عیب یابی و تعمیر پنکه رومیزی

پنکه متصل به برق است و کلیدهای آن هم وصل می‌شود اما نمی‌چرخد...

عیب یابی و تعمیر پنکه رو میزی - آکا


•پنکه متصل به برق است و کلیدهای آن هم وصل می‌شود اما نمی‌چرخد.


◦موتور خراب است : موتور را تعمیر یا تعویض کنید.
◦کلیدها خراب : کلیدها را تعمیر یا تعویض کنید.
◦سیم رابط قطعی یا دوشاخه خراب است : دوشاخه یا سیم رابط را تعویض کنید.


•موتور صدا می‌کند امّا نمی‌چرخد.


◦خازن خراب است : خازن را تعویض کنید.
◦راه‌انداز سوخته است : سیم پیچی موتور را تعویض کنید یا موتور را تعویض کنید.
◦کلیدها قاطی دارد یا عایق بین کلیدها از بین رفته است : کلید را عوض کنید.
◦یاتاقان موتور خراب است : یاتاقان را تعویض کنید.


•موتور حین کار کردن لرزش و صدا دارد.


◦یاتاقان خراب است : یاتاقان را در صورت امکان تعمیر یا تعویض کنید.
◦زاویه پره‌ها به هم خورده و پره‌ها تاب دارد : زاویه پره‌ها را تنظیم نموده یا آنها را تعویض کنید.


•کار کرد پنکه تنها با دور تند.


◦سیم بندی دور کند سوخته است و قطعی دارد. سیم پیچی موتور را تجدید یا تعویض نمایید.
◦سیم بندی دور متوسط سوخته است و قطعی دارد. سیم پیچی موتور را تجدید یا تعویض نمایید.


•موتور زیاد داغ می‌کند.


◦کلیدها خوب عمل نمی‌کنند : کلیدها را تعویض کنید.
◦خازن سوخته است : خازن را تعویض کنید.
◦سیم پیچی موتور نیم سوز شده است : سیم پیچی موتور را تجدید یا تعویض نمایید.
منبع : دانشنامه رشد

 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

عوامل موثر بر سرعت پنکه

گردآوری توسط بخش مقالات لوازم خانگی سایت آکاایران
تبلیغات