تاثیر ابعاد ارگونومی بر فعالیت و افزایش بهره وری(2) - آکا

 شاخصهای محیط کار مناسب از نظر فیزیکی

از عوامل فیزیکی که در محیط های کاری وجود دارد میتوان به روشنائی، صدا، حرارت، رطوبت، میز کار و... می باشد که در زیر به بررسی بعضی از این عوامل می پردازیم:

5-1-  روشنائی

بدون شک مهمترین حس ما بینائی است و با توجه به عملکرد چشم لازمه بینائی، نور است و به همین دلیل محاسبه و تعیین روشنائی در محیط کار از اهمیت زیادی برخوردار است. برای تامین روشنائی صحیح ابتدا باید مقدار روشنائی لازم برای محیط کار با کمک محاسبات مهندسی که توسط متخصصین محاسبه شده و فردی که در محیط به کار اشتغال دارد، باید استاندارد روشنائی ونحوه استفاده صحیح از روشنائی مصنوعی و طبیعی را رعایت کند. خصوصیات یک سیستم روشنائی رضایت بخش شامل مورد زیر است:

•- نور از نظر توزیع فرکانس مطلوب باشد.

•- درخشندگی سطوح محیط کار به نحوی باشد که سبب چشم زدگی نشود.

•- میزان نور کافی باشد.

•- سایه مزاحم وجود نداشته باشد.

همانگونه که ذکر شد انعکاس نور از لامپهای، اشیاء براق و یا پنجره ها سبب ایجاد درخشندگی می شود پس بایستی سعی شود تا روشنائی بر روی میز کار متمرکز شود. زاویه تابش منابع روشنائی بایستی کاملا قابل تنظیم باشد. همچنین منابع نور بایستی دارای یک فیلتر باشند تا درصورت نیاز، نور را به صورت پراکنده یا مستقیم داشته باشیم .

5-2-  میز و صندلی کار

سطح میز بایستی به شما اجازه دهد تا وسائل مورد نیاز کاریتان در جلویتان قرار گیرد ودر محیط های کاری که از کامپیوتر استفاده می شود بایستی سطح میز به گونه ای باشد تا مانیتور به طور مستقیم در جلوی شما قرار گیرد به طوری که فاصله بین شما ومانیتور کمتر از20 اینچ یا 50 سانتی متر نباشد بخشهایی مانند کیس را نبایستی بر روی میز قرار داد فضای محدود میز کار ممکن است باعث شود که کاربرد اجزاء کامپیوتر در وضعیت مناسبی نباشد لبه های میز بایستی با مواد نرم پوشیده شود و همچنین مدور باشد از یک استراحتگاه مچ بر روی میز بایستی استفاده نمود.

از لحاظ ارگونومیکی صندلی یکی از فاکتور های مهم برای کار با کامپیوتر میباشد صندلی خوب می تواند حمایت لازم وکافی را برای قسمتهای پشت، ساقها، باسنها و حتی دستها فراهم کند و همچنین می تواند پوزیشن های غلط ،استرسهای تماسی و فشارهای وارده را کاهش دهد. تکیه گاه، نشیمنگاه ،استراحتگاه دست، پایه صندلی، از فاکتور های مهم برای یک صندلی بهره ور و ایمن می باشد. مشخصه یک صندلی خوب و راحت به شرح زیر می باشد:

• باید دارای یک پشتی (تکیه گاه) خوب به منظور فراهم آوردن یک موقعیت مناسب برای نشستن به طوری که بایستی در قسمت عضلات پشت و گردن حداقل فشار را نسبت به کفه صندلی داشته باشیم که تقریبا با زاویه 5 درجه قدرت جابجائی نسبت به وزن خود را داشته و در نتیجه با تکیه بر پشتی احساس راحتی کامل به فرد دست می دهد. زاویه کفه صندلی با پشتی تقریبا 105 درجه باشد و ارتفاع آن برای نوع متوسط حدود 5/64 سانتی متر باشد. تکیه گاه نامناسب باعث حمایتهای ضعیف پشت و قرار گیری در پوزیشن های نامناسب می شود. نامناسب بودن تکیه گاه می تواند به دلیل اندازه ناکافی آن، جنس آن و نحوه استفاده از آن باشد.

تاثیر ابعاد ارگونومی بر فعالیت و افزایش بهره وری(2) - آکا

• نشیمنگاه آن به گونه ای باشد که در مدت طولانی راحت باشد، از نظر روانی رضایت بخش باشد، برای انجام وظیفه یا فعالیتی که باید صورت پذیرد حالت مناسبی داشته باشد. نشیمنگاه زمانی اهمیت آن بیشتر می شود که استفاده کنند های آن متعدد باشد مثلا استفاده کننده کوتاهتر نمی تواند به راحتی به تکیه گاه تکیه بدهد و استفاده کننده بلندتر نیز قسمت پشت زانوهایش توسط نشیمنگاه حمایت نمیشود وضعیت های غلط ایجاد شده در این حالت می تواند منجر به خستگی، چرخش محدود، کرخ شدگی و ایجاد مشکل در حفظ حالت طبیعی ستون فقرات شود.

• ارتفاع صندلی که بهترین وضعیت ارتفاع کفه صندلی جهت نشستن افرادی که دارای رشد کامل هستند حدود 43 سانتی متر است البته بهتر است صندلی قابل تنظیم در ارتفاع باشد تا به راحتی بتوان ارتفاع مورد نظر برای افراد را بدست آورد همچنین صندلی بایستی دارای 5 پایه قوی و قرقره های خوب باشد تا به راحتی بتوان برروی زمین یا فرش حرکت کند اکثر صندلی ها برای وزنهای 125 کیلو (275 پوند) طراحی می شوند.

• تکیه گاه ساعد (استراحتگاه دست) که این تکیه گاه حمایت خوبی برای بدن ایجاد کرده وبه نشست و برخاست شخص کمک می کند طول آن نبایستی بیش از 35 سانتی متر جلوی پشتی صندلی ادامه داشته باشد و باید ارتفاع آن بین 20-25 سانتی متر باشد همچنین عرض آن بایستی در حدود 10 سانتی متر بوده و شکافی به اندازه 10 سانتی متر بین تکیه گاه ساعد و پشتی وجود داشته باشد. استراحتگاه دست باید نرم و روکش دار باشد و همچنین به استفاده کننده اجازه بدهد تا به راحتی دستهای خود را برروی آن قرار دهد بدون اینکه فشار اضافی به آن وارد شود.

5-3-  سروصدا

سروصدای محیط کار را مهاجم بسیار موذی وخطرناک به حساب آورده اند زیرا هر روز تعداد زیادی از سلولهای شنوائی را ازبین می برد صدای بلند هم بر سلامتی افراد اثر می گذارد اما تاثیر همه صداهای بلند یکسان نیست هر گاه کارگر یا کارمندی احساس کند که افت شنوائی پیدا کرده است دیگر بسیار دیر شده است زیرا سنگینی گوش یا ناشنوائی حاصل از سروصدا غیر قابل جبران است خسارت ناشی از سروصدا تنها به گوش محدود نمی شود بلکه کل بدن را در برمیگیرد در محیط کار آلودگی صوتی می تواند امنیت کارگران وکارمندان را به طور جدی به خطر اندازد در این نوع محیط ها است که خسارات مالی وجانی جبران ناپذیری به وجود می آید میزان تاثیر صدا در محیط کار با ماهیت کار رابطه دارد و به طور کلی تاثیر صدا بر کارهای دشوار و پیچیده  به مراتب بیش از تاثیر آن بر کارهای ساده است و همچنین صدا در انجام کارهائی که جنبه شناختی دارند بیش از وظایف فیزیکی ایجاد مزاحمت می کند.

5-4-  درجه حرارت

حرارتی که فرد در محیط احساس می کند حرارت مؤثر  نامیده می شود که با حرارت هوا تفاوت دارد. حرارت مؤثر به عوامل زیادی از قبیل حرارت هوا، رطوبت، جریان هوا، موقعیت طبیعی، فصل، ساعات روز، تشعشعات حرارتی اشیاء پیرامون، رنگ محیط و تفاوتهای فردی بستگی دارد. در حالیکه حرارت هوا صرفا دمای هوا را در فضای آزاد وخارج از تاثیر عوامل یاد شده بیان می کند. انسان موجودی خون گرم است و درجه حرارت بدن ثابتی دارد. بنابراین انحراف از سطح بهینه (37 درجه سانتیگراد) باعث احساس سرما یا گرما می شود. یکی از راههای برقراری تعادل حرارتی، خاصیت خود تنظیمی بدن است ولی اگر تفوت و انحراف از سطح بهینه از حد معینی فراتر رود، تعادل حرارتی بدن باید از طریق تظیم رفتار حرارتی تامین گردد.

5-5- موسیقی 

یکی از روشهایی که به ویژه در سالهای اخیر در غرب متداول شده است ،پخش موسیقی برای افزایش عملکرد شغلی و روحیه کارکنان در هنگام کار است .دلیل توجیهی این روش آن است که موسیقی باعث می شود دوره های ملامت وخستگی کاهش پیدا کند و کارکنان هوشیار باقی بمانند. تحقیقات نشان می دهد که کارکنان از شنیدن موسیقی در محل کار خود لذت می برند و معتقدند با شنیدن موسیقی در هنگام کار ،برمیزان تولید آنان افزوده می شود.

5-6- اصول کار با موس

با وارد شدن  کامپیوتر در هر سازمان وشرکت و تاثیر آن در فعالیت کارکنان یکی از اصول مهم ، استفاده صحیح از موس است. موس یکی از کاربردی ترین ابزارهای ورودی رایانه می باشد  و امروزه کمتر کسی  است که در کار با رایانه  از آن استفاده نکند. با وجود اینکه این دستگاه وارد کردن داده ها را بسیار ساده کرده است ولی متاسفانه به علت ایجاد پوسچرهای تکراری و طولانی مدت امکان ایجاد صدمات ناشی از حرکات تکراری  RSIرا  فراهم می کند . این صدمات اغلب منجر به درد ، سوزش، ورم، ضعف عضلات، بی حسی، کرختی و کاهش مهارت در اندامهای مرتبط می شود. و برای پیشگیری از ایجاد چنین ناراحتی هایی دانستن مفاهیم پیایه و اصول ارگونومی در مورد سطح مشترک بین رایانه و کاربر آن، علاوه بر اینکه می تواند از بروز اینگونه صدمات جلوگیری کند ،بهره وری و لذت در کار با رایانه را نیز به حد اکثر خود می رساند.بطور کلی در کار با موس رایانه باید به نکات زیر توجه شود تا امکان ایجاد صدمات  RSIبه حد اقل ممکن برسد :

در دست گرفتن موس : موس را به آرامی در دست بگیرید و آن را در محدوده مورد نظر حرکت دهید. محکم گرفتن موس تنش زیادی را به دست  وارد می کند.

حرکت موس با آرنج : برای حرکت دادن موس مفصل آرنج را محور قرار دهید تا بدون خم شدن مچ دست امکان حرکت فراهم شود.

محل قرارگیری موس : برای یافتن بهترین محل قرارگیری موس روی صندلی خود تکیه دهید ، بازوها را در موقعیت راحت(Relax) آویزان قراردهید ساعد خود را از مفصل آرنج خم کنید سطح زیر آرنج شما ارتفاع قرارگیری موس را تعیین می کند و درحرکت ساعد در همین موقعیت محدوده حرکت موس را نشان می دهد. به یاد داشته باشید که اگر موس خارج از این محدود ه قرارگیرد یابه هرعلتی مثل شلوغی میز و... دور از صفحه کلید قرارگیرد ، دست کاربر برای دسترسی به موس در حالت کشش قرارمی گیرد که برای رفع این مشکل یک جایگاه (Platform) برای موس درنظرگرفته می شود.

از تکیه دادن مچ به لبه میز جلوگیری کنید : بسیاری از سیاهرگ های ناحیه مچ سطحی هستند و هر فشاری به این ناحیه میتواند جریان خون را مختل کند و این اختلال خطر ایجاد صدمات را افزایش می دهد.

از استراحتگاه مچ استفاده نکنید : تحقیقات اخیر نشان داده است که استراحتگاههای مچ فشار داخل تونل کارپ را دو برابر افزایش می دهند. زیرا غضروف تونل کارپ بسیار انعطاف پذیر بوده و هرفشاری را مستقیما به داخل تونل هدایت می کند.

وضعیت مچ را در موقعیت خنثی حفظ کنید : وجوود استراحتگاهی نرم با سطح گرد شده و یا دسته صندلی برای استراحت آرنج موجب می شود که حرکت موس با خمشدن وچرخش مچ دست صورت گیرد که نتیجه آن افزایش فشار داخلی تونل کارپ است .

شکل موس : موسی را انتخاب کنید که ساختار قرینه داشته و در حد امکان مسطح باشد، زیرا کف دست انسان خمیدگی آناتومیکی خاصی دارد که از برخورد کف دست با سطوح مختلف جلوگیری می کند. اندازه موس باید با دست کاربرمتناسب باشد.

از آنجایی که نمی توان انتظار داشت کاربر تمامی موارد فوق را رعایت کند، مهندسین موسسه Torbay Holdings که به نام  Quill نیز معروف است با به کارگیری اصول بیومکانیک برای به حداقل رساندن صدمات ناشی از حرکات تکراری RSI  به طراحی یک موس ارگونومیک پرداخته است. این موس اجازه می دهد تا کاربر بدون در دست گرفتن موس آن را حرکت دهد و به همین علت آن را gripless mouse نامیده اند. هنگام کار با موس های معمولی کاربر باید موس را در دست بگیرد و برای کلیک کردن روی دکمه های موس نیزبه آنها میزان معینی فشار وارد آورد. با وجود اینکه استرس و فشار وارد آمده برای کلیک کردن بسیار کم به نظر می رسد ولی در طولانی مدت برای بافتهای نرم و اعصاب سوزش آور خواهد بود.

این موسسه با درنظر گرفتن نحوه حرکت دست هنگام کار با موس توانسته است برای دست یک  استراحتگاه قایقی شکل  طراحی کند که علاوه بر افزایش زیبایی ظاهری موس،  امکان انجام عملیات با موس را بدون دردست گرفتن آن فراهم می آورد. این موس از سایر موسها بزرگتر و سبکتر است و اساس نوری دارد.  غیر از تمیز کردن سطح آن نیازی به هیچگونه نگهداری دیگری ندارد .

این موس اجازه می دهد انجام عملیات کاری با موس به گونه ای انجام گیرد که مچ دست موقعیت خنثی را حفظ کند . چرخش و خمش نداشته باشد. همانطور که در شکل نشان داده شده است ، هنگام استفاده از این موس دست کاربر در استراحتگاه طراحی شده قرار گرفته و بدین ترتیب انگشت وسط او روی دکمه پایین موس قرارمی گیرد و انگشت اشاره روی دکمه بالایی قرارمی گیرد .چرخ scroll نیزدر وسط دو دکمه یاد شده قرارگرفته و توسط هر دو انگشت قابل کنترل است. از آنجایی که محور دکمه های موس (بطور طولی) در دسط قرارگرفته است عمل کلیک کردن به طول انگشت فرد بستگی ندارد.

اکثر حرکات با این موس با آرنج و شانه انجام می گیرد استفاده از آن بسیار راحت تر است ولی تا قبل از عادت کردن کاربربه آن ممکن است به نظر برسد که دقت کمتری دارد.

با استفاده از این موس دست درهنگام انجام عملیات با موس نیز در حالت استراحت قرارمی گیرد همچنین این موس از برخورد دست با پد یا سطح زیر موس جلوگیری می کند و بدین ترتیب از ایجاد هرگونه ناراحتی پوستی ناشی از تماس با سطوح و کثیفی جلوگیری می کند.

تاثیر ابعاد ارگونومی بر فعالیت و افزایش بهره وری(2) - آکا

تاثیر ابعاد ارگونومی بر فعالیت و افزایش بهره...

ارگونومی یا مهندسی فاکتور های انسانی علمی ترکیبی است که سعی دارد دستگاهها، محیط کار و مشاغل را با توجه به توانائیهای جسمی و فکری محدودیتها و علایق انسانها طراحی نماید.

منبع : tebyan.net


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

ابعاد ارگونومی کفه صندلی , ارگونومی سربازی

تبلیغات