در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد سی ویژگی انتقاد کردن/مناظره کردن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته اطلاعات مدیریت و بازاریابی از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

آکاایران: سی ویژگی انتقاد کردن/مناظره کردن

کسب و کارآکا ایران

سی ویژگی انتقاد کردن/مناظره کردن
,آکا ایران،مجله اینترنتی،مجله،آکا ایران

آکاایران: سی ویژگی انتقاد کردن/مناظره کردن


محمود سریع القلم 

به گزارش آکاایران: دانشگاه شهید بهشتی

۱-هدف از نقد و انتقاد، بهتر فهمیدن و دقیق فهمیدن یک موضوع است.

 

۲-هدف از نقد و انتقاد، نزدیک کردن یک فکر و نظریه بهfact  است.

 

۳-اظهار نظر با نقد متفاوت است: اولی مخاطب خاصی ندارد اما دومی برای اصلاح فکر و سخن و عمل دیگری است.

 

۴-منتقد تا می تواند باید در متن انتقادی خود، سؤال ها و زوایای جدید طرح کند.

 

۵-داشتن یک دیدگاه متفاوت، نقد نیست. مستندات و fact ها، مبنای نقد و انتقاد هستند.

 

۶-نقد شفاهی از نظر مکتوب، بی اعتبار است.

 

۷-منتقد باید دقیق با نقطه و ویرگول از متن اصلی، نقل قول کند و بعد آن را بر اساس مستندات نقادی کند.

 

۸-نقد به صورت مناظره توسط کسانی معتبر است که هر دو طرف در رابطه با موضوع مناظره، متون تولید و چاپ کرده باشند.

 

۹-در مسائل فکری و علمی، مبنای نقد بر واقعیات، آمار و fact ها است. جایگاه تخیلات و توهمات در مدارهای علمی نیست.

 

۱۰-در جامعه ای نقد اعتبار پیدا می کند که افراد متخصص در حوزه تخصصی خود نقادی کنند.

 

۱۱-اگر منتقد نکته ای ر ا از متن مکتوب متوجه نمی شود، ابتدا سؤال می کند و بعد نقد می کند.

 

۱۲-پیش ذهنیت از نویسنده یک متن، نقد و انتقاد را مخدوش و بی اعتبارمی کند.

 

۱۳-به میزانی که انتقادات کلی باشند از اعتبار آن ها کاسته می شود. مبنای کار علمی و انتقادی در پرداختن به جزئیات است.

 

۱۴-بالاترین سطح اعتبار یک فرد علمی و فکری، نوشته های اوست. سخنرانی و ارائه شفاهی مطالب پایین ترین سطح است.

 

۱۵-منتقد بر نویسنده متن، القاب نمی گذارد.

 

۱۶کسی که در یک موضوع تخصص نداشته و متون تولید و چاپ نکرده، به لحاظ علمی نمی تواند انتقاد کند.

 

۱۷منتقد، متن و سخن و فکر فرد را نقد می کند و نه شخص او را.

 

۱۸-کسی که نقد علمی می شود، وظیفه مدنی داردکه به انتقادات پاسخ دهد.

 

۱۹-نقدی که به آمار و مستندات تجربی و تاریخی اتکاء داشته باشد، معتبرتر است.

 

۲۰-منتقد در بیان و لحن، شخصی احساسی و عصبانی نیست. ادب و صدا قت او مقدم بر انتقاداتش  است.

 

۲۱-منتقد و انتقاد شونده هر دو باید در یک موضوع تخصص داشته باشند و متون تولید و چاپ کرده باشند.

 

۲۲-.نقاد از این عبارات، فراوان استفاده می کند: حدس می زنم. تصور می کنم. به نظرم می آید. شواهد اینگونه نشان می دهد. آمار چنین تصدیق می کند.

 

۲۳-نقد فکری و علمی باید مکتوب و علنی باشد اما نقد از رفتار حتماً باید به صورت خصوصی به افراد منتقل شود.

 

۲۴-محل تحصیل، اساتید و متون علمی منتقد بر کیفیت نقد او بسیار تأثیرگذار است.

 

۲۵-اندیشه ها سطح اعتبار دارند و به تدریج اصلاح می شوند. می توان با استدلال، مستندات و آمار، اندیشه ها را تکامل بخشید.

 

۲۶-منتقد باید مراقب باشد تا آنچه که خودش دوست دارد بگوید را به حساب متن دیگری نگذارد و متن او را تحریف نکند.

 

۲۷-استفاده از کمیت ها، دقّت و اعتبار نقد را افزایش می دهد.

 

۲۸-علمی ترین متن و علمی ترین نقد آن است که نویسنده، تعاریف خود را از مفاهیم از یک طرف و مفروضات و استوانه های فکری را از طرف دیگر به طور دقیق مکتوب کند.

 

۲۹-در نقادی و مناظره، مبنای استدلال پژوهش های علمی است.

 

۳۰-استاندارد گذاری برای نقد و مناظره، مسئولیت دانشگاه ها، متخصصین و انجمن های علمی است.

.

منبع :

سی ویژگی انتقاد کردن/مناظره کردن گردآوری توسط بخش مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات سایت آکاایران
تبلیغات