آکاایران: مجله مراحم; سازمان مجاهدین خلق در دهه ۶۰ جنایات فراوانی را در حق مردم ایران روا داشت که این جنایات دست کمی از جنایات داعش در سوریه و عراق ندارد اما درست زمانی حکومت قصد اعدام این متجاوزان را داشت آیت الله منتظری با دفاع از آنها قصد جلوگیری از اعدام آنها و متهم کردن امام به جنایت در تاریخ را داشت! آقای منتظری از چه کسانی حمایت میکرد!
تصاویری که در زیر مشاهده می کنید تنها گوشه ای از جنایاتی است که این گروه در حق مردم روا می داشت.

 
جنایت مجاهدین خلق در ایران بدتر از داعش (18+)

آکاایران: جنایت مجاهدین خلق در ایران بدتر از داعش (18+)

جنایت مجاهدین خلق در ایران بدتر از داعش (18+)
جنایت مجاهدین خلق در ایران بدتر از داعش (18+)
جنایت مجاهدین خلق در ایران بدتر از داعش (18+)
 

منبع :

گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران
تبلیغات