آکاایران: هنر سبد بافی یزد

در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با هنر سبد بافی یزد آشنا می نماییم. برای آشنایی با این هنر دستی دلپذیر با ما همراه باشید.

آشنایی با هنر سبد بافی یزد

آکاایران: آشنایی با هنر سبد بافی یزد

به گزارش آکاایران: هنر سبدبافی ٬ هنرهای سنتی ٬ سبد بافی

در بیشه زارها و کوهستانهای شهرستان مهریز درختچه ای خودرو میروید به نام بادام کوهی . شاخه های این درختچه بسیار نرم و ترد و قابل انعطاف است . از این رو آن را در بافت انواع سبد به کار میبرند . هرچند شاخه های نازک درخت انار را نیز در سبد بافی میتوان به کار گرفت . انواع بزرگتر این سبدها در جمع آوری محولات باغی به کار میرود . علاوه بر سبد انواع وسایل و لوازم زینتی یا کاربردی نیز با همین روش می بافند .

آشنایی با هنر سبد بافی یزد

هنر سبدبافی ٬ سبد بافی

آشنایی با هنر سبد بافی یزد

آشنایی با هنر سبد بافی یزد

در بافت سبد از درختچه ای خودرو استفاده می کنند.

آشنایی با هنر سبد بافی یزد

آشنایی با هنر سبد بافی یزد

هنر سبدبافی ٬ هنرهای سنتی

آشنایی با هنر سبد بافی یزد

آشنایی با هنر سبد بافی یزد

سبد بافی یزد

آشنایی با هنر سبد بافی یزد

منبع:negahmedia.ir

.

منبع : abartazeha.com

تبلیغات