در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد نخست وزیر کودتا را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

نخست وزیر کودتا را ببینید

به نقل از آکاایران: تصاویری از  سیدضیاالدین طباطبایی که در کودتای 1299 همراه با رضاخان شرکت داشت و رئیس الوزرا شد. تا 4 خرداد 1300 در این مقام بود و دوبار کابینه تشکیل داد.

سیدضیاءالدین طباطبائی در سنین جوانی

سیدضیاءالدین طباطبائی به اتفاق جمعی از مقامات دولتی و چند تن از اعضای کابینه کودتای 1299

سید ضیاءالدین طباطبائی در سنین پیری

سید ضیاءالدین طباطبائی هنگام سخنرانی در سن میانسالی

سید ضیاءالدین طباطبائی

سیدضیاءالدین طباطبایی در سنین پیری

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران

گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

تبلیغات