ایران را به جهان معرفی خواهیم کرد - آکا.html">ایران را به جهان معرفی خواهیم کرد - آکا

موسس وبسایت (ایران را به جهان معرفی خواهیم کرد - آکا.html" style="text-decoration:none;color:#000000">PersiansAreNotArabs.com)
انگیزه این وبسایت:
وقتی برای اولین بار لغت انگلیسی (ایران را به جهان معرفی خواهیم کرد - آکا.html" style="text-decoration:none;color:#000000">Persians) (پارسیان یا ایران را به جهان معرفی خواهیم کرد - آکا.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ایرانیان) را گوگل کردم، متوجه شدم بسیاری از وب سایتهای غیر ایران را به جهان معرفی خواهیم کرد - آکا.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ایرانی در صفحات نمایش جستجوگر ظاهر شدند که صرفا به مباحث "گربه پارسی" (Persian cats)  لینک شدند. داشتم فکر می کردم که چرا سایتهای ایران را به جهان معرفی خواهیم کرد - آکا.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ایرانی خوب رتبه بندی نشده اند و چرا این سایت ها معانی واقعی لغت "پرشین" را شرح نمیدهند.

متوجه شدم تقریبا همهٔ وب سایت های غیر مرتبط از سال ۱۹۹۵ منتشر شده اند، که به آنها مزیت به دست آوردن لینک های بیشتری میدهد و در نتیجه رتبهٔ بهتری در موتور جستجوگر دریافت میکنند. بنابرین معتقد بودم که یک سایتی با رتبه بندی بالاتری نیاز داریم تا فرهنگ و تاریخ غنی ایران را به جهان معرفی خواهیم کرد - آکا.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ایرانی را در سطح جهانی به اشتراک بگذاریم و به همین دلیل این سایت را شروع کردم.

پس از منتشر کردن سایت در سال ۲۰۰۷، سایت در عرض چند هفتهٔ اول ترافیک خوب و لینک های متعددی دریافت کرد و بسیاری از وبلاگ نویسان از داخل و خارج کشور در مورد سایت شروع به وبلاگ نویسی کردند. سپس ویراستار و طراح وب، متن و طرح سایت را بهبود دادند. در حال حاضر بیش از ۹۰% ترافیک سایت از موتور های جستجوگر فرستاده میشود.

ایران را به جهان معرفی خواهیم کرد - آکا.html">ایران را به جهان معرفی خواهیم کرد - آکا.html">
ایران را به جهان معرفی خواهیم کرد - آکا

علت نام سایت  (ایران را به جهان معرفی خواهیم کرد - آکا.html" style="text-decoration:none;color:#000000">Persians are Not Arabs)؟ و آیا "ایران را به جهان معرفی خواهیم کرد - آکا.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ایرانی ها عرب نیستند" به این معنی است که عربها بد هستند؟
اشتباه گرفتن ایران را به جهان معرفی خواهیم کرد - آکا.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ایرانی ها با عرب ها، و همچنین نام گذاری جعلی و اشتباه خلیج فارس به خلیج عربی ، برای چندین سال رایج شده است. من به سادگی اسمی را انتخاب کردم که یک واقعیت را بیان می کند و سریع و مختصر جواب سوال های خیلی ها را میدهد. این سایت به سادگی تفاوت ایران را به جهان معرفی خواهیم کرد - آکا.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ایرانی ها و عرب ها را بیان می کند و قومیت ایران را به جهان معرفی خواهیم کرد - آکا.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ایرانی و لغت "پرشین" را شرح میدهد و هیچ انگیزه منفی علیه اعراب ندارد.

گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران
تبلیغات