در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد حمام خرم سلطان را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.
 
حمام سلطان سلیمان

حمام خرم سلطان

حمام تاریخی «والده سلطان» که توسط «خرم سلطان»  ساخته شده، تبدیل به موزه شد.

حمام قرن شانزدهمی که توسط «خرم سلطان»؛ همسر سلطان سلیمان عثمانی در قونیه ترکیه بنا شد ، تبدیل به موزه شد.

این بنا که قرن ها قدمت دارد ، اکنون محل نگه داری 500 اثر عتیقه است که شامل وسایل خانه و یادگاری های خاندان سلطنتی عثمانی می شود.

حمام «خرم سلطان» که از دهه 1970 خالی بوده، در سال 2007 یک بار مرمت شده و طی سال های اخیر به عنوان ساختمان شهرداری مورد استفاده قرار می گرفته است.
 

حمام خرم سلطان

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران
گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

تبلیغات