در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد شعر را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

به نقل از آکاایران: شعر کلام زیبا و موثریست که احساسات بدیعی انسان را به حرکت می آورد. در تعریف آن گفته اند: (( هر اثر فکری و حسی که تنها در قالب الفاظ و کلمات ریخته شده و باخیالات و مجازات مزین شود و تاثرات و هیجانات روحی بار آورد، شعر است.)). با ما همراه شوید تا مطالبی درمورد شعرها مطالعه کنید.

شعر,شعر غزل,شعر عاشقانه

شعر

آکاایران: در زبان یونانی شعر ( پوایسیس) از ماده ( پوایس) به معنی ساختن است. شاعر یعنی سازنده را گویند. شعر در عرف منطقی کلام مخیل است، و در عرف متا خران کلام موزون مقفی چه بر حسب این عرف هر سخنی که دارای وزن و قافیتی باشد خواه آن سخن برهانی باشد و خواه خطابی و خواه صادق و خواه کاذب آنرا شعر خوانند. و اما قدما شعر را کلام مخیل گفته اند.

استاد سلجوقی می گوید: (( شعر از فنون ظریفه است به معنی کلمه عبارت است از یک الهام قلبی و روحی آنهم از فیض دنیای برین. قریحه و ضمیر دو فرشته اند که روح شعر را از آسمان برین به شاعر فرود می آورند و در عین حال عمیق ترین ، راست ترین و موزون ترین زیبایی های شکل  را نیز تلقین میکنند و بر رهنمایی این دو فرشته است که شاعر می تواند حدود ذاتی و ابدی فن خود را بهتر از همه به وضاحت بداند و بشناسد.))

لامارتین می نویسد: (( شعر یک زبان کامل است. زبان عالی که بیک باره گی شخصیت آدمی را تحت تاثیر خود قرار میدهد. روح او را از جنبه حساس به تصرف در می آورد. گوش او را چون آهنگ موسیقی  نوازش میدهد و قوه تخیل او را به منتها درجه عنان گسیخته می سازد.))
داریوش شاهین می نگارد: (( این چه زبانی است که آنرا عارف و عامی، خرد و بزرگ بگوش جان می شنوند و به زبان دل باز گویش می کنند؟ این چه زبانی است که ما را در رویاهای شیرین گذشته نوازش می دهد، و آرزو های نا یافته را یافته می نماید؟ به شب روشنی می بخشد و بروز شکوه میدهد. به آفتاب گرمی می بخشد و به مهتاب شور و سر مستی به جدایی می بخشد و گاهی هم که بر سر لطف نباشد زبان به شکوه و فراق و اشک و زاری و نامرادی می کشاید. ولی با این حال باز هم حرفش شنیدنی و غمش خریدنی و نازش کشیدنی است. بی شک این زبان شعر است. زبان همه بی زبانی ها. ترانه همه شکسته ها و سرود همه بی سرودها.

شعر  از نگاه لغوی عده ء آنرا برابر واژه تازی شده ی "شیر" به معنای آواز ، سرود خواندن آورده و برخی آنرا برابر با "شعور" عربی به مفهوم دریافتن ، دانستن و بیان حالت پوشیده ی ادمی بیان میکند.

قدامه بن جعفر  شعر را سخن موزون و مقفا میداند که به معنای دلالت نمایید ، این تعریف باعث شد که شعر از دو دیدگاه مورد بررسی قرار گیرد . یکی از دیدگاه وزن و قافیه یعنی ساختار بیرونی و دیگری از انگاه چگونگی ارایه مطلب در آن.  امام سکاکی در مفتاح العلوم خود شعر را از نگاه منطقیان کلام مخیل و از نگاه متاء خران کلام موزن و مقفا میداند متاءخران یعنی دانشمندان عربی که دیدگاه اندیشه شان از منطقیان که ریشه اندیشه شان یونانی بودند عقب تر بودند.

هر شعر پیامد تجربه شاعر است که عناصر اندیشه خیال و احساس را در هم می آمیزد و تنها اندیشه و احساس نمی تواند سازنده شعر باشد . امروز آنچه از شعر تعریف می شود شعر به مفهوم وزن و قافیه نیست چیزی است که در گوهرش شعر است یعنی وزن و قافیه از سازه  های نخستین شعر بشمار نمیرود وزن و قافیه به زیبای ان می افزاید و حقیقت شعر چیزی است که از ناخود آگاه شاعر جوشش میکند و از راه زبان بیان می شود

" شعر نمودار صورت های زیباست که بر انگیزنده احساسات دورنی شاعر است و در خواننده وشنونده تاثیر ژرف بگذارد"  ویا " شعر بیان از احساسات واکنش های درونی شاعر است که در قالب واژه های زیبا و موزن جلوه گر میشود:

استا د شعفیی شعر را اینگونه تعریف میکند" شعر گره خورده گی عاطفه ، احساس و خیال  در زبان فشرده و آهنگین"  پس شعر دو عنصر دارد یکی بیرونی که مربوط به شاعر است و توانای های او که چگونه کلمات را بر می گزیند ، اما محتوا ی شعر چیزی است که مربوط به شاعر نیست بلکه از نا خود آگاه او بر می خیزد و توسط زبان ارایه میشود. امروز شعر در بند وزن و قافیه نیست . ما میتوانم سخن را که بدون وزن وقافیه باشد شعر بگوییم درصورتیکه عناصر احساس و تخیل را در خود داشته باشد و بعضی سخن های موزون است اما  شعر نیست چون از بیان صورت های خیالی تهی است. با آن هم نتوانستند از شعر تعریف درست ارایه نمایند.

گردآوری: بخش تعلیم و تربیت آکاایران


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

طرح شعر شب لیدا , اطلاعات شعری , شعر دو كاج

چرا خودکامه ها عاشق شعر گفتنند؟ -

چرا خودکامه ها عاشق شعر گفتنند؟ -

شعر هنرِ ظرافت ا ست، مترادف است با باریک بینی و نازک طبعی. به نظر منطقی نیست که بتواند در ستایش قساوت هم باشد و فرم هنری محبوب خودکامگان. اما از روزگار باستان تا دوران مدرن، دیک
هنر شعر بافی در یزد

هنر شعر بافی در یزد

هنر شعر بافی در یزد به گزارش صنعت نساجی یکی از هنر صنعتهای اصیل ایرانی است اما شاید نامدارترین شهر در زمینه صنعت نساجی در ایران شهر یزد باشد. چرا که از گذشت
حافظ

شعر دزدی حافظ از یزید ابن معاویه!

شعر دزدی حافظ از یزید ابن معاویه!   مجله آکا ایران: میگویند یزید ابن معاویه شاعر بود و اشعاری سروده است، برخی بر این باورند که مصراع بیت اول شعر حافظ
شعر

شعر

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد شعر را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. به نقل از شعر کلام زیبا و موثریست که احساسات بدیعی انسان را
کتاب شعر

کتاب شعر

در این بخش از سایت آکاایران معرفی چندنمونه کتاب شعر را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. به نقل از شعر امری ذوقی است، ولی به نظر می آید که غالبا در
آکا

آسیب شناسی شعر دینی در خیمه - آکا

آسیب شناسی شعر دینی در خیمه خیمه عنوان نشریه ای است مربوط به هیئت ها و مجالس مذهبی که با حمایت سازمان تبلیغات اسلامی منتشر می شود.  محمد رضا زائری صاحب امتیاز و مد
آکا

هنر شعر بافی در یزد - آکا

صنعت نساجی یکی از هنر صنعتهای اصیل ایرانی است اما شاید نامدارترین شهر در زمینه صنعت نساجی در ایران شهر یزد باشد. چرا که از گذشته‌های دور ترمه‌ها و پارچه‌ها
آکا

نوروز درنگاه شعر وادب فارسی - آکا

نوروز درنگاه شعر وادب فارسی در فرهنگ و سنن هر قوم و ملتی آیینی وجود دارد که ریشه تاریخی و فرهنگی دارد و جلوه ای از باورهای آن قوم و ملت را به تصویر می کشد؛ یکی از آیین ها که در ادب
تبلیغات