پارکهای علم و فناوری،نهادی اجتماعی و جایگاهی برای توسعه نوآوریهای دانش محور از طریق مساعدت در تشکیل و تقویت بنگاههای اقتصادی کوچک ومتوسط (SMEs) و بخشی ازراهبرد اندیشمندانه و هماهنگ برای توسعه ملی محسوب می شوند.
استانداردسازی

آشنایی با موتور ملی

موتور ملی پروژه ای مشترک بین مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو (I.P.C.O) و مرکز تحقیقات موتور آلمان (F.E.V) می باشد. این موتور از پایه بر اساس سوخت گاز طبیعی طراحی شده
ایزو

نگاهی به علل توسعه دانش و فناوری در...

در یک نگاه کلی و با در نظر گرفتن شاخص های پیشرفت علم و فناوری شامل انتشارات و اختراعات و کاربردهای علمی و حجم پروژه های مبتنی بر فناوری، کشورهای منطقه اسکاندیناوی شامل نروژ، سوئد، فنلاند, دانمارک و ایسلند کشورهایی پیشرو در اروپا هستند.

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

تبلیغات