آکاایران: مجموعه گنجعلی خان کرمان تصاویر

مجموعه گنجعلی خان کرمان تصاویرمجموعه گنجعلی خان کرمان تصاویر

آکاایران: مجموعه گنجعلی خان کرمان تصاویر


مجموعه گنج علی خان در مرکز قدیمی شهر کرمان و در کنار بازار بزرگ کرمان قرار دارد. گنج علی خان که از حکام مشهور زمان شاه عباس است آثار و بناهای زیادی بنا کرد و در آبادی این منطقه کوشش کرد.

سفری به کرمان

مجموعه گنج علی خان در مرکز قدیمی شهر کرمان و در کنار بازار بزرگ کرمان قرار دارد. گنج علی خان که از حکام مشهور زمان شاه عباس است از سال ۱۰۰۵ تا ۱۰۳۴ هجری قمری بر کرمان فرمان روایی و آثار و بناهای زیادی بنا کرد و در آبادی این منطقه کوشش کرد.
از جمله بناهای عمومی که از این حاکم مشهور به جا مانده، مجموعه گنجعلی خان در داخل شهر کرمان و رباط زین الدین (کاروانسرای گنجعلیخان) در راه یزد- کرمان، حوض خان در راه کرمان - مشهد و تعدادی قنات در شهر کرمان بوده است. این بناها در لشکرکشی های آقا محمدخان صدمات جبران ناپذیری دیده است.
در ادامه تصاویر مربوط به این مجموعه تاریخی و دیدنی را مشاهده می نمایید:

مجموعه گنجعلی خان کرمان تصاویرمجموعه گنجعلی خان کرمان تصاویر

محوطه مجموعه گنجعلی خان کرمان در گذشته

مجموعه گنجعلی خان کرمان تصاویرمجموعه گنجعلی خان کرمان تصاویر

مجموعه تاریخی گنجعلی خان کرمان

مجموعه گنجعلی خان کرمان تصاویرمجموعه گنجعلی خان کرمان تصاویر

مدرسه و کاروانسرای گنجعلی خان کرمان

مجموعه گنجعلی خان کرمان تصاویرمجموعه گنجعلی خان کرمان تصاویر

مجموعه گنجعلی خان کرمان

مجموعه گنجعلی خان کرمان تصاویرمجموعه گنجعلی خان کرمان تصاویر

کاشی کاری سردر حمام گنجعلی خان کرمان

مجموعه گنجعلی خان کرمان تصاویرمجموعه گنجعلی خان کرمان تصاویر

میدان گنجعلی خان کرمان

مجموعه گنجعلی خان کرمان تصاویرمجموعه گنجعلی خان کرمان تصاویر

بازار گنجعلی خان کرمان

مجموعه گنجعلی خان کرمان تصاویرمجموعه گنجعلی خان کرمان تصاویر

نقاشی های دیواری در بازار گنجعلی خان کرمان

مجموعه گنجعلی خان کرمان تصاویرمجموعه گنجعلی خان کرمان تصاویر

مدرسه گنجعلی خان کرمان

مجموعه گنجعلی خان کرمان تصاویرمجموعه گنجعلی خان کرمان تصاویر

تزیینات داخلی مسجد گنجعلی خان کرمان

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع: wikipedia.org

.

منبع : seemorgh.com

گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

تبلیغات