سهام عدالت

اکنون وزارتخانه های اقتصاد و رفاه دو ماه فرصت دارند تا زمینه های اجرایی طرح را فراهم کنند و این در حالی است که هنوز سؤالهای بسیار زیادی از سوی مردم، رسانه ها و حتی نمایندگان مجلس در خصوص عملی بودن طرح مطرح است؛ سؤال هایی که کمتر کسی در دولت حاضر است به آنها پاسخ بگوید. البته جالب است اشاره شود که خبر سهام عدالت نه از سوی دولت بلکه صرفاً از سوی یکی از خبرگزاریهای کشور منتشر شد.

 

سهام عدالت - آکا

چه خوب، چه به سهام عدالت اکنون به تصویب دولت رسیده و وزرای اقتصاد و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی حتماً یکی از مهم ترین فعالیت های خود را بر روی این مسأله تمرکز بخشیده اند.
سؤال اساسی این است که سهام عدالت چیست و تا چه حد می تواند زمینه ساز گسترش عدالت شود؟
در این گزارش با اشاره مختصر به چگونگی توزیع سهام عدالت، موفقیت آن نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
سهام عدالت چیست
هنوز جزئیات مربوط به سهام عدالت و آن چیزی که در دولت به تصویب رسیده است، منتشر نشده و در این زمینه تنها پیش نویس سهام عدالت که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده منتشر شده است. با این وجود فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیریت که قول داده تا لایحه ای را نهایی نکند، حرفی برای گفتن نخواهد داشت اعلام کرده است که میزان سهام عدالت برای هر فرد ۲۰۰ میلیون ریال است که سقف آن برای هر خانوار ایرانی حداکثر۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.یکی از نکاتی که فرهاد رهبر به آن اشاره داشته این است که سهام عدالت به نسبت پرداخت اقساط آن قابل خرید و فروش نیز خواهد بود.بر این اساس دولت به هر فرد ۲۰ میلیون ریال سهام عدالت با اقساط۲۰ ساله واگذار خواهد کرد و هر فرد به نسبت اقساطی که پرداخت می کند می تواند سهام خود را به فروش برساند.با این که هنوز آنچه که در هیأت وزیران به تصویب رسیده منتشر نشده است اما باید گفت که در طراحی اولیه سهام عدالت ذکر شده است که سهام عدالت شامل ۴۹ درصد سهام کلیه شرکت های مادر تخصصی و همچنین شرکتهای بیمه دولتی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ۴۹ درصد سهام و دارایی های دستگاه های موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم است.بر اساس همین طراحی اولیه پیش بینی شده است که دستگاه ها و وزارتخانه ها موظفند سهام عدالت را به سازمان مالکیت شرکت های دولتی منتقل کنند و رئیس سازمان مالکیت موظف است به منظور نظارت بر اقدام دستگاه ها بانک اطلاعاتی جامعی از سهام عدالت را تهیه نماید. البته سهام عدالت دارای ریزه کاریهای فراوانی است که از آن جمله می توان به اولویت بندی خانوارهای ایرانی برای توزیع سهام عدالت اشاره کرد.به این منظور پیش بینی شده است که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی باید نسبت به شناسایی افراد اولویت دار جهت توزیع سهام عدالت اقدامات لازم را انجام دهد.به همین منظور با هماهنگی کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و سازمان بازنشستگی باید فهرست اولویت بندی شده و تعداد افراد مشمول تهیه شود.البته همان طور که مشخص است دهکهای پائین درآمدی کشور در اولویت اول واگذاری قرار دارند و بعد از دهکهای پائینی نوبت به دهکهای میانی و بالای درآمدی کشور خواهد رسید.
شناسایی اقشار هدف
تا همین جای بحث یک معضل اساسی پیش روی سهام عدالت قرار گرفته است و آن شناسایی اقشار هدف است. برای تبیین بیشتر این موضوع خوب است اشاره شود که سال هاست کشور درگیر بحثی چون هدفمند کردن یارانه هاست، اما تاکنون موفقیتی در این خصوص به دست نیامده است که دلیل اصلی آن عدم شناسایی اقشار نیازمند در جامعه است.با وجود این که شاید دهها نهاد حمایتی چون کمیته امداد و بهزیستی در کشور وجود دارد اما به طور قطع و یقین می توان مدعی شد که تمام افراد نیازمند تحت پوشش این نهادها نمی باشند.فرض کنیم قرار است از هفته آینده سهام عدالت بین مردم و آن هم نه همه مردم بلکه فقط دهکهای پایین درآمدی توزیع شود، حال وزارت اقتصاد شروع به توزیع سهام بین خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی می کند، مطمئناً هزاران خانوار ایرانی سر و صدایشان درخواهد آمد که به ما سهام عدالت نرسید. این خانوارها نه تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و نه درآمد کافی برای گذران زندگی دارند اما مهم این است که به علت فقدان اطلاعات جامع هیچ کس نمی تواند این خانوارها را از دیگر مدعیان دروغین جدا کند.به هر حال، سهام عدالت ۲۰ میلیون ریال ارزش دارد و کمتر کسی حاضر است از این پول بگذرد.لذا اولین چالش برای توزیع سهام عدم شناسایی خانوارهای هدف هستند که اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود مسلماً طرح را به شکست خواهد کشاند.
خصوصی سازی ناقص
مسلماً اهداف متعددی برای طراحی سهام عدالت مد نظر است که از آن جمله می توان به بحث رونق بخشیدن به خصوصی سازی در کشور اشاره کرد اما سؤال این است که آیا نظام طراحی شده در سهام عدالت این هدف را محقق خواهد کرد یا خیر؟در جواب صاحبنظران اعتقاد دارند سهام عدالت نمی تواند در تقویت خصوصی سازی در کشور مؤثر باشد.استدلال این افراد نیز این گونه است که وقتی قرار است تنها ۴۹ درصد سهام شرکت های دولتی به مردم واگذار شود، بنابراین نمی توان صحبت از خصوصی سازی کرد زیرا عمده سهام یعنی ۵۱ درصد در اختیار دولت باقی خواهد ماند و دولت با این ۵۱ درصد سهام حرف اول و آخر را در خصوص عملکرد شرکت های دولتی خواهد زد.علاوه بر این حتی اگر فرض کنیم بخش دیگری از سهام به شیوه های دیگر نیز واگذار شود و مثلاً ۲۰ درصد کل سهام در اختیار دولت باقی بماند باز هم با توجه به سهامداران جزء دیگر دولت خواهد توانست سهام مدیریتی را در اختیار خود داشته باشد. علاوه بر مباحث مورد اشاره یکی دیگر از چالشهای پیش رو برای توزیع سهام عدالت عدم یکنواختی شرکتهای دولتی در شاخص هایی چون سوددهی، دارایی و نسبت دارایی به سوددهی است.به عبارت بهتر شرکتهای دولتی از لحاظ شاخص های مختلف رده بندی شده اند و برخی شرکتها در رده بالای جدول قرار گرفته اند، حال اگر قرار است سهام این شرکتها بین مردم توزیع شود سؤال این است که سهام بهتر نصیب چه افرادی خواهد شد؟احتمالاًً دولت برای حل این معضل چاره اندیشی کرده است که راه حل آن نیز در تشکیل صندوق های سرمایه گذاری مشترک است.برای توضیح این مطلب باید گفت به دلیل این که ارزش سهام با قیمت روز آن متفاوت است، نمی توان به هر خانوار یک نوع سهام را واگذار کرد و اگر صندوق های مشترک تشکیل شود سهام خوب شرکت های دولتی به دست عده ای خاص می افتد و در نتیجه هدف اصلی یعنی توزیع عادلانه ثروت محقق نمی شود.با تمام این مباحث باز جای این سؤال باقی است که آیا سهام عدالت می تواند باعث کاهش فاصله طبقاتی شود؟در جواب باید گفت فرض کنیم خانوارهای سیستان۱۰ میلیون تومان سهام عدالت بدهند، حال با توجه به این که این خانوار قادر نیست اقساط سهام عدالت را پرداخت کند مسلماً نمی تواند سهام را به فروش برساند، بنابراین آنچه در اختیار این خانوار باقی مانده است تنها۱۰ میلیون تومان سهام شرکتهای دولتی است. حال ممکن است مطرح شود که سود این سهام در پایان سال به جیب خانوارها خواهد رفت.در جواب باید اشاره کرد که به هر حال این خانوار باید اقساط سهام خود را پرداخت کند و اگر قرار باشد هر سال یک بیستم ۱۰ میلیون تومان را بپردازد سالی ۵۰۰ هزار تومان باید قسط بدهد، بنابراین در بهترین حالت خانوارهای کم درآمد تمام سود سهامی که به آنها تعلق می گیرد را باید صرف پرداخت اقساط سالیانه خود کنند، بنابراین با این پیش فرض ها توزیع سهام عدالت نمی تواند در کوتاه مدت نقشی در کاهش فاصله طبقاتی داشته باشد، اما در بلند مدت می توان شاهد آثار سهام عدالت بود.اما یک تأثیر مثبت سهام عدالت، آثار روانی آن است؛ به طوری که هر فرد که به وی سهام تعلق می گیرد به هر حال وارد جرگه سهامداران کشور شده و نسبت به تحولات اقتصادی کشور از خود عکس العمل نشان خواهد داد، به این ترتیب نفوذ تحولات اقتصادی در تاروپود جامعه بسیار بیشتر از زمان حال خواهد شد که این تحول می تواند سرمنشأ برخی اصلاحات در ساختارهای اقتصادی کشور باشد. در پایان باید گفت در کشورهایی مانند ایران که به دلیل اعمال سیاستهای اقتصادی بعضاً متضاد، فاصله طبقاتی افزایش یافته، توزیع ثروت در جهت کاهش این فاصله امری ضروری است. برای کاهش این فاصله تاکنون راه حل های مختلفی توصیه و اجرا شده که یکی از آنها توزیع سهام عدالت است. در این طرح حداقل هدف دولت این است که با تقسیم سود شرکتها بین سهامداران توزیع درآمد عادلانه تر صورت پذیرد، اما با توجه به برخی واقعیتها می توان مدعی شد در صورت برخورد عجولانه با طرح نتیجه آن چیزی جز تبدیل شرکتهای سودده به زیان ده نخواهد بود، زیرا تجربه ثابت کرده است که اگر سود سهام شرکتها صرف سرمایه گذاری نشود، سوددهی شرکتها متوقف خواهد شد.
محمد ابراهیمی
منبع : ویستا

تبلیغات