در این بخش از سایت آکاایران عکس هدیه ناصرالدین شاه به ملکه ویکتوریا را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. 

آکاایران: در دوره قاجار برای قدردانی از خدمات مردان ایرانی و هم ایجاد روابط نیکو با اروپائیان نشانی به نام شیر و خورشید ساختند وبه کسانی که خدمتی شایسته می کردند ، می دادند .

هدیه ناصرالدین شاه,هدایای ناصرالدین شاه,هدیه ناصرالدین شاه به ملکه ویکتوریا

 هدیه ناصرالدین شاه

آغاز و شروع اعطای نشان را به زمان فتحعلی شاه قاجار نسبت می دهند ، در دوره قاجار برای قدردانی از خدمات مردان ایرانی و هم ایجاد روابط نیکو با اروپائیان نشانی به نام شیر و خورشید ساختند وبه کسانی که خدمتی شایسته می کردند ، می دادند . ظاهرا این نشان به خاطر عرض ارادت ناصرالدین شاه به ملکه ویکتوریا داده شده که با آنچه در اصل این مدال برای آن ساخته شده منافات زیادی دارد.


هدیه ناصرالدین شاه,هدایای ناصرالدین شاه,هدیه ناصرالدین شاه به ملکه ویکتوریا

 هدیه ناصرالدین شاه به ملکه ویکتوریا

گرداوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران

گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

تبلیغات