در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد آخرین اعدامی را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

آکاایران: نام گیوتین از نام خانوادگی پزشک فرانسوی « ژوزف گیوتین» گرفته شده است. دکتر گیوتین در تاریخ ۱۰ اکتبر ۱۷۸۹ با پشتیبانی جلاد پاریس، «شارل هانری سانسون» “که به مشکلات فراوان گردن زدن با شمشیر واقف بود”، پیشنهاد استفاده از دستگاه مکانیکی جدا کردن سر را مطرح کرد تا از اعدام های “وحشتناک” و “سلب آبرو کننده” جلوگیری شود.

به گزارش آکاایران: آخرین نفری که در فرانسه با گیوتین اعدام شد فردی بود که به جرم تجاوز و قتل زن جوانی به نام الیزابت بوسکه به مرگ محکوم شد و در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۱۹۷۷ در مارسی به زیر گیوتین رفت. با این اعدام پرونده اعدام با گیوتین و به طور خاص اعدام در اروپای غربی برای همیشه بسته شد. 

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران

گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

آخرین اعدامی، آخرین اعدامی با گیوتین +عکس

آخرین اعدامی، آخرین اعدامی با گیوتین +عکس

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد آخرین اعدامی را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. نام گیوتین از نام خانوادگی پزشک فرانسوی « ژوزف
تبلیغات