آکاایران: وقتی قرارداد اجتماعی رو به زوال می گذارد، مؤدب بودن به چه کار می آید؟

ریچل کاسک

در جهانی که بی نزاکتی در آن بیداد می کند، بهترین شیوه ی سخن گفتن چه می تواند باشد؟

به مردی که در باجه ی کنترل گذرنامه ایستاده می گویم: «نیازی به گستاخی نیست.» هر طرف را که نگاه می کنی چشمت به آدم ها می افتد، این مرد موظف است مسافران را به صف مناسب هدایت کند. تماشایش می کردم که چطور سر آن ها فریاد می کشید. می دیدم چه کینه توزانه به آن ها نگاه می کرد تا حرف خود را به کرسی بنشاند. به او می گویم: «نیازی به گستاخی نیست.»

سرش را فوراً می چرخاند. اعتراض می کند و می گوید: «خودت گستاخی می کنی. تویی که گستاخی نشان می دهی.»

اینجا فرودگاه است؛ مکانی برای گذر کردن. مردم از هر گروه و دسته ای در اینجا دیده می شوند، آدم هایی از سنین، نژادها و ملیت های مختلف، مردمانی که به صدها محیط و وضعیت متفاوت تعلق دارند. در این سالن حاضرین از چنان تنوعی برخوردارند که هیچ عجیب نیست اگر آدم نتواند یک هم زبان پیدا کند. پس می توان نتیجه گرفت آنچه در اینجا روی می دهد فاقد اهمیت است؟

می گویم: «نه، اینطور نیست.»

مرد می گوید: «چرا همینطور است، گستاخی می کنی.»

عصر گستاخی : مؤدب بودن در جهان جدید به چه کار می آید؟ -

آکاایران: عصر گستاخی : مؤدب بودن در جهان نوین به چه کار می آید؟

مرد لباس کار نه چندان برازنده ای به تن دارد: پیراهنی سفید و آستین کوتاه، شلوار مشکی پارچه ای، کراواتی ارزان که آرم فرودگاه بر آن حک شده است. با لباس کار راننده ی اتوبوس، یا کارمند نمایشگاه ماشین های اجاره ای فرقی ندارد. این مرد فاقد هرگونه اختیارات خاص است و در عین حال گماشته شده تا در ارتباط دائمی با مراجعین باشد، طرز برخوردش هم بی اهمیت است و هم مهم. عصبانی است. صورتش برافروخته شده و قیافه ای ناخوشایند به خود گرفته. به من نگاه می کند: من، زنی چهل وهشت ساله که تنها سفر می کند و نشانه های بی چون وچرای یک زندگی سطح بالا را بروز می دهد، نگاه مرد سرشار از بیزاری است. ظاهراً من هستم، و نه او، که دستورالعمل اجتماعی را زیر پا گذاشته ام. ظاهراً گستاخی از من سر زده که او را متهم به گستاخی کرده ام. قوانین اجتماعی نانوشته می مانند. همیشه برایم جالب بوده وقتی می خواهی حقیقت را اثبات کنی، آن قوانین چه گرفتاری هایی که به بار نمی آورند. حقیقت همواره همچون تهدیدی برای قوانین اجتماعی عمل می کند. از این حیث به گستاخی شبیه است. وقتی مردم حقیقت را به زبان می آورند حس رهاشدن از ظاهرسازی را تجربه می کنند؛ شاید مشابه حس رهاشدگی ای که هنگام گستاخی به آنها دست می دهد. حاصل آنکه ممکن است مردم حقیقت گویی را به اشتباه معادل گستاخی و پرده دری بدانند. اما تنها بعد از جدل لفظی می توان به بررسی زبان پرداخت و نشان داد کدام بوده؟ حقیقت گویی یا گستاخی؟

صف جلو می رود. به محل کنترل گذرنامه می رسم، از آن عبور می کنم، مرد همانجا که هست می ماند. بعداً که درباره ی این رویداد تأمل می کنم، به مشکل برمی خورم. مثلاً متوجه می شوم جزئیات ظاهری ناخوشایندش را جدی گرفته ام و از آن به شرارت ذاتی آن مرد تعبیر کرده ام. دنبال شخص دیگری می گردم تا او هم از مرد رنجیده یا مورد اهانت قرار گرفته باشد، ولی می بینم تنها کسی که آزرده شده، خودم هستم. احتمالاً روزی دیگر، مردی بسیار مؤدب عهده دار هدایت مسافران در سالن خواهد بود؛ به سالمندان کمک خواهد کرد، بابت برخوردهای تصادفی پوزش خواهد خواست، برای کسانی که انگلیسی را دست وپا شکسته می دانند اوضاع را روشن خواهد کرد: نمونه ی خوبی از شخصیت انسانی به دست خواهد داد و مایه ی دلگرمی خواهد شد.

با نقل این ماجرا قصد بروز دارم نگرانی خود را دارم؛ تبعیض و زورگویی علیه افرادی به کار گرفته می شود که می خواهند به کشور من، بریتانیا، قدم بگذارند. عده ی زیادی هستند که از این بابت نگران نیستند. از دید آن ها تجربه ی من تنها یک چیز را ثابت می کند و آن اینکه من زمانی دیگر، در فرودگاه با مردی گستاخ مواجه شده ام. حتی ممکن است ناخواسته باعث برانگیختن ترحم شنوندگانم نسبت به مرد شوم. من، راوی این ماجرا، می بایست تظاهر کنم تحت شرایط مشابه، می توانستم بهتر عمل کنم.

در کل فقط از او ایراد گرفته ام. عصبانی ترش کرده ام؛ شاید تلافی آن را سر نفر بعدی داخل صف، درآورد. اعتراف می کنم عجیب تر از همه این بود که من او را دقیقاً به همان لغزش، یعنی به گستاخی، متهم می کردم. هر کس که این ماجرا را بشنود، دیگر به مشکل اخلاقی گستاخی فکر نمیکند، بلکه فکرش مشغول من می شود. در روایتم دیگر دست بالا را ندارم: حتی ممکن است سرزنش شوم؟ با بیان این نکته –که درستش هم همین است- زمینه ای برای درک زاویه دید آن مرد به دست داده ام. در اغلب ماجراهایی که نقل می کنم، اجازه می دهم حقیقت، خود، گویای خود باشد. در این یک مورد، بعید می دانم آن را رعایت کرده باشم.

بنا به همه ی این دلایل، ماجرایی که تعریف می کنم، تأثیرگذاریِ لازم را ندارد. وقتی این ماجرا هیچ مزیتی ندارد پس چرا اصرار دارم آن را بازگو کنم؟ پاسخ اینجاست: چون آن را درک نمی کنم. آن را نمی فهمم و حس می کنم نکته ای که آن را درک نمیکنم –صرفاً همین واقعیت درک نکردن- امر قابل توجهی است.

روزی دیگر، فرودگاهی دیگر. این بار موقعیت شفاف تر از مورد قبلی است: اخیراً کشور من به خروج از اتحادیه ی اروپا رأی داده، و گستاخی امری فراگیر شده. مردم رفتاری تحقیرآمیز با همدیگر دارند و به خود زحمت ظاهرسازی هم نمی دهند. افرادی که لباس کار به تن دارند –کارکنان فرودگاه- جدیت مصنوعی خود را با زشت رفتاری نامعمولی اعمال می کنند، بقیه ی ما هم با بدگمانی به هم نگاه می کنیم، نمی دانیم از این واقعیت تازه و تصویب نشده چه انتظاری باید داشت، هیچ کس نمی داند دیگری به کدام دسته تعلق دارد. باور کنونی آن است که این موقعیت برآیند خصومت است، اما به عقیده ی من اگر این ادعا درست باشد، باید گفت خصومت از خود آدم ها برمی خیزد.

زنی که در بخش نگهبانی مشغول است، سینی های پلاستیکی خاکستری را یکی پس از دیگری با چنان خشونتی روی نوار نقاله ی حمل بار میکوبد که میتوان رفتارش را درخواستی برای جلب توجه قلمداد کرد. هر بار که این کار را می کند نشان می دهد خونسردی خود را از دست داده: مثل حیوانی که از قفس رها شده، خود را آزاد گذاشته. با هر کس که از کنارش می گذرد، بلااستثناء، بدرفتاری می کند، در عین حال طرف حسابش شخص خاصی نیست. ما دیگر افراد مجزا نیستیم؛ ما رمه ای هستیم که ترکه ی چوپان را متحمل می شویم، سرهامان پایین افتاده و خاموشیم. این زن انگار ناخوش است، صورتش پر از لکه های سرخ شبیه رد زخم است، خشم در حرکات و اندام بی رنگ و رو و بی قواره اش هم به چشم می خورد، گویی در اشتیاق آن است تا خود را هرطور شده، با درندگی از قیدوبندها خلاص کند.

داخل صف، شخصی که جلوی من ایستاده، زن سیاهپوست خوش لباسی است. یک کودک همراهش است؛ دختربچه ی خوشگلی است که موهایش منظم بافته شده. زن دو کیف را که پر از لوازم آرایشی و انواع کرم هستند داخل سینی خود قرار داده، اما ظاهراً چنین چیزی مجاز نیست، تنها اجازه ی یک کیف را دارد. زن مأمور، صف را متوقف می کند، آهسته و بی شتاب دو کیف را برمی داد و به صاحب آن ها چشم می دوزد.

می گوید: «این ها چی هستند؟ اینجا چه می کنند؟»

زن سیاهپوست می گوید تصور می کرده چون دو نفر هستند، اجازه ی حمل دو کیف را دارد. لحنش آرام و مؤدبانه است. دختربچه سرش را بالا گرفته و با چشمان گِردش به زن مامور زل زده است.

زن مأمور می گوید: «تصورت غلط بوده.» لحن گستاخانه ای که برای این موقعیت اختیار کرده زننده است. پیداست منتظر بوده تا مچ یک نفر را بگیرد و حالا هم قربانی خود را یافته. سگرمه هاش در هم شده، سر تکان می دهد و می گوید: «با اینها جایی نمی روی. از کجا این افکار به سر آدم هایی مثل تو می زند؟»

بقیه ی ما شاهدیم چطور زن سیاهپوست را وامی دارد تا کیف ها را خالی کند و دور ریختنی ها را از میان آن ها بردارد. اغلب آن ها نو و گران هستند. اگر در شرایطی دیگر بودیم، می شد با آن وسایل آرایشی زنانه، زشت روییِ زن مأمور را -که دست به سینه و با پوزخند اصرار دارد آن ها را نابود کند- دست انداخت. زن دیگر اندامی قلمی دارد، انگشتان لاک خورده و لرزانش بین قوطی ها و شیشه ها در جنب وجوش هستند. اجناسش را بیرون می آورد، سرش خم شده، لب پایینش لای دندان هایش است. اظهارنظرهای زن مأمور درباره ی آنچه زن دیگر انجام می دهد چنان گزنده است که او را نیمه دیوانه جلوه می دهد؛ اختلالش آمیزه ای از قدرت و ضعف است. هیچ کس دخالت نمی کند. من هم بهش تذکر نمی دهم و نمی گویم نیازی به گستاخی نیست. در عوض، از آنجا که این روزها موقعیتی مشابه این را زیاد می بینم، از خود می پرسم اگر مسیح بود چه می کرد.

همسفرم نقاش است و در ادب و نزاکت همتا ندارد، متوجه هستم که اغلب به بدخلقی دیگران اهمیت نمی دهد و سرِ دعوا ندارد. از درگیر شدن پرهیز می کند. وقتی نوبت به ما می رسد، زن مأمور به کیفی نگاه میکند که همسفرم در سینی خودش بر تسمه نقاله می گذارد. کیف حاوی تیوب های رنگ است. در اثر استفاده مچاله و لکه لکه شده اند، تعدادشان چنان زیاد است که سر کیف باز مانده. زن دست به سینه می ایستد. می گوید: «اینها چی هستند؟»

همسفرم پاسخ می دهد تیوب های رنگ هستند. زن می گوید او اجازه ندارد آن ها را با خود به داخل ببرد. همسفرم محترمانه دلیل را جویا می شود. زن می گوید سر کیف باید بسته باشد. همسفرم می گوید: «ولی برای نقاشی به آن ها نیاز دارم.»

زن می گوید: «نمی توانید آن ها را ببرید.»

همسفرم در سکوت به زن خیره می شود. یکراست توی چشمان زن زل می زند. کاملا خاموش و ثابت ایستاده. نگاهش حسابی به درازا می کشد. چشمان آبی کمرنگ زن، ریز و ضعیف هستند: تا این لحظه متوجه نشده بودم. دوستم نه پلک میزند و نه نگاهش را به نقطه ای دیگر برمی گرداند، زن مجبور می شود برای چندین ثانیه خودش را همان جا که ایستاده شق و رق نگه دارد تا از تک وتا نیوفتد، چشمان ریزش باز مانده و نگرانی در آن ها موج می زند. انگار طی آن چند لحظه، لایه هایی از وجود زن برداشته می شوند: با نگاه خیره ای که بهش دوخته شده، از تک وتا میوفتد، حالا سربه راه شده. همسفرم همه ی توجهش را به زن معطوف کرده، دارم می بینم چه تحول غریبی در زن رخ می دهد. بالاخره صدای همسفرم درمی آید. با ملایمت می گوید: «به نظر شما چه کار کنم.»

زن می گوید: «خب جناب اگر با این خانم همسفر هستید، شاید ایشان در کیفش جا داشته باشد.» هیچ یک از آن دو به من نگاه نمی کنند، هنوز به هم چشم دوخته اند. زن می گوید: «اشکال ندارد؟» پاسخ می دهم: «نه، اشکالش چیست.» کیفم را به دستش می دهم، و زن، خودش رنگ ها را از آن کیف به دیگری منتقل می کند. می کوشد با دقت و ملایمت این کار را بکند: خیلی زمان می برد تا کارش تمام شود. سرانجام سر کیف را منگنه میزند و آن را آهسته به سینی نقاله برمی گرداند. می گوید: «حالا خوب شد آقا؟»

حالا که همسفرم کامیاب شده، ازش درخواست می کنم تا از موقعیت استفاده کند و زن را به باد سرزنش بگیرد، نه تنها برای رفتاری که با زن سیاهپوست در صف داشته، بلکه به خاطر همه ی خطاهایی که در رفتارش نشان داده؛ و اینکه همسفرم چون مرد است دردسری هم نخواهد داشت، همیشه همینطور بوده. همسفرم مأمور زن را سرزنش نمی کند. مؤدبانه بهش لبخند می زند و می گوید: «خیلی ممنونم.»

زن می گوید: «خیلی بد می شد اگر آن ها رو دور می ریختم، نه؟» همسفرم می گوید: «بله، بد می شد. از کمکت سپاسگزارم.» زن می گوید: «امیدوارم از سفرتان لذت ببرید آقا.» جامعه به گونه ای مؤثر خود را سازماندهی می کند تا حقیقت گویان را تنبیه، خاموش، یا طرد کند. به عبارت دیگر، خشونت و گستاخی چون خدایی دروغین، قلب ها را تسخیر می کند. با این همه مجازات حقیقت گویان حسرت را به دنبال دارد و ممکن است چنان قوت بگیرد که حس ستایش را برانگیزد، حالآنکه خشونت از نظر میوفتد.

مردم گستاخ هستند به این دلیل که شاد نیستند؟ آیا گستاخی به برهنگی می ماند، یعنی حالتی است که باید جلوه ی آن را آراست و ملبس نمود؟ اگر با افراد گستاخ مؤدبانه رفتار کنیم، شاید ارج و منزلتشان را اعاده کنیم؛ اینکه افراد گستاخ دستخوش غلیان احساسات می شوند، تنگناهای خاصی را پیش روی حامیان نزاکت اجتماعی می گذارد. این خاصیت همچون یک عنصر رهایی بخش عمل می کند: کارکرد ماده ی مخدر را دارد و حس آزادی شکوهمند از زندانبانی نادیدنی را در انسان ایجاد می کند. در تحلیل وقایع شاهد آن هستیم که غالباً گستاخی نقشی در ساختار اخلاقی یک رویداد ایفا می کند: آن را می توان نشانه ی بیرونی یک بحران درونی یا نادیدنی قلمداد کرد. گستاخی به خودی خود بحران نیست. بلکه همچون پیش درآمدی بر امر شر، و نه تجلی آن، عمل می کند. شیطان در کتاب مقدس موجودی تندخو و گستاخ نیست –معمولاً دلنشین است-، اما خدمتگزاران او گستاخ هستند. این در حالی است که مسیح سنجیده و موجز سخن می گوید. هر کس با مسیح مواجه می شود شاهد است او چطور بی پرده پوشی در برابر گستاخی واکنش نشان می دهد. آزمون عبارت است از تشخیص گستاخی از حقیقت گویی، این آزمون در کتاب مقدس اغلب به ناکامی منجر می شود. بنابراین رویدادی فاقد ابهام –اعمال خشونت- موردنیاز است. ماجرای تصلیب به بزم گستاخان می ماند و میزبانان تبهکارش ابداً از عیش کردن در آن چشم نمی پوشند. برای نمونه از عملکرد نابهنجار سربازان رومی پای صلیب نمی توان هیچ برداشت دیگری جز گستاخی داشت. هر کس که می پندارد مسیح می توانست خود را از تقدیرش خلاص کند، این آخرین نمونه ی توحش درمان ناپذیر انسان به او یادآوری می شود. مسیح درباره ی شکنجه گرانش می گفت: «آن ها به آنچه انجام می دهند واقف نیستند. بر ایشان ببخشید.»

عصر گستاخی : مؤدب بودن در جهان جدید به چه کار می آید؟ -

در انگلستان بحث بر سر درست و غلط بودن نتایج همه پرسی خروج از اتحادیه ی اروپا بالا می گیرد. به نظرم این حالت به وضعیت کودکی می ماند که والدینش متارکه می کنند. پیشتر یک حقیقت، یک وضع، یک واقعیت وجود داشت؛ حالا دو تا شده اند. هر یک از دو طرف دیگری را متهم می کند و در بحبوحه ی جروبحث ها، دیدگاه های نرمش ناپذیر، التهاب و پریشانی، ابهام و افراط و ملامت، تنها چیزی که شفافیتی آشکار دارد آن است که یکی از طرفین گستاخ تر از دیگری است! از نظر من حتی اگر کسی نداند بحث آنها بر سر چیست، باز هم قطعاً به همین نتیجه می رسد. رأی آورندگان بعد از پیروزی تنگ نظری مفرطی از خود نشان می دهند؛ کسانی که به طرف دیگر رأی داده اند را حامی نخبگان لیبرال، خودبین، پیرو منافع شخصی و بی ارتباط با زندگی واقعی می نامند. مقامات نخبه ی لیبرال، بازندگان نازلی قلمداد می شوند، پنداری انتخابات با مسابقه ی فوتبال یکی انگاشته شده. زمانی هم که به نتیجه ی انتخابات و پیامدهای آن اعتراض می کنند، فوراً مورد تحقیر قرار می گیرند یا به سکوت واداشته می شوند. طرف برنده ی انتخابات طی هفته های پیش از رأی گیری طوری سخن می گفتند که تصویر یک کودک با ماده ی محترقه در یاد زنده میشد: چنانکه یک طفل از میزان خطر و قدرت مواد منفجره بی خبر است. آن ها عباراتی چون «می خواهیم کشورمان را به خودمان بازگردانیم» و «بازپسگیری کنترل کشور» را به کار می بردند که معنای واحدی نداشتند و هر تعبیر و تفسیری از آنها مستفاد می شد. حالا معترض شده اند که مورد سوءتعبیر قرار گرفته اند و به نژادپرستی، بیگانه هراسی و حماقت متهم شده اند. طالب آن هستند که به بحث خاتمه دهند و جدال لفظی را فروگذارند چرا که در پرتو تحلیلی جزء نگر تنها یک برداشت ناخوشایند می توان از آن داشت، می خواهند این پیروزی لفظی غیرقطعی را در دست گیرند و برای وضعی خطیرتر آمادگی پیدا کنند. آن ها با صراحت تعبیری را به کار می گیرند که امیدوارند کلام آخر باشد، تعبیری که ذاتاً گستاخانه و گزنده است: «شما باختید. با آن کنار بیایید.»

از سوی دیگر دسته ی نخبگان لیبرال نظریه ای را مطرح می کنند: بنا به باور آن ها افرادی که به خروج از اتحادیه ی اروپا رأی دادند، حالا از تصمیم خود پشیمان هستند. هیچی بیشتر از افسوس و حسرت طرف مقابل نمی تواند مایه ی آرامش خاطر شود. در روانکاوی، رویدادها با آگاهی از عاقبت کار بازسازی می شوند، امکانات درمانی روایت به کار گرفته می شود تا ریشه ی رنج هایی که ظاهراً دلیلی برای آن ها موجود نیست آشکار شوند. مقامات لیبرال در بهت به سر می برند؛ آنها از حسرت و افسوس برندگان صندوق رأی به عنوان تسکین دهنده ای برای پریشانی خاطر خود بهره می گیرند، اما از آنجا که نتایج همه پرسی برگشت ناپذیر است، این روایت هم از قالب تراژدی برخوردار است.

بازندگان به رغم برندگان پرگویی می کنند. در توضیح ناکامی خود با ظرافت و چیره دستی عمل می کنند و با معانی اثرگذاری به آن ظرافت می بخشند. سیل یادداشت های بعد از همه پرسی، در مغایرتی آشکار با سکوت پیش از همه پرسی قرار دارد. نخبگان لیبرال از موجودیت خود دفاع می کنند، اما خیلی دیر! عده ای معتقدند باید بردباری و همدلی نشان داد؛ عده ای دیگر موضوع را به مراحل مختلف اندوه پس از ناکامی ربط می دهند، کسانی هم هستند که هنوز منادی ایستادگی در راه ارزش های لیبرالیسم هستند. رویدادهای جالبی به منصه ی ظهور می رسند اما معلوم نیست هر یک از آن ها را کدام طرف رقم می زند. اغلب شاهد آن بوده ام که آدم ها در حضور موجودات غیرناطق، چون سگ یا مثلاً نوزاد، به نقل رویدادی می پردازند: شاهد خاموش این برونریزیِ کلامی چه کسی است؟ ضمناً فراموش نکنیم در یکی از خیابانهای شهر اسکس واقع در هارلو، یک مرد لهستانی به دست چند جوان سفیدپوست به قتل رسیده است، ظاهراً به این دلیل که مرد به زبان بومی خود سخن می گفته است.

چگونه می توانیم گستاخی را از حیث اخلاقی توضیح دهیم؟ در میان اعضای جامعه، بچه ها به وفور به بی نزاکتی و گستاخی متهم می شوند؛ درعین حال بچه ها معصوم ترین افراد جامعه هستند. ما به کودکان می آموزیم روراست بودن در مواردی مثل «این غذا بدمزه است» یا «آن خانم چاق است» عین گستاخی است. افزون بر این به آن ها می آموزیم گستاخی است اگر بایدها و نبایدها را زیر پا بگذاریم. به آنها امر می کنیم: «صاف بنشین» یا «برو به اتاقت». بالاخره این عادت به من دست داده که وقتی با کودکانم حرف می زنم، از خود می پرسم آیا با بزرگترها هم به همین طریق حرف می زنم، تقریباً هر بار پاسخم خیر بوده است. همان زمان بود که دریافتم گستاخی در سرشت خود نوعی تخطی کلامی است: می توان در چارچوب اخلاقی زبان به تعریف آن پرداخت، اثبات آن مستلزم بروز عمل گستاخانه نیست. تحقق عمل گستاخانه، زبان را از نظر می اندازد. همین که عمل از زبان پیشی بگیرد دیگر جایی برای سخن نمی ماند. از این رو گستاخی باید کارکرد مرز و قید را برای عمل داشته باشد؛ معادل همان چیزی که اندیشه را از اقدام متمایز می کند؛ در همین برهه است که می توان عملکرد خطا را بازشناخت و مانع بروز خطاکاری شد. از این رو آیا نمی توان گفت یک اظهارنظر جزم اندیشانه –حتی اگر شنیدنش مشمئزکننده باشد- نوعی رابط علنی و مهم میان عقیده و عمل است؟ گستاخی جنبه ای بنیادین در دستگاه ایمنی مدنیت نیست؟ نوعی پادتن نیست که با حضور مسری شر همراه می شود؟

در ایالات متحده، هیلاری کلینتون نیمی از حامیان دونالد ترامپ را «سبد آدم های رقت بار» نامید. اوایل این تعبیر نظرم را جلب کرد. کلینتون را به خاطر شجاعت و صداقتش تحسین می کردم، و در انتخاب غریب کلماتش می اندیشیدم. «سبد آدم های رقت بار» شبیه عبارتی از دکتر سئوس است: برای او طبیعی است که آدم های رقت بار را در سبد جا دهد، بلکه با خوانندگان جوانش شوخی اخلاقی مفرحی کرده باشد. ساک یا جعبه ابداً همان کارکرد سبد را ندارند، تعبیری چون مرداب آدم های رقت بار هم خیلی شبیه تصورات دانته می شود؛ اما سبد، ظرفی دم دستی و پیش پا افتاده است که آدم های رقت بار را اسباب خنده می کند، و درعین حال موقعیت سخیف آن ها را نشان می دهد. اما فوراً آشکار شد که این تعبیر در مقام اظهارنظری علنی ناکارآمد بوده. سبد به حرف آمد تا خود را تبرئه کند: در این سبد افرادی حضور داشتند که به آنها توهین شده بود. کلینتون مرتکب خطای گستاخ بودن شد. این «سبد آدم های رقت بار» اصلاً سبد مورد نظر دکتر سئوس نبود، بلکه تعبیری از سر خودبزرگ بینی بود که یک مقام نخبه ی لیبرال با ادای آن، مرتکب جرم اخلاقی آشکاری چون خوار شمردن ارزش های انسانی شد. اما رقیب کلینتون به کرّات مرتکب همین جرم شد بی اینکه مجازاتی متوجه او باشد. آیا می توان گفتار کلینتون و ترامپ را دو نوع گستاخی متفاوت دانست؟

در بریتانیا مردی در یک توئیت نوشته بود: «یک نفر باید آنا سوبری را جو کاکس کند.» این هم شکلی از پایمال کردن اخلاق در زبان انگلیسی است: در ایام پیش از همه پرسی، جو کاکس، از اعضای پارلمان، توسط یکی از ملی گرایان راست گرای افراطی به ضرب گلوله و چاقو کشته شد. «جو کاکس کردن» یعنی قتل زنی از اعضای پارلمان که حامی سایر اعضا در اتحادیه ی اروپاست. مردی که این توئیت را نوشته بود، دستگیر شده است. شاید بشود گفت پلیس می کوشد تا بر ابعاد بحران ساز کلامی مان فائق آید. حالا دیگر برای حامیان ارزش های لیبرال عادی شده که با تهدیدهای مرگبار مواجه شوند. به عقیده ی من تهدید به مرگ، غایت گستاخی است: چنین کلامی را باید معادل اقدام تلقی کرد، در همین نقطه است که دستگاه ایمنی مدنیت به نقطه ی شکست می رسد. مادرم اغلب به من می گفت: «می کشمت!» و من نمی دانستم حرفش را باور کنم یا نه. راستش به خاطر عادتی که به رک گویی داشتم بارها او و دیگران را به خشم آوردم. گزندگیِ عباراتی که به کار می بردم، مادرم را برافروخته می کرد. به سادگی مرتکب خطای «سبد آدم های رقت بار» می شدم، تیزهوشی من با اهانت گری درمی آیخت، باورم بر این بود که زبان به بهترین شکل حق مطلب را ادا می کند.

اگر گفته ی خود را با ظرافت ادا کنید، هیچکس دلخور نخواهد شد، غیر از این است؟ بعدها به این باور رسیدم که مزیت زبان کاملاً در ارتباط آن با حقیقت نهفته است. زبان نظامی بوده و هست که از خلال آن می توان تمایز تقلیل ناپذیر درست و غلط –حقیقت و کذب- را تشخیص داد. صداقت، مادامی که در معنی حقیقی آن درنظر گرفته شود، ابزاری برای درک خیر و شر است.

تا جایی که من خبر دارم مقامات نخبه ی لیبرال تهدیدهای مرگبار به زبان نمی آورند. دلیلش آن است که ابزارهای شایسته تری در اختیار دارند؟ آیا آن ها هم آرزوی مرگ مخالفان خود را دارند اما هرگز آن را به زبان نمی آورند؟ و اگر چنین تمایلی دارند –البته به سیاقی مؤدبانه، به همان روالی که از یک سفیدپوست انتظارش می رود- آیا رعایت ادب می تواند از شدت گناه آن ها بکاهد؟ اما انگار افراد ضد لیبرال اشتیاق خود برای تهدید به مرگ را فارغ از اشکال می دانند. حتی ترامپ در آمریکا، تهدیدی ناآشکار علیه کلینتون به کار بست. در روزنامه ها خوانده ایم که ترامپ خانواده ی کلینتون را به مراسم ازدواج خود دعوت کرده بود، چه بسا دختران آن ها رفقایی صمیمی هستند. همین کافی نیست تا بگوییم این خشونت کلامی امری ناشایست است؟ آیا می توان آن را معادل کلامی کسی تلقی کرد که نواختن پیانو را نیاموخته و در عین حال می خواهد کنسرتو پیانوی شماره ی سه راخمانیف را بنوازد؟

بی تردید گستاخی این چهره های اجتماعی برای مخاطبین آنها تسکین بخش و لذت آفرین است. احتمالاً آنچه این چهره ها تجربه می کنند نه خشونتی عینی بلکه نوعی پرده دری روشنفکرانه، یا آزادی از قیدوبندهای زبانی است. شاید این افراد در زندگی خود، دائماً در هیبتی ساختگی عرض اندام کرده اند، اما با کاربرد این مهارتِ تازه -گستاخی- خود را در رأس امور می یابند. بی تردید تهدیدهای مادرم علیه من، از شیوه ی سخن گفتن من ناشی می شد. هنگام سخن گفتن با او، تفاوت میان خودم و او را از حیث جایگاه اجتماعی در نظر نمی گرفتم. او زنی خانه دار با تحصیلات نازل بود که زیبایی اش به سرعت فروکش کرد، زندگی برای او مراحل تدریجی درک این واقعیت بود که هیچ امر شکوهمندی در انتظارش ننشسته است. برای من غذا می طبخ و لباس می شست، حال آنکه من دانشگاه می رفتم و آزاد بودم. با این همه در ذهن من، صاحب قدرتی خارق العاده بود؛ قدرتش در تیره و تار کردن تصورات ذهنی من، و تخریب چشم اندازی بود که از زندگی داشتم. وقتی با او صحبت میکردم، او را فردی ستم پیشه می دانستم و گمانم بر این بود تنها سلاحی که علیه او به کار می گیرم کلمات هستند. اما کلمات درست همان چیزی بودند که خشونت او را برمی انگیختند، چرا که در بطن زندگی خود از آن ها محروم بوده است. مساعی او، هویت مادرانه اش، موقعیتی که داشت، همگی او را از امکانات سخن دور کرده بودند. درعوض از خودش داستانی سرهم می کرد و با ساده انگاری ها و دروغ هایش کفرم را درمی آورد. قصد داشتم با گفتن حقیقت، حرف هایش را تصحیح کنم –شاید فکر می کردم اگر بتوانم با اصلاح سخنانش او را برنجانم، به تفاهم خواهیم رسید- اما حاضر نبود زیر بار اشتباهاتش برود و آنها را اصلاح کند. در آخر هم او بود که با پایمال کردن بنیان اخلاقی زبان، پیروز میدان می شد. به آنچه می گفت اهمیت نمی داد، چه بسا از زبان به نفع خودش سوءاستفاده می کرد، ازاین رو سلاح مرا از من می گرفت و آن را جلوی چشمانم متلاشی می کرد. کلماتی که به کار می بردم را به تمسخر می گرفت، اما من که نمی توانستم او را تهدید به کشتن کنم. نمیتوانستم بگویم «میکشمت!» چون واقعیت نداشت، آخر من زبان را برای گفتن حقیقت به کار می بردم.

اگر عدم تساوی مایه ی تزلزل زبان می شود، بهترین شیوه ی سخن گفتن چه می تواند باشد؟

در یک لباس فروشی واقع در لندن، میان ردیف لباس ها پرسه می زنم، دنبال لباس مناسب هستم. از همان لحظه ی ورودم، فروشنده دنبال من راه افتاده و همه ی آنچه را که ظاهراً از سوی مدیریت بهش دیکته شده، برای من تکرار می کند. از اینکه کسی اینطور با من حرف بزند بیزارم، گرچه می دانم فروشنده هم چاره ای جز این ندارد. بهش گفتم خودم از پسش برمی آیم، یادآوری کردم اگر لازم شد خبرش می کنم. اما چند دقیقه بعد دوباره پیداش شد.

گفت: «امروز را چطور گذرانده اید؟»

واقعیت؟ روزی پر از تشویش و سرزنشِ خود، دلواپسی برای بچه ها، دغدغه ی پول، و حالا بدتر از همه مرتکب چنین خطایی شده ام که به اینجا آمده ام، آن هم بر مبنای این خیال باطل که بتوانم برازنده تر شوم، انگار برازنده تر شدن کمکی به حالم می کند.

بهش می گویم: «روز خوبی بود.»

سکوتی کوتاه درمی گیرد، شاید منتظر است تا من هم درباره ی روزی که گذرانده ازش بپرسم، اما چنین نمی کنم.

می گوید: «دنبال چیز خاصی می گردید؟»

می گویم: «راستش نه.»

می گوید: «پس فقط نگاهی می ا ندازید.»

سکوتی مختصر حاکم می شود. می گوید: «به شما گفته بودم که سایزهای دیگر در طبقه ی پایین هستند؟»

می گویم: «بله، گفتید.»

می گوید: «اگر لباسی با سایزی دیگر خواستید از من بپرسید.»

می گویم: «حتماً.» به ردیف لباس ها بازمی گردم و می بینم که این گفت وشنود خیالات مرا تشدید کرده، که باعث شده حس کنم زشت و مشمئزکننده هستم و بیش از همیشه به تغییر دادن سر و رویم نیازمندم. یک پیراهن برمی دارم. آبی است. همانطور که توی چوب لباسی است نگاهش می کنم.

فروشنده می گوید: «چه خوش سلیقه. من عاشق آن پیراهنم. چه رنگ دلنشینی.»

فوراً آن را سر جایش می گذارم. کمی دور می شوم. بعد از دقایقی فروشنده را کم کم از یاد می برم. نظرم به لباس ها جلب می شود، فریبندگی غریب آن ها در نظرم می نشیند، گرفتاری هایی که به ذهن متبادر می کنند، مصائب عشق را به یاد می آورند. پیراهن دیگری برمی دارم، این یکی شرابی رنگ است و دل انگیز.

فروشنده می گوید: «خدایا، این واقعاً جذاب است. سایزش درست است؟»

سایز روی لباس که درست است. می گویم: «بله.»

می گوید: «آن را برای شما داخل اتاق پرو بگذارم؟ اینطوری راحت تر می شود، نه؟ دستتان آزاد می شود و می توانید به لباس ها نگاهی بیندازید.

برای نخستین بار نگاهش می کنم. صورتی پهن و دهانی گشاد دارد که دائم لبخندی سمج بر آن نشسته است. شاید پهنای لبخندش موجب شده استخدامش کنند. مسن تر از آن چیزی است که فکرش را می کردم. صورتش چین و چروک دارد، و به رغم تلاش هایش برای ظاهرسازی، آن دهان، غم و رنجی درونی را برملا می کند.

می گویم: «خیلی ممنونم.»

پیراهن را به او می دهم، می ر ود. دیگر نمی خواهم داخل فروشگاه باشم. نمی خواهم پیراهن را امتحان کنم. نمی خواهم لباس هایم را درآورم و به تصویر خودم در آینه نگاه کنم. مایلم تا فروشنده برنگشته، بی صدا خارج شوم اما این واقعیت که پیراهن به خاطر من داخل اتاق پرو آویزان شده، مانع بزرگی است. به علاوه برای خودش تنوعی است. به سمت آنجا راه می افتم، فروشنده را می بینم که از اتاق پرو بیرون می آید. چشمانش را گرد می کند و دست ها را بالا می برد تا تعجبش را نشان دهد.

بهت زده می گوید: «فکر نمی کردم اینقدر سریع باشید! چیز دلخواه دیگری پیدا نکردید؟»

می گویم: «کمی عجله دارم.»

می گوید: «خدای من، کاملاً می فهمم منظورتان چیست. همه ی ما همینطور عجله داریم. هیچ فرصتی برای توقف کردن در کار نیست، نه؟»

عصر گستاخی : مؤدب بودن در جهان جدید به چه کار می آید؟ -

اتاق های پرو خالی هستند. هیچ مشتری دیگری به چشم نمی خورد. فروشنده پشت سر من راه میوفتد و من به اتاقک چارگوشی که لباس را در آن آویزان کرده وارد می شوم. کم مانده دنبالم وارد اتاقک شود که پرده را پشت سرم آویزان می کنم و نفس راحتی می کشم. تصویرم در آینه مبهوت و غریب است. قبلاً هم در چنین اتاقک های جعبه مانندی با خودم تنها بوده ام، این لحظه های مشابه به هم می پیوندند بی اینکه بتوانم آن ها را از هم تفکیک کنم. گویی زندگی به بازی تخته می ماند، و اینجا دوباره همان نقطه ی شروع است، باورم نمی شود که به آن بازگشته ام. لباس هایم را درمی آورم. ناگهان در نظرم غریب می آید که در اتاقی ناآشنا در خیابانی واقع در لندن به سر می برم. از لای شکاف پرده نگاهم به اتاق پشتی کم نور و نامرتبی میوفتد که درش باز مانده. چند لوله روی دیوار کشیده شده، یک یخچال کوچک، کتری، جعبه ی چای کیسه ای به چشمم می خورد. یک نفر نیم تنه ای را به جارختی آویزان کرده. جلوه گری فروشگاه در نظرم رنگ می بازد، فروشنده به خاطر طرز برخوردش –رفتار ناخوشایندش، ناتوانی اش در ایفای نقشی که دارد- باید ملامت شود.

می گوید: «چطور است؟»

با لباس زیر آنجا ایستاده ام، صدای فروشنده چنان بلند و نزدیک است که از جا می پرم.

«چطور است؟ اوضاع خوب است؟»

متوجه می شوم با من حرف می زند.

می گویم: «خوبم.»

می گوید: «سایزش چطور است؟ سایز دیگری می خواهید؟»

صدای خش خش لباس ها و شلوار تنگ چسبانش را می شنوم، درست پشت پرده ایستاده.

می گویم. «نه، راستش خوب است.»

می گوید: «چرا بیرون نمی آیید تا نظر بدهم.»

ناگهان عاصی می شوم. فراموش می کنم که به حال او تأسف بخورم، فراموش می کنم او به اختیار خودش این عبارات را به زبان نمی آورد، فراموش می کنم شاید کارش را بلد نیست. حس می کنم به دام افتاده ام، خوار شده ام، حرفم فهمیده نمی شود. حس می کنم آدم ها همیشه در کاربرد زبان حق انتخاب دارند، حس می کنم بنیان اخلاقی و خویشاوندی ما به همین اصل وابسته است. دلم می خواهد به او بگویم آدم هایی هستند که خود را قربانی دفاع از همین اصل کرده اند. مایلم بهش بگویم اگر همچون افراد انسانی با هم سخن نگوییم، اگر زبان را مثل ابزاری برای تحمیل و اجبار به کار ببندیم، پس قائله را باخته ایم.

می گویم: «اصلاً نمی خواهم بیرون بیایم.»

پشت پرده سکوت برقرار می شود. بعد صدای خش خش لباس هایش را می شنوم، دارد دور می شود.

می گوید: «بسیار خب.» حالا با صدایی سخن می گوید که برای بار نخست تشخیص می دهم صدای اوست. صدایی یکنواخت، خونسرد، از آن آدمی است که از خراب شدن اوضاع تعجب نکرده.

لباس هایم را دوباره می پوشم، پیراهن را توی چوب لباسی آویزان می کنم و از اتاقک بیرون می آیم. فروشنده روی زمین خالی فروشگاه، دست به سینه ایستاده و پشتش به من است، از پنجره بیرون را نگاه می کند. ازم نمی پرسد چطور بود یا آیا از پیراهن خوشم آمده و قصد خرید دارم. ازم نمی خواهد پیراهن را به دستش بدهم تا آن را سر جایش آویزان کند. بهش برخورده، و خیلی تعمدی آن را بروز می د هد. بالاخره از بابت بی تابی به تساوی رسیده ایم. خودم پیراهن را آویزان می کنم.

دلجویانه بهش می گویم: «روز خوبی نداشتم.»

دهانش را باز میکند و صدایی درمی آورد. می خواهد چیزی بگوید: دنبال حرفی می گردد، دنبال یکی از آن عباراتی است که بهش دیکته شده، در تقلاست تا خود را از تک وتا نیندازد. مردد و وامانده، نیمچه لبخندی تحویلم می دهد، اما کنج دهانش مثل دلقک ها به پایین متمایل می شود. تصورش می کنم که سر شب، اندوهگین به خانه بازمی گردد.

بعدتر وقتی این ماجرا را نقل می کنم و خودم را هم در نقش آدمی بدخواه جلوه می دهم و هم از خودم مایه ی مضحکه می سازم، در نظرم چنین نمودار می شود: من که درحال حاضر از فراگیر شدن مقاومت ناپذیر گستاخی در جهان نگران هستم و نمیدانم چه توضیحی برای آن وجود دارد، حالا خودم به خاطر حساستیی که به زبان دارم مرتکب گستاخی شده ام، درست همان کاری را کرده ام که ازش نفرت دارم، یعنی فردیت انسانی دیگر را نادیده گرفته ام. اما کسی که این ماجرا را برایش بازمی گویم، اصلاً چنین برداشتی ندارد. او فقط ماجرایی درباره ی آزاردهنده بودن فروشندگان می شنود. بهم می گوید: «از این کار آن ها بیزارم. کار خوبی کردی واکنش نشان دادی. شاید به مدیرش منتقل کند، بلکه دست بردارند و دیگر کسی آن مزخرفات را نگوید.»

آنچه مسیح به انجام رساند، قربانی کردن خودش بود، بدنش را ابزاری برای ترجمه ی کلمه به عمل قرار داد، بلکه شرارت را قابل رؤیت کند. آنگاه که به صلیب کشیده می شد نزاکت خود را قویاً حفظ کرد. حسرت سنگینی بر دل سایرین نشاند. حسرت آن ها تا ۲۰۰۰ سال پس از مسیحیت به قوت خود باقی مانده است. از این رو می توان حسرت را قوی ترین عاطفه به شمار آورد؟

من و مادرم دیگر با هم حرف نمی زنیم، اما اخیراً بهش فکر می کنم. به واقعیات می اندیشم، به اینکه واقعیات قویتر و شفافتر می شوند، اما دیدگاه ها محو می شوند و تحول پیدا می کنند. خلأ ارتباطی میان والدین و فرزند یک واقعیت است. در عین حال نوعی ناکامی است. حسرت برانگیز است. آخرین باری که با والدینم حرف زدم، پدرم حرف خیلی تندی بارم کرد. بهم گفت سرتاپا کثافتم. این را گفت و فوراً گوشی را گذاشت. بعد از آن دیگر ازش خبر ندارم. تا مدت ها بعد عمیقاً از آنچه گفته بود در عذاب بودم: برای اینکه پدرم مرا کثافت خوانده بود، سرتاپای وجودم را. گویی موجودیت مرا قلع و قمع می کرد. در عین حال پاره ی وجودم بود: بله بود، به این دلیل که حس می کرد می تواند با من به این شکل حرف بزند. من فرزند او بودم: فراموش کرده بود من هم مثل خود او وجودی واقعی دارم. می توان گفت یک نیمه ی کشور، به نیمی دیگر گفته سرتاپای وجودش را کثافت گرفته است. از قصد چنان کلماتی را به کار برده چون می داند طرف مخالفش گستاخی –بی حرمتی کلامی- را به شدت تلخ می یابد.

در نمایشنامه ی «فیلوکتتس» به قلم سوفکل، مردی که بیش از همه رنج می برد، همان مردی است که صاحب قدرتمندترین سلاح است: کمانی که نمونه ی عالی هدفگیری به شمار می رود. اودیسه ی سنگدل، فیلوکتتسِ مجروح را در جزیره ای رها می کند، تنها ده سال بعد درمی یابد جنگ تروا فاقد کمان فیلوکتتس به فتح و پیروزی آن ها نخواهد انجامید. اودیسه به جزیره بازمی گردد، می خواهد به هر قیمتی شده سلاح را به دست آورد. فیلوکتتس به نوبه ی خود ۱۰ سال آزگار را در عذابی جانکاه گذرانده: مقدر شده که فقط بتواند توسط آسکلپیوسِ پزشک در تروا شفا یابد. اما فیلوکتتس بیشتر حاضر است بمیرد تا اینکه با اودیسه بازگردد و کمکش کند. گذشت زمان به آن وضعیت بغرنج هیچ التیامی نبخشیده: فیلوکتتس هنوز نمی تواند از گناه اودیسه بگذرد؛ اودیسه هنوز نسبت به فیلوکتتس حساسیت اخلاقی پیدا نکرده: سومین شخصیت یعنی نئوپتولموس، پسری ساده دل است که برای این بن بست چاره ای می جوید و به جنگ و درد پایان می بخشد. اودیسه، نئوپتولموس را وامی دارد تا با فیلوکتتس از در دوستی وارد شود و کمانش را بدزدد، ادعا می کند این قدم برای خیر و مصلحتی بزرگتر برداشته می شود. ازسویی فیلوکتتس ماجرای رنج مرگبارش را برای نئوپتولموس بازمی گوید و همدردی و ترحم او را برمی انگیزد. نئوپتولموس که دچار تردید شده به دو نکته پی می برد: یکی اینکه هرگز نمی توان فرمانبرداری را توجیهی برای ارتکاب به خطا قلمداد کرد، دیگر آنکه کمان فقط در حضور خود فیلوکتتس کارایی خواهد داشت. قدرت اخلاقی و نیروی شاعرانگی نهفته در رنج، دو عنصر جدایی ناپذیرِ حقیقت هستند. نئوپتولموس را برحسب جایگاهی که دارد، میتوان نماینده ی رفتارهای نیک دانست. در این متن نمایشی، مرد محوری ماجرا و مرد گستاخ به همدیگر نیاز دارند، اما فاقد مردی که صاحب رفتار نیک است، آن دو هرگز به سازش نخواهند رسید.

«بهش بگو بس کند!» دخترانم کوچکتر که بودند مدام به دست و بالم می پیچیدند. همیشه یکی از آ ن ها کاری را می کرد که دیگری نمی پسندید. به بیان دیگر وضعشان این بود: بهش بگو من بیشتر حق دارم؛ مرا از شر این وضع خلاص کن تا به حال خودم باشم. شاید بتوان گفت آنچه می خواستند قضاوت و بی طرفی بود، اما چنانکه همیشه درمی یافتم، بی طرفی آسان حاصل نمی شد. همیشه روایتی که به دست می دادند دو وجه داشت، و من قادر نبودم آن ها را یکی کنم. همواره به خود بالیده ام که به بی عدالتی معترضم، و زمانی که در نظرم خطایی در حال وقوع است، نقدم را بیان می کنم. اما شاید تنها کاری که تاکنون کرده ام این بوده که جلوی تعارض را بگیرم، بکوشم جهان را به محیطی قابل زیست تبدیل کنم، بی آنکه لزوماً آن را فهمیده باشم.

از این رو چنین به نظرم می رسد که در موقعیت حاضر خوش رفتاری همان چیزی است که باید پیش چشم داشت. راه حل من مؤدب تر بودن است. نمی دانم مزیت آن در چیست: گویا زمانه ی خطرناکی برای مؤدب بودن است. ازخودگذشتگی را اقتضا می کند. شاید مستلزم آن باشد که طرف دیگر صورتت را برای سیلی خوردن جلو ببری. یکی از دوستانم می گوید به دوران تزلزل نظم جهانی پا می گذاریم: دو دهه است که همین را می گوید؛ اینکه خوراک مان موش و پیاز گل ها خواهد بود، چنانکه پیشتر هم مردم در ادوار انحطاط اجتماعی چنین می کردند. به نقشی فکر می کنم که خوش رفتاری در حلقه ی موش خوارها ایفا می کند، به نظرم مهم می آید. به عنوان کسی که هرگز آزمونی را پشت سر نگذاشته، نه قحطی دیده و نه جنگ، نه افراط گرایی و نه حتی تبعیض، و لذا به عنوان کسی که نمی داند درست فکر می کند یا غلط، دلیر است یا بزدل، ازخودگذشتگی می کند یا خودخواهی، درست کردار است یا گمراه، باید بگویم همین که معیاری برای جهت یابی وجود داشته باشد خوب است.مترجم: زهره قلی پور

.

منبع : 3feed.ir

گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران
تبلیغات