روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

آکاایران: روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

آکاایران: ریسه های تزیینی انواع مختلفی دارند که با توجه به مدل شینیون و آرایش، روی قسمت های مختلف سر قرار می گیرند. در اینجا روش استفاده از ریسه مو تزیینی نسبت به مدل ریسه و شینیون نشان داده شده است.

ممکن است تا به حال ریسه های تزیینی زیادی را دیده باشید اما در هنگام خرید ندانید که چه ریسه ای برای شما یا مدل شینیون مد نظرتان مناسب است. ستاره در اینجا انواع استفاده از مدل های مختلف ریسه مو های تزیینی مثل ریسه شانه ای، ریسه بلند، ریسه پیشانی و ریسه های ظریف و پراکنده را به شما ارائه می کند.

ریسه مو تزیینی برای کار روی پیشانی (پیشانی بند)

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه مو تزیینی برای کار روی پیشانی

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه مو تزیینی برای پیشانی مدل برگی

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه مو برای پیشانی مرواریدی

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه مو تزیینی برای پیشانی مدل گل دار

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه مو مرواریدی برای پیشانی

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه مو تزیینی برای پیشانی

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه مو تزیینی برای پیشانی با گل سفید

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه پیشانی بند


ریسه مو تزیینی برای کار روی جلوی سر

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

ریسه مو تزیینی برای کار روی جلوی سر مدل ژله ای

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

ریسه مو برای کار روی جلوی سر مدل موی باز

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه مو نگینی برای مدل موی باز

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه مو تزیینی مدل گل پیچ در پیچ

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه مو تزیینی مدل نگینی ساده

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه مو مدل گل سفید

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه مو مدل گل و مروارید

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه مو تزیینی مدل پیچ در پیچ

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه مو مدل نگینی برای موهای باز


ریسه مو تزیینی برای کار روی پشت سر

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه مو  برای پشت سر مدل شاخه ای

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه مو تزیینی برای پشت سر مدل گل درهم

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه مو مرواریدی برای پشت موهای باز

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه مو گل و مروارید برای پشت موهای باز

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه مو تزیینی برای پشت مو مدل برگی

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه مو برای پشت مو مدل گل ریز

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه مو تزیینی برای پشت مو مدل گل نگینی

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه مو بلند برای مدل موی باز

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه موی شاخه ای برای مدل موی باز


ریسه مو تزیینی برای کار کنار سر (ریسه بغل سری)

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

ریسه مو تزیینی برای کنار سر مدل شاخه ای

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

ریسه مو تزیینی برای کنار سر مدل سنگ های رنگی

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

ریسه مو تزیینی برای کنار سر برای موهای باز

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

ریسه مو تزیینی برای کنار سر مدل سنگ کاری ظریف

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

ریسه مو تزیینی کنار سر برای موهای باز

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

ریسه مو کنار سر برای موهای کوتاه

 

روش استفاده از ریسه مو تزیینی روی مدل موهای مختلف

عکس ریسه موی کنار سر برای شینیون مو

  برای دیدن مدل های بیشتر می توانید از مطلب مدل های متنوع ریسه های تزیینی برای شینیون مو استفاده کنید.


گروه آرایش و زیبایی ستاره

.

منبع : setare.com

تبلیغات