در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد اتوبوس زمان قاجار را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

آکاایران: مجله آکا ایران: واگن اسبی یکی از وسایل پیشرفته نقلیه در عصر قاجار بود که ناصرالدین شاه در آخرین سفرش به فرنگ آن را برای مردم تهران به کشور آورد.

اتوبوس زمان قاجار,عکس اتوبوس زمان قاجار,اتوبوس شرکت واحد زمان قاجار

آکاایران: عکس: اتوبوس خط واحد در زمان قاجار

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران

گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

تبلیغات