حرم امام حسین

آکاایران: هنر دست ایرانی ها در شکل گیری حرم امام حسین (ع)


آکایران :حرم امام حسین (ع) تا به حال هشت بار تخریب شده است که در بازسازی و تجدید بنای آن، هنرمندان ایرانی پررنگ ترین نقش را داشته اند.

حرم امام حسین(ع) با طرحی از استاد محمود فرشچیان

بنا به گزارش آکاایران : ساخت بنای نخستین آرامگاه امام حسین (ع) را به «مختار ثقفی» نسبت داده اند و البته برخی به «بنی اسد». مصالح آرامگاه در آن دوران گچ و آجر بود. بعدها همین بنا به دست هارون الرشید ویران شد. روایت است این ویرانی به مزار امام هم سرایت کرد.


حرم امام حسین
تصویر شماره 1 از حرم امام حسین (ع)

آرامگاه امام حسین (ع) در زمان مأمون فرصت بازسازی پیدا کرد، اما خلیفه ی دیگر، متوکل عباسی دستور تخریب آن را داد. به آرامگاه آب بستند تا ویران شود. روایت است زمین مزار امام حسین (ع) را پس از آن ویرانی شخم زدند و در آن کِشت کردند.


حرم امام حسین
تصویر شماره 2 از حرم امام حسین (ع)

بعد از متوکل عباسی به شیعیان امان داده شد و آرامگاه دوباره بنا شد. این بار گلدسته هایی به حرم اضافه کردند. آخرین بازسازی به دوران حکومت آل بویه برمی گردد، ساختمان حرم در طول چهار سال ساخته شد که این قسمت از حرم، با وجود آتش سوزی هزار سال قبل و تعرض های مغول و رژیم بعث صدام تا امروز دوام آورده است.


حرم امام حسین
تصویر شماره 3 از حرم امام حسین (ع)

صفویه، زندیه و قاجاریه هر یک در تعمیر و توسعه ی این حرم و البته تزئینات آن نقش زیادی داشتند. در زمان قاجار گنبد حرم، طلاکاری و تذهیب شد؛ اما حدود دو قرن پیش با حمله ی وهابی ها غارت و ویرانی دیگری در آرامگاه امام حسین (ع) اتفاق افتاد که فتحعلی شاه قاجار دستور بازسازی آن را داد و همان زمان، ضریح تازه ای در حرم نصب شد.


حرم امام حسین
تصویر شماره 4 از حرم امام حسین (ع)

در دوران حکومت صدام بر عراق، ردپای ایرانی ها که در کتیبه های حرم امام حسین (ع) به چشم می آمد کاملا محو شد تا اثری از ایرانی ها نباشد، اما با براندازی حکومت صدام هنرمندان ایرانی بار دیگر مشغول بازسازی و توسعه ی حرم امام حسین شدند. حدود 12 سال است که هنرمندان ایرانی مشغول آراستن حرم هستند.


حرم امام حسین
تصویر شماره 5 از حرم امام حسین (ع)

ضریح جدید با طرحی از استاد «محمود فرشچیان» و خطاطی و قلمزنی دیگر هنرمندانی چون استاد «موحد» و «مصطفی حدادزاده» دو سال پیش در حرم نصب شد. اکنون ستون های حرم برای وسیع شدن فضا در حال باریک سازی و مقاوم سازی است تا پس از آن، گنبد حرم هفت ونیم متر ترفیع شود.


حرم امام حسین
تصویر شماره 6 از حرم امام حسین (ع)


منبع :

حرم امام حسین

گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران
تبلیغات