رمانتیک

روزگار به ما آموخت که عشق ما هدیه آسمانی ست
کنار هم ماندن وفای آسمانی ست
عهد ما تا ابد کنار پرتو ستاره ها
با یاد عشق،
جاودانی ست.

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

آمده ایم تا باز کنیم، دفتر عشقمان را
آمده ایم آغاز کنیم، ره جاودانمان را
دراین گیتی
کنار هم
عاشقانه با هم می سراییم
شعر وصالمان را

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

بوی بهار می آید
صدای باران می آید
ترانه ی عاشقانه قلبمان
با خاطرات نگاهمان می آید
این وصال عاشقانه ما
تا رسیدن به ستاره ها
می ماند.

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

معاشران گره از زلف یار باز کنید
شبی خوش است بدین قصهاش دراز کنید
حضور خلوت انس است و دوستان جمعند
و ان یکاد بخوانید ودر فراز کنید

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

مرا به رجعت خورشید باور است هنوز

دل بسته ایم به صبح سپید، به سپیدی بلندترین تیله خورشید

دل بسته ایم به زندگی، با ما باشید

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

و حالا ما در اغاز سفریم….
سفری تا بینهایت….سفری تا انتهای زندگی…..
به امید با هم رفتن و با هم ماندن….
تا جاییکه هیچ اشکی از چشمی نبارد جز به شوق….
در اغاز این سفر همراهیمان کنید….

متن کارت عروسی 2018

 

شعر کارت عروسی | متن کارت عروسی و 50 مدل کارت عروسی جدید

آغاز زندگی نوین خودرا جشن میگیریم
با تشریف فرمایی خود دراین جشن خاطره شیرین این پیوند را
باشکوهتر فرمایید

 

خدا هدیه ای به ادم داد
و مهر حوا رابه دل او انداخت
باید آسمان را آذین می بست
ستاره ها را برق می انداخت
خدا لبخند زد
تنهایی فقط زیبنده خودش بود!
در جشن پیوند آسمانیمان، همه ی فرشته ها دعوت دارند!

 

آری آغاز دوست داشتن است

گر چه پایان راه ناپیداست

من به اتمام دگر نیندیشم

که همین دوست داشتن زیباست

.

.

.

بادا مبارک در جهان سور و عروسیهای ما سور و عروسی را خدا ببرید بر بالای ما

زهره قرین شد با قمر طوطی قرین شد با شکر هر شب عروسیی دگر از شاه خوش سیمای ما

در گردن افکنده دهل در گردک نسرین و گل کامشب بود دف و دهل نیکوترین کالای م

 

ای از عشق پاک من همیشه مست

من تو را راحت نیاوردم بدست

بارها این کودک احساس من

زیر باران های اشک من نشست

من تو را راحت نیاوردم بدست

متن کارت عروسی نوین و رمانتیک

 

یک نفر آمده دنیای مرا سبز کند
خواب و بیداری و رویای مرا سبز کند
و به یمن نفس سبز و اهورایی عشق
از سرا تا به ثریای مرا سبز کند

 

سخن از پیوند سست دو نام
و هم آغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست
سخن از گیسوی خوشبخت من است
سخن از دستان عاشق ماست
که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم
بر فراز شب ها ساخته اند

 

دل نشان شدسخنم تا تو قبولش کردی

آری آری سخن عشق نشانی دارد

در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز

هرکسی بر حسب فکر گمانی دارد

 

” باز کن پنچره را من تو را خواهم برد

به سر رود خروشان حیات

آب این رود به سرچشمه نمی گردد باز

بهتر آن است که غفلت نکنیم از آغاز “

 

متن کارت عروسی نوین

 

خانه ای میسازیم در بلندای بهار

بر درخت احساس روی گلبرگ گل نسترنی که ازآن عشق خدا می روید

از احساس گل سرخ مدد میگیریم.

و دل کوچکمان خشنود ز دیدار شما میگردد.

 

عشق بهانه آغاز بود آغاز قشنگترین صبحدمان زندگی
عشق بهانه سبز با هم زیستن بود
و اینک وصال…
بارش خوشبختی است بر آشیان عاشق ترین دست ها
رونق بهاری ترین ثانیه های زندگی ما باشید

 

از دورترین فاصله ها به هم رسیدیم و تا اوج بودن با همیم
بهای عشق چیست بجز عشق
به هم رسیدن یعنی آغاز
با هم ماندن یعنی زندگی
زندگی با عشق یعنی کامیابی

پایان هر رفتن رسیدن است

و ما اکنون به نقطه ای رسیده ایم که آغاز یک رفتن است

دراین آغاز همسفر ما باشید

 

خانه کوچک مارویائیست
که دران خاطرها رنگارنگ
یادان روز که با هم باشیم
شاداز آن لحظه با هم بودن
پای کوبان وگل افشان درراه
چشم داریم که شماهم باما

 

بچه ها این متن کارت منه:
سخن از پیوند سست دو نام و
هم آغوشی در اوراق کهنه ی یک دفتر نیست
سخن از گیسوی خوشبخت من است
سخن از دستان عاشق ماست

 

متن کارت عروسی نوین و رمانتیک

ای از عشق پاک من همیشه مست

من تو را اسان نیاوردم به دست

بارها این کودک احساس من

زیر باران های اشک من نشست

من تو را اسان نیاوردم به دست

 

کارت دعوت عروسی با کمترین هزینه

بطور خلاصه کاغذ های پنبه ای و براق هزینه های بالاتری را برای شما رقم خواهند زد. کاغذهایی که ضخامت بیشتری دارند گران ترند.

استفاده از فونت های برجسته می تواند هزینه ی ساخت را بالا ببرد و کارت هایی با گوشه های گرد بدلیل این که فرایند چاپ بیشتری را طی می کنند هزینه ی بیشتری هم دارند. پس برای داشتن یک کارت شکیل و دلپذیر با یک قیمت مناسب به این مسائل ریز توجه کنید.

کارت های عروسی متعدد برای مهمانان مختلف

گاهی ممکن است بر حسب ذوق و سلیقه ی عروس و داماد، برای دعوت از مهمانان مختلف، چند نوع کارت دعوت درنظر گرفته شود.

مثلاً کارت های فانتزی برای دعوت از دوستان عروس و داماد، کارت های ساده و کم زرق و برق برای دعوت از بزرگترهای فامیل و کارت های رسمی برای دعوت از مهمانان رسمی. می توان برای طراحی هر نوع کارت زمان اختصاص داد. یا می توان تمام مهمانان رابا یک کارت هم شکل دعوت کرد.

همچنین دعوت لزومی ندارد برای هر فرد کارت دعوت بطور اختصاصی فرستاده شود. طبق معمول عرف بر این است که برای هر خانواده ای که به مجلس عروسی دعوت می شوند، یک کارت دعوت، همراه چند کارت ورودی به تالار عروسی ارسال میشود.

مدل و متن کارت عروسی 

طبق معمول تمام مغازه هایی که کارت های عروسی عرضه میکنند مجموعه ای از متن های عروسی را هم در اختیار زن و شوهر جوان قرار میدهند که میتوانید از میان آن ها متن دلخواه تان را انتخاب کنید.

اما گاهی پیش می آید که عروس و داماد از متن های موجود استقبال نمیکنند و ترجیح می دهند متن کارت عروسی شان منحصر به فرد و بکر باشد. دراین حالت دو راه پیش رو دارید.

اول این که متن دلخواه یا شعر دلخواه تان را از مجموعه های شعر شاعران انتخاب کنید و برای چاپ بفرستید یا اگر خودتان اهل ذوق و هنرید دست به قلم شده و متن یا شعری مناسب حال خودتان آماده کنید که هم برای مهمانان جذاب خواهد بود هم خاطره ای خوش برای تمام زندگی تان رقم خواهد زد.

کارت دعوت عروسی، نامزدی، حنابندان

شما می توانید برای مراسم مختلفی که در پیش دارید، کارت های مختلفی تهیه کنید. ارسال کارت به مهمانی شما رسمیت می بخشد.

میتوانید برای مراسم نامزدی و حنابندان از کارت های ساده و ارزان قیمت استفاده کنید و برای مراسم عروسی کارت های دعوت اصلی و دلخواه خودتان را استفاده کنید.

طراحی کارت های عروسی تان

اگر جزو آن دسته از عروس داماد های خوش ذوقی هستید که، دستی در طراحی و کارهای هنری دارید؛ پس بهتر است خودتان دست بکار شوید و بجای سرک کشیدن در مغازه های سطح شهر، کارت عروسی دلخواه تان را خودتان طراحی کنید.

اگر در رشته ی گرافیک سر رشته دارید، اینکار به آسانی برایتان امکان پذیر خواهد بود. اما اگر سررشته ای دراین امور ندارید، می توانید به هنر های دستی روی بیاورید.

استفاده از هنرهای دستی میتواند برای شما یک کارت عروسی شکیل و دلپذیر به ارمغان بیاورد. اما باید این نکته را هم درنظر بگیرید که، طراحی و ساخت کارت عروسی زمانی امکانپذیر است که تعداد مهمان های شما محدود باشد.

چون واقعا ساخت کارهای هنری در ابعاد وسیع زمان زیادی از شما خواهد گرفت. حتی میتوانید برای بخشی از مهمانان از کارت های دست ساز خودتان ارسال کنید و برای بخش دیگری، از کارت های آماده خریداری نمایید.

بهتر است کارت های دست ساز رابه آن دسته از مهمانان بدهید که ارزش کارهای هنری را بیش از بقیه می دانند و به خوبی از کارت عروسی تان نگه داری خواهند کرد. چرا که متاسفانه تعداد زیادی از مردم پس از منقضی شدن تاریخ عروسی، کارت های عروسی را در سطل آشغال می اندازند.

رنگ کارت های عروسی

طبق معمول از دیرباز رسم بر این بوده که تم عروسی سفید و رنگ های تقریبا سفید باشد. از این رو لباس عروس، دسته گل عروس، کیف و کفش عروس و حتی کارت های عروسی با رنگ هایی تقریبا سفید طراحی می شدند.

استفاده از رنگ های تند برای کارت عروسی جلوه ی خوبی نخواهد داشت. کارت هایی با رنگ های مناسب شکیل تر هستند و زیبایی بصری بیشتری دارند.

انتخاب مدل کارت عروسی

اگر سری به مغازه هایی که کارت های عروسی عرضه میکنند، بزنید، با تنوع فراوانی مواجه خواهید شد. تنوعی که انتخاب رابه مراتب برایتان دشوار خواهد کرد.

دیگر مثل زمان های قدیم نیست که کارت های عروسی منحصر به یک مقوای سفید ساده باشد که تنها اسم خانواده ها و آدرس جشن در آن درج می شد. امروزه کارت های عروسی جنس ها و طرح های متعددی دارند ودر قالب های مختلفی ساخته میشوند.

اعم از چوب، کاغذ و مقوا، پارچه های مخمل، حصیر و … پس ابتدا باید عروس و داماد به یک تفاهم برسند که چه نوع کارتی باب طبع شان است.جنس و مدل کلی کارت را انتخاب کنند و سپس وارد جزئیات شوند. تعداد زیادی از کارت های عروسی، بخش های تزئینی دارند که باید پس از خرید ودر منزل سوار کار شوند.کارهایی مانند چسباندن نگین، روبان، اکلیل و غیره.

بهترین متن کارت عروسی، بهترین طراحی و بهترین کارت دعوت نامزدی ، میتواند پیک خوبی برای دعوت به مراسم عروسی ما باشد.

گروه عقد و عروسی تالاب

.

منبع : talab.org

گردآوری توسط بخش تزئینات عقد و عروسی سایت آکاایران
تبلیغات