گزبافی | هنر ناب سیستانی

آکاایران: گزبافی، هنر ناب سیستانی


آکاایران: گزبافی، هنر ناب سیستانی

عظیم عرب پور جزء محدود گزبافان سیستانی است که از سنین جوانی از طریق پدرش به این هنر سخت روی آورده و بیش از ۴۰ سال است ترکه های نازک درخت گز را با مهارتی خاص به هم گره می زند.حاصل دست بافته های او شامل نوبندک (نان بندک)، سود (سبد)، چپر (چتر) مورد استفاده قرار می گیرد.عظیم عرب پور ساکن روستای احمدعلی خان شهرستان زهک در ۲۴۰ کیلومتری زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان است.


 گزبافی | هنر ناب سیستانی

 گزبافی | هنر ناب سیستانی

 گزبافی | هنر ناب سیستانی

 گزبافی | هنر ناب سیستانی

 گزبافی | هنر ناب سیستانی

 گزبافی | هنر ناب سیستانی

 گزبافی | هنر ناب سیستانی

 گزبافی | هنر ناب سیستانی

 گزبافی | هنر ناب سیستانی

 گزبافی | هنر ناب سیستانی

 گزبافی | هنر ناب سیستانی

 گزبافی | هنر ناب سیستانی

 گزبافی | هنر ناب سیستانی

 گزبافی | هنر ناب سیستانی

 گزبافی | هنر ناب سیستانی

 گزبافی | هنر ناب سیستانی

 گزبافی | هنر ناب سیستانی

 گزبافی | هنر ناب سیستانی

 گزبافی | هنر ناب سیستانی
منبع : ایرنا
.

منبع : salamatdigital.com

تبلیغات