سریال تبلیغات در رسانه ملی

تبلیغات رسانه ملی در چند ماه اخیر به سرعت در حال تحول هستند تبلیغاتی که سود های میلیاردی در جیب صدا و سیما می برند اما نکات ناگفته ای هم دارند.

,ارتباطات و رسانه ها

می گویند که انسانهای اولیه برای برقراری ارتباط و سخن گفتن با یکدیگر، اقدام به کشیدن و طراحی مفهوم سخن ها و اهداف خویش می کردند و به این واسطه به تبادل نظر و تعامل  با همنوعان خویش، می پرداختند. اما در دنیای کنونی ارتباطات، مجموعه ای از عناصر و ابزار متنوع و متفاوتی وجود دارند که با بهره گیری از بیشترین امکانات، به تبادل اطلاعات و البته انتقال مفاهیم مورد نظر می پردازند.

امروزه به خاطر تنگ تر شدن و پیچیدگی در عرصه تجارت، ابزاری به نام تبلیغات از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از طرف دیگر این موضوع نیز به اثبات رسیده که از طریق رسانه ای مثل تلویزیون می توان به تاثیرگذاری بهتر و سریع تری در جهت فرهنگ سازی و آموزش برخی از ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی پرداخت.

تامین بخشی از بودجه یک رسانه از طریق تبلیغات، امری غیرعادی و ناپسند نیست. به شرط اینکه مفاهیم و اخلاقیات، در راه تبلیغات تجاری و کسب درآمد بیشتر، ذبح نشوند

آنچه مشخص است اینکه همه این موارد در تلویزیون وجود دارند و این موضوع قابل قبول است که به هر حال رسانه ای مثل تلویزیون برای تامین مخارج و هزینه های هنگفتی که دارد، می بایست به تبلیغات به عنوان

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش ارتباطات و رسانه ها سایت آکاایران
تبلیغات