در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد آیت الله طالقانی را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

روایتی از شجاعت آیت الله طالقانی

آکاایران: از خصوصیات بارز آیت الله طالقانی استقامت و عظمت روح ایشان بود که همه را در برابر او به خضوع و خشوع وا می داشت.

شجاعت آیت الله طالقانی,آیت الله طالقانی,روایتی از آیت الله طالقانی

 آیت الله طالقانی

یکی از همبندان ایشان (محمد حسین میر ابوالقاسمی) در زندان در خاطراتش می گوید: "در زندان بودیم. یک روز آمدند بین میله های اتاق ملاقات توری نصب کنند. یکی از دوستان ما –خدا رحمتش کند- مرحوم علی بابایی خیلی ناراحت شد و با استواری که توری را آورده بود گلاویز شد که این کار را نکن. استوار گوش نکرد و گفت: رئیس مان به ما دستور داده. به آقا خبر دادیم. آمدند روی سکوی مشرف به حیاط زندان شماره 4 ایستادند. استوار هم در وسط حیاط بود، صدایش زد و به او گفت: می خواهی چه کار کنی؟ گفت: آقا به ما دستور دادند که توری را بین میله های اتاق نصب کنیم (منظور این بود که زندانی نتواند با ملاقات کننده اش ارتباط پیدا کند). فرمدند: چه کسی به شما گفته؟ گفت: رئیس مان. گفت: رئیس تان غلط کرد. رئیس رئیس تان (رئیس ساواک) هم غلط کرده، رئیس رئیس رئیس تان (شاه) هم غلط کرده. او هم توری را برداشت و رفت."

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران

گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

تبلیغات