نصب دستگاه دروغ سنج روی توئیتر

به زودی برای توئیت کردن،باید مراقب دستگاه دروغ سنج نصب شده روی توئیتر باشید.

توییتر

دانشمندان در دانشگاه شفیلد انگلیس در حال توسعه سیستم کامپیوتری جدید هستند که مانند دروغ سنج عمل می کند و قرار است روی سرویس توئیتر نصب شود.

(توئیت کردن یعنی ارسال تیتر و لینک یک خبر به صورت تلگرافی در تعداد کارکتر معین روی سایت توئیتر!)

این سیستم روی 140 کارکتر یا کمتر ضقاوت راست و دروغ را انجام خواهد داد. نصب دروغ سنج روی شبکه های اجتماعی می تواند صحت و سقم خبر ارسالی را تشخیص دهد و این سیستم به اطلاع رسانی صحیح در فضای مجازی و به خصوص شبکه های اجتماعی کمک می کند.

در حال حاضر هر دروغی بنام خبر توسط هر

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش ارتباطات و رسانه ها سایت آکاایران
تبلیغات