بحران انرژی بزرگترین معضلی است که جهان صنعتی با آن مواجه خواهد شد و این بحران هر ساله تشدید می شود. تصرف عراق و بحران های منطقه ای منشائی جز تامین امنیت انرژی دنیای صنعتی ندارد این بحران دنیا را آبستن حوادث و جنگها و کشمکش های بسیار نموده است.

بهره برداری از انرژی های نو - آکا

مصرف انرژی های فسیلی از نظر میزان رو به افزایش اما از نظر درصد رشد کاهش نسبی دارد از طرف دیگر ذخایر انرژی های فسیلی متناسب با افزایش مصرف در حال کاهش و اتمام است. این واقعیت آینده میلیون ها خودرو و صنایع وابسته به انرژی های فسیلی را مبهم نموده و موجب نگرانی دولتمردان دنیای صنعتی شده است؛ آن در تلاشند تا انرژی های دیگر از جمله انرژی خورشیدی و بادی را جایگزین انرژی فسیلی نمایند این جایگزینی در بسیاری از صنایع تا آینده نزدیک امکان پذیر نمی باشد.استفاده از انرژی های نو رو به افزایش است و تا 15 ساله آینده حدود 16 تا 18 درصد انرژی مصرفی جهان را تامین خواهد نمود.

با وجود کاهش تقاضای جهانی نفت در دراز مدت رشد میزان تقاضا از سال 2003 تا 2030 هم چنان بالا خواهد بود؛ به طوری که در همین مدت مصرف نفت معادل 46 درصد و مصرف گاز معادل 77 درصد رشد خواهد داشت. در همین حال مصرف ذغال سنگ به عنوان دومین

منبع : tebyan.net

تبلیغات